แก้ไขการค้นหาของฉัน
Listed more than fourteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานเจ้าหน้าที่บัญชี/งานเจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
classification: งานบัญชี
 • End to end Accounting for multiple clients
 • 3+ years accounting experience in professional services firm
 • Strong knowledge of Tax and Accounting regulations
14 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Japanese famous company
 • Good Salary
 • MRT Lumphini
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานเลขานุการกฎหมาย
classification: งานกฎหมาย
 • Bachelor’s degree in law
 • Fresh Graduates are welcome.
 • Good Command of Written and Spoken English with a TOEIC score of at least 650
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿50,000 – ฿75,000 per month
subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • Fast growing firm with modern management
 • Work smart
 • Rapid advancement
7 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿40,000 – ฿60,000 per month
subClassification: งานตรวจสอบบัญชี - ภายในองค์กร
classification: งานบัญชี
 • Auditor from international firm
 • Good salary
 • Good career path
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • Master's degree in Economics or related fields
 • Skills in economic forecast models and knowledge on economic theories
 • Hybrid Working (Work From home), Bonus, Medical Expenses, Annual Health Check
4 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดำเนินคดีและระงับข้อพิพาท
classification: งานกฎหมาย
 • Work in Fast Paced Law Firm for Criminal Law
 • Office is 1 min walk from Nana BTS
 • Professional, Friendly & Fun Work Environment
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than ten days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานทรัพยากรบุคคลทั่วไป
classification: งานทรัพยากรบุคคล งานสรรหาบุคลากร
 • At least 3-5 years’ experience in HR field
 • Good planning and organizing, coordination
 • high profile local firms, or consulting firm is advantageous.
10 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • 8 years of experience in Legal and Law Corporate and Commercial Law.
 • Have a lawyer licensed.
 • Apply & Renew for business licenses.
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเลขานุการกฎหมาย
classification: งานกฎหมาย
 • secretary
 • secretary to lawyer
 • personal assistance
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานดูแลการปฏิบัติงานและบริหารความเสี่ยง
classification: งานธนาคาร งานการเงิน
 • At least 5 years experience in operational risk management
 • Eager to learn about the blockchain, web3 or crypto industry
 • Office located near MRT Queen Sirikit Station
6 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than eleven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • Experience in a law firm or FMCG environment preferred.
 • Strong background on laws related to a trading company.
 • Fluent in English; Lawyer license required.
11 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿35,000 – ฿50,000 per month
subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
23 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

$100k - $150k p.m.
subClassification: งานประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • A minimum 5 years experience of Public relations or event managment
 • Experience in luxury retail is a strong plus
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายทั่วไป - สำนักงานกฎหมาย
classification: งานกฎหมาย
3 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than thirteen days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

฿150,000 – ฿200,000 per month
subClassification: งานหัวหน้าทีม
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • 10+ years of experience in large and complex banking projects
 • Deep understanding of core banking systems
 • Experience working in systems integration
13 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานผู้จัดการการเงิน/งานผู้ควบคุมการเงิน
classification: งานบัญชี
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿80,000 – ฿95,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Strong Leadership Skill
 • Strong Knowledge and Skill in Accountant
 • Good command in English
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than sixteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿40,000 per month
subClassification: งานกฎหมายทั่วไป - องค์กร
classification: งานกฎหมาย
 • Work in Fast Paced Law Firm
 • Office is 1 min walk from Nana BTS
 • Professional, Friendly & Fun Work Environment
16 วันที่ผ่านมา
Listed more than four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿30,000 per month
subClassification: งานพัฒนาสินค้า
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Salary + Special Incentive (ต่อปี)
 • Hybrid Working
 • Results-based environment
4 วันที่ผ่านมา
Listed more than thirty seven days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿120,000 – ฿150,000 per month
subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • Strong and extensive knowledge in trading laws
 • At least 5 years of experience in corporate and commercial matters
 • Good communication skills
37 นาทีที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกร - ซอฟต์แวร์
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Drive blockchain innovation
 • Expertise in Solidity, Rust, or C++
 • 2+ years of experience in blockchain development
2 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • International Exposure
 • Competitive Salary & Benefits
6 วันที่ผ่านมา
Listed more than six days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
 • Wholly owned subsidiary of Kasikorn Inventure
 • Hybrid Working /Office at Muang Thai Phatra Bld. near MRT Suthisarn
 • Challenging opportunity with establish the systems
6 วันที่ผ่านมา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ
กลับไปยังผลการค้นหา
แก้ไขการค้นหาของฉัน

เลือกงาน

แสดงรายละเอียดที่นี่