การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • ผู้จัดการแผนกเจ้าหนี้&ทั่วไป (Accounts Payable & General)
 • ผู้จัดการแผนกบัญชีลูกหนี้ (Accounts Receivable)
 • ผู้จัดการแผนกบัญชีต้นทุน (Cost Accounting)
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Marketing & Sales (Modern Trade)
 • Snack & Meat Protein Product
 • Experience in sales and marketing > 12 years
29 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสัตวแพทย์และสวัสดิภาพสัตว์
classification: งานฟาร์ม งานสัตวบาล งานอนุรักษ์
 • Biosecurity regulations for Whole swine business Domestic&CLMV
 • Veterinary Medicine
 • Disease control and prevention swine farm
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีอาหารและความปลอดภัย
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • มีประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป ด้านสูตรอาหารสัตว์
 • ติดตาม ตรวจสอบและร่วมจัดแผนการทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์
 • ป.ตรี -ป.เอก  สาขาวิทยาศาสตร์ , สัตว์แพทย์ ,เภสัชกร , สัตวบาล , สัตวศาสตร์
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿200,000 – ฿250,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • 17 years of experience in Finance and Accounting
 • experience in Public Offering : IPO Company
 • SAP
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Good knowledge and experiences BOI &Customs
 • เลขานุการบริษัท/Company Secretary
 • Good command of English
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿55,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานวิจัยและวิเคราะห์การตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Product Marketing Sanck (Meat/ Flour Snack)
 • Product Marketing Manager
 • ผู้จัดการแผนกการตลาดผลิตภัณฑ์ (Snack)
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิจัยและวิเคราะห์การตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Business Review
 • Meat Protein : ไส้กรอก / แฮม/ เบคอน/ โบโลน่า/ลูกชิ้น
 • Product Marketing
24 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด