การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Sales Admin
classification: งานธุรการ
  • จบการศึกษาทางด้านธุรการ หรือ เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์ของ Sales Admin ยิ่งดี
  • มีประสบการณ์การทำงาน 2-3 ปี มีความละเอียดถี่ถ้วนในการดูสัญญา และตัวเลข
  • สามารถสื่อสาร อ่าน พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้
18 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่