Listed more than twelve days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกลยุทธ์สื่อ งานวางแผนและจัดซื้อ
classification: งานโฆษณา งานศิลปะ งานสื่อ
12 วันที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿30,000 – ฿45,000 per month
subClassification: งานอีเวนต์
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
19 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด