แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานระบบรักษาความปลอดภัย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Permanent hiring with guaranteed fixed bonus
 • Fluency in English is mandated. French speaking is a plus
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผลิต งานวางแผน งานจัดตารางเวลา
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Planning/ Analysis/ Management Secretarial tasks in manufacturing business
 • Fresh Graduates are welcome
 • Annual Bonus and Provident Fund
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโปรแกรมเมอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Language PHP, APS, SQL, Java Script
 • Requirement Write a program according to the needs
 • Program to communicate with MSSQL and MYSQL
22 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยส่วนตัว งานเลขานุการ
classification: งานธุรการ
 • Personal assistant
 • 56-1 one report
 • Company secretary
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Support technical knowledge and prepare technical proposal to Sales team
 • Support technical knowledge and prepare technical proposal  to concerndepartment
 • Lead for new products development and work with new products development team.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • ฺBachelor Degree in law , Accouning , Finance or related field.
 • Experience in risk management 2 years, Knowledge in Stock Exchange and SEC
 • โบนัส, ประกันกลุ่ม, ประกันชีวิต, ตรวจสุขภาพประจำปี, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อื่น ๆ
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งาน Trade อื่น ๆ งานบริการอื่น ๆ
classification: งาน Trade งานบริการ
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿800,000 – ฿1,200,000 per year
subClassification: งานบริหาร
classification: งานขาย
 • Competitive compensation package
 • Flights, Rent, and Food on us!
 • Career Growth and Development
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาการเงินและการลงทุน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Good knowledge of SEC/SET rules, regulations, and appropriate requirements
 • Deliver insights reports and provide intelligence for the company management
 • Prepare materials for presentation, analyst conference, company visit
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿55,000 per month
subClassification: งานเลขานุการบริษัท
classification: งานบัญชี
 • จัดทำรายงาน แบบ 56-1 One Report และ พรบ. มหาชน
 • มีความรู้เรื่องพระราชบัญญัติตลาดหลักทรัพย์
 • ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษระดับดี
23 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานโปรแกรมเมอร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Be part of a global, innovative and exciting business!
 • Full Time Permanent position joining the passionate team at THAITICKETMAJOR!!
 • Exciting industry with great ticket perks and company benefits!
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ดูแลระบบเครือข่าย
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • System Network, Telecommunications
 • ICT systems and infrastructure
 • Information and Communication Technology engineer
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเลขานุการกฎหมาย
classification: งานกฎหมาย
 • Compliance with the SET&SEC regulations & Company Secretary
 • Real Estate Development / Board & Shareholder Meetings
 • Fluent in English / 5 Working days per week | 08:30 - 17:30
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธุรการ
classification: งานธุรการ
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร - สโตร์
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • 2 years’ experience Store Operation
 • Basic acknowledgement of space productivity in Supermarket or F&B.
 • Knowledge of Japanese Language is an advantage.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานจัดซื้อ
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Basic acknowledgement of space productivity in Supermarket or F&B
 • Experience in buyer, merchandise
 • Knowledge of Japanese Language is an advantage.
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร - สโตร์
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • 6+ years of fashion retail operations experience
 • Strong background in fashion/ the retail sector
 • Strong management and communication skills
30 วัน+ ที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿28,000 – ฿35,000 per month
subClassification: งานบริหาร
classification: งานบริการ งานท่องเที่ยว
 • Accommodation provided
 • Top-rated resort, 4.6 on Google, 8.9 on Booking
 • Hand-on job where you can make a real difference
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Seek new and variety sales promotions to enhance new supermarket experiences.
 • Experience in Sales promotion/Marketing position
 • Knowledge of Japanese Language is an advantage.
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดูแลร้านค้า
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Experience in Sales promotion/Marketing position
 • Build new and develop relationships with new clients (CRM).
 • Basic acknowledgement of space productivity in Retail (Supermarket or F&B)
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร - สโตร์
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Basic acknowledgement of space productivity in Retail, Events activities
 • Good communication skills in English
 • Knowledge of Japanese Language is an advantage.
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานธนาคาร - ลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่และสถาบัน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสรรหาบุคลากร - บริษัทจัดหางาน
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
25 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Degree in Marketing/Communications or equivalent
 • Inspiring leadership abilities
 • Competitive Salary and Benefits
20 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Semiconductor Industry
 • Hybrid work & Flexible working hours
 • Performance bonus
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

THB 100000 - 120000 per month
subClassification: งานวิศวกรสิ่งแวดล้อม
classification: งานวิศวกรรม
 • Joining a top-tier automotive company
 • Leading the HSE team
 • Excellent career path and package
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Automotive Industry
 • Manufacturing Engineering Management Trainee
 • International Project Assignment
20 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่