การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิจัยและวิเคราะห์การตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานที่ปรึกษาการขาย
classification: งานขาย
 • General Lab / Instruments
 • Eastern (ตะวันออก)
 • Rayong based
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Degree in Business Management or related fields
 • Min 2-3 years work experience in Retail Business
 • Excellent Computer literacy in MS Excel & PowerBI
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than seventeen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเภสัชกร งานร้านขายยา
classification: งานดูแลสุขภาพและการแพทย์
17 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพยาบาล - แผนกอายุรกรรมและศัลยกรรม
classification: งานดูแลสุขภาพและการแพทย์
 • Nurse
 • Diabetes mellitus.
 • Patient Solutions
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

 • Sales Representative
 • Pharma Products
 • Medical Device Products
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานวางแผน
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Experience in inventory management, sales forecast
 • Ability to work under pressure and independently
 • Analytical skills and proficient in excel
1 วันที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Join us here at DKSH
 • Come kick-start your career with us
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานนักวิเคราะห์
classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์
 • Join us here at DKSH
 • Come kick-start your career with us
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Join us here at DKSH
 • Come kick-start your career with us
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than one day ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบัญชีลูกหนี้/งานสินเชื่อ
classification: งานบัญชี
 • Join us here at DKSH
 • Come kick-start your career with us
1 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Challenging with new instruments from Essemtec
 • Flexible works hours/ Good environment and Culture
 • Careers Growth
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเหมืองแร่ - งานสำรวจและธรณีศาสตร์
classification: งานเหมืองแร่ งานทรัพยากรและพลังงาน
 • Challenging with new business in Geophysical
 • Flexible works hours/ Good environment and Culture
 • Careers Growth
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than two days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานที่ปรึกษาด้านการจัดการและการเปลี่ยนแปลง
classification: งานที่ปรึกษา งานวางแผนกลยุทธ์
 • Join us here at DKSH
 • Come kick-start your career with us
2 วันที่ผ่านมา
Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานนักวิเคราะห์ธุรกิจ/งานนักวิเคราะห์ระบบ
classification: งานไอที งานเทคโนโลยีสื่อสาร
 • Experience in Market Research, Field Marketing or FMCG Industry
 • Mandate to have experience with BI tools and systems such as Power BI
 • Knowledge in Microsoft BI Stack
5 วันที่ผ่านมา
Listed more than three days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภคอื่น ๆ
classification: งานสินค้าขายปลีกและอุปโภคบริโภค
 • Join us here at DKSH
 • Come kick-start your career with us
3 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหาร
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Develop and implement marketing plans
 • Manage and implement all marketing activities
 • Manage media agencies
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานจัดซื้อ งานสินค้าคงคลัง
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Experience in logistics field, distribution center, or supply chain management
 • Knowledge of inventory and warehouse operations
 • Analytical skills
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • E-commerce operations, promotions and transactions
 • Drive business growth
 • Monitor and manage clients and DKSH P&L
8 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿18,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานขนส่งสินค้า
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Knowledge of customer service
 • Analysis skill
 • Good negotiation skills
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿23,333 – ฿35,000 per month
subClassification: งานวิเคราะห์และจัดทำรายงาน
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Supply chain analysis
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
 • Manage OTC / Drugstore Channel sales
 • Develop attractive marketing and sales plan including promotional programs
 • Lead, coach and motivate team
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานยา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
classification: งานดูแลสุขภาพและการแพทย์
 • Pet care products
 • Veterinary Science
 • Sales and marketing
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than eighteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีชีวภาพ งานพันธุศาสตร์
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • NGS - Next Generation Sequencing
 • Molecular Biology, Bioinformatics, Genetics
 • Good communication in English
18 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty one days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿12,000 – ฿15,000 per month
subClassification: งานคลังสินค้า งานจัดเก็บ งานจัดจำหน่าย
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Knowledge about maintain the power electrical system
 • Maintenance skill
 • Service mind and hard working
21 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเทคโนโลยีชีวภาพ งานพันธุศาสตร์
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Chromatography and Mass Spectrometry
 • LC-MS/MS required
 • Good communication in English
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿70,000 – ฿85,000 per month
subClassification: งานการตลาดดิจิทัล
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
 • Co-ordinate with country teams and other business functions to drive e-commerce
 • Develop and execute innovative B2C digital marketing campaigns to drive business
 • Experience in media planning, buying & optimization for lead and conversion
24 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty four days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานเคมี งานฟิสิกส์
classification: งานวิทยาศาสตร์ งานเทคโนโลยี
 • Sales Manager for Analytical Instrumentation
 • Drive sales and market segment activities
 • Monitor market trends and major competitors
24 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด