แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรระบบ
classification: งานวิศวกรรม
 • Computer Science, Computer Engineering, IT, Management Information System
 • 3+ yrs exp in Data Management or Data Engineer. Exp in Python is a must.
 • Very familiar in "BIG DATA". Having good attitude toward team working.
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิจัยและวิเคราะห์การตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿48,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience with SQL and BI Tools required
 • Good project experience in data rich environments
 • Work from home/Hybrid
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿70,000 per month
subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Strong knowledge of SQL.
 • Good project experience in data rich environments.
 • Work from home/Hybrid
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿75,000 – ฿110,000 per month
subClassification: งาน Art Direction
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
 • Join a fast-growing company within the Entertainment Industry
 • Enjoy a flexible WFH hybrid model
 • Work in a role with great career opportunities
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานขาย
 • Design tools and streamline report
 • Monitor mechanism to trigger performance
 • Translate data into action
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

$60000.0 - $90000.0 p.m. + Base Salary + Allowance
subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
20 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษา
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
21 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Power BI Dashboard
 • Visualizing data using BI tool (especially Power BI)
 • Hybrid working, BTS Bang Chak
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿60,000 – ฿85,000 per month
subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
 • Join a fast-growing company within the Entertainment Industry
 • Enjoy a flexible WFH hybrid model
 • Work in a role with great career opportunities
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Data and BI Analyst with experience in Power BI and ETL tools.
 • Diversity and inclusion working environment with hybrid approach.
 • Life-Long Learning and supportive environment.
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานหัวหน้าทีม
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Capacity Planning: Optimize resource allocation.
 • Process Enhancement: Improve reliability and efficiency.
 • Collaboration: Work with departments on capacity solutions.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Hybrid work place
 • Creative and collaborative work atmosphere
 • Opportunity to create new financial innovation
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Knowledge of databases including SQL and Python
 • Advanced in Excel skill is a MUST (Pivot table, VLookup)
 • Good in English skills, Sense of commercial
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขนส่งสินค้า
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Trade Manager
 • Shipping Line Company
 • International Company
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿65,000 – ฿95,000 per month
subClassification: งานโปรแกรมเมอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Permanent hiring with guaranteed fixed bonus
 • Fluency in English is mandated
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโปรแกรมเมอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Fresh Graduate
 • Google Cloud Platform (GCP)
 • Good English Communication
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Design business workflow and customer journey
 • Analytical and Presentation Skills
 • Experienced in Background IT
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿49,000 per month
subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
 • Opportunity to work abroad
 • Bachelor's Degree in any field
 • Good benefits
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • 10 years of managerial roles in Sales & Marketing
 • Experience in Marketing and Branding in multinational
 • Good command of spoken and written English.
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

Up to THB90000.00
subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • 5+ years' experience in Logistics/Supply Chain
 • Excellent oral and written communication skills
 • SAP & planning systems experience
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโปรแกรมเมอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Power BI, DAX, Dashboard, Data Science, SQL
 • Familiarity with BI technologies, IT
 • Good command of English
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขายไอที
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Pre-Sales support and service design SAP solution
 • Lead and support our Solution Advisory engagements with Customers
 • Experience and knowledge of SAP Products
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานพัฒนาและบริหารจัดการฐานข้อมูล
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Bachelor’s degree in Statistics or Computer Science.
 • At least 1 - 3 years of experiences as Data analytic
 • Good command in English
14 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่