แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Accounts reconciliation
 • Perform daily payment process (AP) International
 • Strong Accounting and Financial Analysis.
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Credit & collection role in global company
 • 5 years experience with manufacturing industry
 • Opportunity to work with diverse team
17 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Bachelor's degree or higher in Finance, Accounting or any related field.
 • Good logical skill, fast learner, collaborative
 • Work location: BTS Sanam Pao station
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • ตรวจร่าง,ส่ง noti ให้ลูกหนี้ เจรจาต่อรองเพื่อชำระหนี้คืน
 • เพศชายได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Billing
 • Collection
 • AR
19 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย , หัวหน้างาน , บัญชี , บัญชีลูกหนี้
 • เร่งรัดหนี้สิน
 • Bonus, 5-day work week, Medical insurance
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿28,000 – ฿42,000 per month
subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • วางบิล รับเช็ค ตรวจสอบหนี้ ประสานงาน
 • เปิดบัญชีลูกค้าใหม่ เปลี่ยนแปลงข้อมูลลูกค้าบนระบบ
 • ติดตามหนี้ค้างชำระ บริหารจัดการ invoice และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Have experience Collection or AR, Billing 1-3 years
 • Finance and Accounting background
 • Good in Microsoft Excel & SAP Expert
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Have an experience working in field Billing 1-3 years
 • Working at Business International Logistics
 • Good Benefit and Carrer path
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Bachelor’s degree in Accounting or Finance.
 • 5 – 10 years experience in accounting or finance.
 • Knowledge in VAT, WHT and Accounting software.
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿25,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • ควบคุม ดูแล วิเคราะห์ และทบทวนความคุ้มครองกรมธรรม์
 • พัฒนาและดูแลระบบการจัดหาประกันภัย (Insuretech)
 • มีทักษะในการวางแผน บริหารจัดการ เจรจาต่อรอง
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • ติดตามหนี้
 • Collection
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿15,000 – ฿18,000 per month
subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Be start work immediately.
 • Energetic, Productive Team Player and Detail Oriented
 • Good Command In English
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,000 – ฿23,000 per month
subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • มีประสบการด้าน Collection มาอย่างน้อย 1-3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรมMicrosoft Office
 • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับดี
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Bachelor Degree in Accounting or Finance
 • Minimum 5 years working experience
 • Attractive salary+company benefits
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Good working environment
 • Good Salary
 • BTS Asok
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿45,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Can-do attitude, Attention to details
 • Strong communication skll
 • Proficiency in SAP
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • International Company
 • Work life balance
 • Good Salary and Benefits
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Bachelor's or Master's degree
 • 10 years working experience in billing invoice
 • Proficient in Excel is a must
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • A member of Nippon Steel Corporation (Leader in Technology and Manufacturing)
 • Hybrid Working and Flexible Working Time
 • Near BTS Chong Nonsi station
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Account Receivable/AR/transaction record
 • SAP program and good in Excel
 • Office location accessable via BTS/MRT
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Hybrid Work
 • Unlimited Annual Leaves
 • Fast-paced Environment
19 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่