Listed more than five days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

subClassification: งานขาย/งานดูแลลูกค้า
classification: งานขาย
  • Work with creative and open mind culture
  • Art passionate
  • 5 working days/Group health insurance.
5 ชั่วโมงที่ผ่านมา
Listed more than nineteen days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿28,000 per month
subClassification: งานบัญชีการเงินและงบการเงิน
classification: งานบัญชี
  • 5 Working days/ Learning program/ Creative culture
  • Provident Fund / Group Health insurance / Dental
  • Employee Benefit for other ceremony
19 วันที่ผ่านมา
Listed more than twenty eight days ago

นี่คืองานงานเต็มเวลา

฿20,000 – ฿25,000 per month
subClassification: งานผู้ช่วยการตลาด/งานผู้ประสานงานการตลาด
classification: งานการตลาด งานสื่อสาร
  • Content writer/ creator for promoting or advertising purpose
  • Serving customers with service-minded
  • MC or moderator for events/ talks
28 วันที่ผ่านมา

รับข้อมูลตำแหน่งงานใหม่จากการค้นหานี้ทางอีเมล

คุณได้ยืนยันว่า คุณมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี หรือได้รับความยินยอมจากบิดา/มารดา หรือผู้ปกครองให้ใช้งานจ๊อบส์ดีบี และบริษัทในเครือ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

คุณยังไม่ได้เลือกประกาศงาน

เลือกประกาศงานด้านซ้ายเพื่อดูรายละเอียด