แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสรรหาบุคลากร - ภายในองค์กร
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
  • Recruitment
  • Training
  • HRM
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานช่างเทคนิค
classification: งาน Trade งานบริการ
  • Skill with Engineering , Mechanical , Technical ,Service/Maintenance
  • Skill with QC/QA/Claim Automotive maker/Part supplier or Market quality.
  • พูดคุย ประสานงาน ปัญหาสินค้า กับ ลูกค้า ช่าง ผู้ผลิตต่างประเทศ
30 วัน+ ที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่