แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿45,000 – ฿59,000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • CPA required
 • Corporate financial law and risk management practices
 • Data analysis and forecasting methods
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿180,000 – ฿250,000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • 10 year experienced in Finance and Accounting with Regional Role experienced
 • Advanced command in English, Knowledge in TFRS/IFRS and International Taxation
 • Strong in Finance Analysis and Finance Reporting
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

THB 50000 - 80000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • B.A. Acc
 • 3-5 Yrs Exp in Analytical/Audit Firm
 • Good Command of English
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • The Most International Company
 • Nearby MRT Samyan Station
 • Great Place To Work For All
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿90,000 – ฿119,999 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • มีความรู้ด้านภาษี จัดทำงบการเงินได้ ปิดบัญชีประจำ
 • มีประสบการณ์ในการจัดทำงบการเงินรวม
 • เดินทางโดยรถไฟฟ้า BTS พร้อมพงษ์
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Finance and Taxation
 • Budget and Cost Management
 • Team Leadership
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • CPD license with strong Finance & Accounting experience.
 • Good team management, familiar with Retail or Restaurant business.
 • Good communication of English.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿233,333 – ฿350,000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • CPA/CFA is required
 • IPO experienced
 • CFO/Director - Senior leadership team
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿100,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • New start-up an International Freight forwarding in Bangkok
 • Strong full set of Accounting & Finance management
 • Multi-national working experienced environment
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Proven 5+ Yrs Exp in Finance & Accounting Roles
 • Bachelor's Degree in Accounting/Finance
 • Advanced Skills in Excel & Accounting Software
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

THB 80000 - 100000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Sustainability
 • Growing Market
 • Work Closely With The Top Management
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • To manage accounting operation in accounting and finance aspects.
 • Flexible working hour
 • Reports to Regional VP-Finance, Dotted-line reporting to MD
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿65,000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Managing the full set of accounts
 • Manage and oversee the daily finance operations
 • Manage monthly payroll
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago
ที่ ผู้โฆษณาแบบเป็นส่วนคัว

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Solid knowledge in cashflow management, budgeting and taxation
 • 6+ years of experience in tracking for inventory and accounting report
 • Knowledge in the field of Finance, accounting and taxation
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • มีประสบการณ์
 • เข้าใจงานบช.ทั้งระบบ
 • มนุษย์สัมพันธ์เลิศ
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

$120k - $150k p.m.
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Career path to become the Head of Finance
 • Well established business in Thailand
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Cloud cost forecasting, reporting, and governance
 • Driving cost optimization initiatives
 • Enhancing financial transparency
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Very good command in English
 • Strong knowledge in accounting, Finance, Tax, Audit, etc.
 • Ensure accurate and timely monthly, quarterly, hard-close and year end close
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Jewelry manufacturing business
 • Coordinate with Revenue Department on tax related
 • Audit experience is advantageous
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿180,000 – ฿230,000 per month
subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Thai Well-known company
 • 5 Days working
 • IPO / Fund raising
19 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่