แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานช่างภาพ
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Plan, shoot, and edit high-quality video content
 • Operate and maintain video equipment: cameras, lighting, and audio equipment.
 • Troubleshoot and resolve technical issue related to video production and editing
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานช่างภาพ
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • โปรแกรม Canva, Photoshop, Illustrator และการถ่ายภาพ
 • ใช้งานโซเชียลมีเดีย Facebook, Instagram, Line@, Tiktok ได้ดี
 • มีความสนใจและชื่นชอบแฟชั่น
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานช่างภาพ
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Style and shoot food, cooking, travel, lifestyle and product content
 • Organise, plan and coordinate shoots in our studio and offsite
 • Good English communication
28 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานช่างภาพ
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานช่างภาพ
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Proficiency in TikTok Shop Seller Center backend operations.
 • Strong creative flair and ability to generate unique and engaging short video.
 • Proven track record of creating visually appealing and shareable content.
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานช่างภาพ
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Photography & Videography
 • Marketing Intern
 • International Environment
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานช่างภาพ
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Bachelor's in Multimedia Design, Visual Arts, Film Production, or related field.
 • Proven experience in multimedia production, videography & editing, photography
 • Good Command in English and Communication Skill
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานช่างภาพ
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Hybrid work setup (2 days/week work from home)
 • Competitive package (with annual performance bonus)
 • International company
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿15,000 – ฿20,000 per month
subClassification: งานช่างภาพ
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
20 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่