แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿4,000 – ฿5,500 per month
subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลางานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง(งานการผลิต งานขนส่ง)
  • Internship Program / Daily allowance / Free Lunch / Free Company Shuttle Van
  • Supply Chain & Logistics Management / Purchasing / Good in Excel / Communication
  • Able to work in *Pluak Daeng, Rayong* / Able to Speak English is required.
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿4,000 – ฿5,500 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงินงานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี(งานบัญชี)
  • Internship Program / Daily allowance / Free Lunch / Free Company Shuttle Van
  • Financial Analysis / Accounting / HR / Communication / Good in Excel
  • Able to work in Pluak Daeng, Rayong & Bangkok / Good in English Communication
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿4,000 – ฿5,500 per month
subClassification: งานวิศวกรเครื่องกลงานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม(งานวิศวกรรม)
  • Internship Program / Daily allowance / Free Lunch / Free Company shuttle Van
  • Engineering / Safety / IT | Automotive & Electronics / International Company
  • Able to work in Pluak Daeng, Rayong | Able to Speak English is required.
2 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่