0 งานที่ JAC International
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿85,000 – ฿100,000 per month
subClassification: งานขนส่งสินค้า
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Excellent negotiation skill.
 • Familiarity with industry software and technologies.
 • Good command in English.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • At least 4 years of experience in commercial law
 • Experienced in M&A will be a plus
 • Knowledge of laws
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Excellent of Project Management
 • Good command in English
 • Able to read a drawing, Auto CAD 3D utilize
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารแบรนด์สินค้า งานบริหารตราสินค้า
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • 3 years exp in Marketing, Retails, Event
 • Consumer Insight / Market Trends
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกลยุทธ์สื่อ งานวางแผนและจัดซื้อ
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • The fast growing global creative and media agency
 • Strong account management experience
 • Salary 200,000 - 250,000
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿90,000 – ฿120,000 per month
subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 3 years in management role as Asst. Manager or Manager level
 • Good command in English
 • Strong analytical thinking
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Knowledge and competency in accounting principles.
 • Knowledge of FTZ warehouse and customs management
 • Experience with BOI company will be plus.
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿150,000 – ฿200,000 per month
subClassification: งานประกันคุณภาพ งานควบคุมคุณภาพ
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Experience in communicating
 • Excellent knowledge of EXCEL.
 • Experience with SAP is an advantage.
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • 5+ yrs in digital marketing
 • regional / global experience is preferred
 • FMCG, consumer products either B2B, B2C
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายทั่วไป - องค์กร
classification: งานกฎหมาย
 • Strong knowledge of Thai Labor laws & regulations
 • Experience in related function at least 3-5 Years.
 • Proficiency in English communication /Good interpersonal skill
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
30 วัน+ ที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด