แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿85,000 per month
subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • Strong experienced in Medical devices / Intro diagnostics industry
 • Distribution/Dealer/Partner channel Management
 • Top management in Thailand
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿80,000 per month
subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • พัฒนาและอัปเดตแผนภูมิการทำงาน
 • ความคล่องแคล่วในภาษาอังกฤษ
 • จ้าง ฝึกอบรม จูงใจ และประเมินพนักงาน
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประธานกรรมการบริหาร
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿200,000 – ฿300,000 per month
subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • 200-300K
 • Public Company
 • Strong operatioms
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿350,000 – ฿500,000 per month
subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • Working in well established company
 • Specialized in IVD Business
 • Stock options
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • Start up
 • Sales and Business Development
 • Venture Capital
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • 10 years chemical sales with team leading experience.
 • Market development experience for chemical and life science will be a plus.
 • Good command of English communication skill.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประธานกรรมการบริหาร
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿150,000 – ฿200,000 per month
subClassification: งานประธานกรรมการบริหาร
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • Extensive experience in a senior management role with a strong understanding
 • Salary: 150k -200K
 • 5.5 days working
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

$120000.00 - $200000.00 p.m.
subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • Understand Light product and able to catch up trend or new thing
 • Able to Lead business development efforts to expand market reach and drive more
 • Provide leadership and direction to senior management and department heads
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไปอื่น ๆ
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • ปรับเงินเดือนขึ้นทุกปี ปีละ2,000 บาท
 • เงินพิเศษ โบนัส ของขวัญให้ทุกปี ทุกเทศกาล
 • เที่ยวต่างจังหวัด ต่างประเทศกับครอบครัวของนายบ่อยๆ
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • มีประสบการณ์บริหารจัดการคลังสินค้า 5 ปี
 • มีทักษะประสบการณ์ในการบริหารทีม
 • ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.30 น.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • Business Process
 • Interpersonal Skill
 • Project Management
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿16,000 – ฿18,000 per month
subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • Japanese Company
 • Japanese Speaking
 • delivery management and inventory control
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • 2-3 years related working experience
 • Experienced in Food business, FMCG is advantage
 • Good command of English
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานประธานกรรมการบริหาร
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • บริษัทฯมีโอกาสในการเติบโตจากการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2024
 • พนักงานที่มาร่วมงานในเวลานี้มีสิทธิ์ซื้อหุ้น IPO
 • บริษัทมี culture ที่เปิดโอกาสให้พนักงานได้แสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • 6+ years in Solution Design/Logistics/Engineering
 • Expertise in 3PL design, costing, WMS implementation
 • Proficient in written and spoken English
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿100,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • Working directly with Board Members and CEO
 • Great career opportunity
 • Bonus 2 times per year
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • ปริญญาตรี นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์
 • มีประสบการณ์ด้านเลขานุการบริษัท หรืองานธุรการและบริหารจัดการ อย่างน้อย 3 ปี
 • การทำงานแบบ Flexible time / มีสวัสดิการถึงบุคคลในครอบครัว
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • Monthly Tada Vouchers Provided
 • Regional Growth
 • Passionate and Collaborative Team Play
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • Bachelor's or Master's degree in any field
 • At least 15 years of experience in Real Estate business and managerial roles
 • Prior experience in the commercial real estate industry
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿1,700,000 – ฿2,500,000 per year
subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารทั่วไป/ผู้จัดการแผนก
classification: งานประธานกรรมการบริหาร งานบริหารทั่วไป
 • Fashion retail and home decoration product
 • Work on BTS line
 • Salary + commission + position allowance + Health Insurance etc.
25 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่