Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
  • Daily operations of accounting transaction
  • Good in MS Office and English communication
  • Office near MRT 'ศูนย์วัฒนธรรม' Ratchada
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
  • Corporate Communications
  • Good English communication
  • Excellent in writing and editing skills
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Help Desk งาน IT Support
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
  • IT operations, trouble shooting, solve IT issues
  • Knowledge in network, computer hardware & software
  • Office Location - MRT เพชรบุรี
25 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่