แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • Manage transfer pricing and Tax Report within timeline
 • Able to work under pressure and high accuracy
 • Strong communication and good in English
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿100,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • Tax Planning Specialist
 • Tax Advisor/ Tax Manager
 • Hybrid work : Ratburana
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • Experience 0-2 Years, Fresh graduates are also welcome
 • Taxation VAT, WHT Validation of Tax Invoice against Tax Report
 • Knowledge in ERP system especially SAP would be advantage
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • มีประสบการณ์งานบัญชี 3-5 ปี
 • มีความละเอียดรอบคอบ และมนุษยสัมพันธ์ดี
 • มีทักษะด้านสื่อสาร การประสานงาน
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • งานควบคุมบัญชีตลาดเงินตลาดทุน (Global Market Account Control)
 • ดูแลการตรวจสอบข้อมูลสินเชื่อในระบบ Oracle GL
 • ควบคุมและดูแลการจัดทำ / สอบทาน Checklist IFRS9
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • Daily operations of accounting transaction
 • Good in MS Office and English communication
 • Office near MRT 'ศูนย์วัฒนธรรม' Ratchada
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • Bachelor degree in Accounting
 • Prepare & submit accounting administrative tasks
 • Welcome new graduates who has passionate on Accountant
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • มีประสบการณ์ในสายงานบัญชีไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความชำนาญด้านหลักการทางด้านบัญชี สามารถไขปัญหาในทางบัญชีได้
 • มีความรู้ด้านภาษีอากรเป็นอย่างดี
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานภาษี
classification: งานบัญชี
 • 8 years' experience in Tax or accounting and financial area
 • Experience in team management
 • banking and audit industry are preferable
15 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่