การค้นหาที่เกี่ยวข้อง

Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานกฎหมายองค์กรและการค้า
classification: งานกฎหมาย
 • Legal of a construction company for Oil & Gas
 • Degree in Law, preferable in Commercial Law
 • 5 days working week & Hybrid
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than fifteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานบริหารจัดการบัญชีและงบประมาณ
classification: งานบัญชี
 • Near BTS Ratchayothin
 • Steel fabrication business
 • 5 days working
15 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานวางแผนและการจัดกำหนดการโครงการ
classification: งานก่อสร้าง
 • PROJECT PLANNER with Primavera P6
 • Oil Platforms construction project
 • Officer near BTS station
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานวิศวกรบริหารโครงการ
classification: งานวิศวกรรม
 • Steel fabrication business for oil & gas industry
 • BTS Ratchayothin
 • 5 days working week
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานจัดซื้อ งานสินค้าคงคลัง
classification: งานการผลิต งานขนส่ง
 • Steel fabrication business for oil & gas industry
 • BTS Ratchayothin
 • 5 days working week
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานพัฒนาธุรกิจใหม่
classification: งานขาย
 • Steel fabrication business for oil & gas industry
 • Product development, Business development
 • 5 days working week (Hybrid)
9 วันที่ผ่านมา
Listed more than nine days ago

นี่คืองานงานสัญญาจ้าง

subClassification: งานวิศวกรเครื่องกล
classification: งานวิศวกรรม
 • Steel fabrication business for oil & gas industry
 • Piping & Mechanical Design / Engineering
 • 5 days working week
9 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด