แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
 • External Audit
 • Audit
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Bachelor degree in Accounting or have relevant work experience
 • Strong Japanese language skills (JLPT N2 minimum)
 • Able to communicate in English
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Accounting degree
 • Minimum 4 years experience in the auditing field
 • Professional and Team Management
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Accounting degree
 • CPA qualification required
 • Professional and Team Management
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Accounting outsourcing services
 • Minimum 8 years experience in the accounting field
 • Professional and Team Management
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Corporate Consolidation Accounting
 • Strong accounting knowledge in TFRS and IFRS
 • Experience with ERP systems, with a background in SAP considered a plus
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Prefer fresh graduates or candidates with no accounting experience
 • Bachelor's degree in Accounting
 • Good English communication skill
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • At least 1 year of Internal Audit expereince
 • Hybrid working & Flexible working time
 • Good command in English
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Bachelor degree in Accounting
 • 1-3 years experience in accounting field
 • Able to communicate in English
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Enjoy the diversity of people to work with
 • Unlimited utilization of your Auditing skills
 • Convenient office close to BTS Chong Nonsi
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Audit/Assurance
 • Accounting/Financial Statement
 • Project Management
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • มีปสก.15 ปีขึ้นไป ด้านการตรวจสอบเอกสารเบิกจ่าย และบันทึกรายการด้านรายได้
 • ชำนาญในธุรกิจหลักทรัพย์จัดการกองทุน
 • จัดทำรายงานการจัดงบประมาณ / ชำนาญด้านภาษีอากร
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Accounting degree with at least 2 years of work experience in external auditing
 • Experience as an Incharge is preferred
 • Good command of English
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Chance to work closely with clients from listed companies.
 • Potential for secondment opportunities to work overseas.
 • Newly modern office facilities, open co-working space, and all-day snack bar.
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Outsourcing accounting service
 • At least 3 years of experience in accounting field
 • Good command of English
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Consolidated financial statements
 • Good Allowance and Benefit
 • Near BTS chongnonsi
26 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Minimum of 7 years controller & financial,
 • experience in budget, planning and analysis
 • with at least 5 years at the managerial level
27 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿47,000 per month
subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Minimum 5 years in Manufacturing or Audit Firm
 • ERP is a plus
 • Monday to Friday Job
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายนอกองค์กร
classification: งานบัญชี
6 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่