โค้ชงานอย่างไร ให้ได้ผลงาน

โค้ชงานอย่างไร ให้ได้ผลงาน
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ด้วยความต้องการที่จะให้พนักงานแสดงศักยภาพในการทำงานออกมาให้มากที่สุด เพื่อสร้างสรรค์ผลงานอันเป็นเลิศ หลายองค์กรจึงเลือกใช้เทคนิคการโค้ชงานสมัยใหม่ (Coaching) เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการสอนงานให้กับพนักงานมากขึ้น โดยคาดหวังให้พนักงานสามารถใช้กระบวนการดังกล่าว เพื่อค้นหาทางออกได้ด้วยตนเองมากกว่าการแนะนำงานธรรมดา แต่ต้องยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสอนงานให้มีประสิทธิภาพ jobsDB.com มีเคล็ดลับง่าย ๆ ในการโค้ชงานมาฝากกัน

จัดระบบการโค้ชงาน

การโค้ชงาน การจัดระบบองค์กรให้มีประสิทธิภาพนั้น ผู้บริหารไม่เพียงจะต้องเป็นผู้นำในการโค้ชงานด้วยการกำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัทเท่านั้น แต่ยังต้องจัดทำคู่มือ และสร้างมาตรฐานการโค้ชงานขึ้นด้วย เพื่อให้เกิดความเป็นรูปธรรมในการสอนงาน และเป็นไปในทิศทางเดียวกับเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร ผู้ที่เป็นต้นแบบในการโค้ชงานจะต้องสอนงานโดยเน้นการเรียนรู้ทางสติปัญญา และการเรียนรู้ทางอารมณ์

สร้างความไว้วางใจในการโค้ชงาน

การสร้างความไว้วางใจระหว่างหัวหน้างานกับลูกน้องมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการโค้ชงาน เพราะจะช่วยให้ผู้สอน และผู้รับการสอนทำหน้าที่ร่วมกันได้ง่ายขึ้น เพื่อช่วยให้การโค้ชงานมีความชัดเจนมากขึ้น หัวหน้างานควรมีความเชื่อมั่นในตัวพนักงานโดยมอบหมายงานให้พนักงานรับผิดชอบ หัวหน้างานที่ดีควรมีคุณสมบัติ และหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นไปตามที่องค์กรคาดหวัง และกำหนดการทำหน้าที่โค้ชงานให้เป็นหนึ่งในเป้าหมายประจำปีของหัวหน้างาน โดยใช้เป็นดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน

การโค้ชงานสร้างกำลังใจในการสอนงาน

การสร้างกำลังใจในการสอนงานถือเป็นสิ่งสำคัญ องค์กรต้องเชื่อมโยงการโค้ชงานเข้ากับระบบการจัดการผลการปฏิบัติงาน และระบบค่าตอบแทน หัวหน้างานที่ดีควรได้รับผลตอบแทนจากการสอนงาน เช่น การปรับเงินเดือน โบนัส การเลื่อนขั้น ฯลฯ อีกทั้งการยอมรับจากองค์กรเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ และช่วยให้การโค้ชงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และต้องไม่ลืมว่าหัวหน้างานที่ไม่มีประสิทธิภาพก็ควรได้รับการพูดคุยเพื่อปรับปรุงการสอนอย่างจริงจัง

โค้ชงานอย่างยั่งยืน

การโค้ชงานจะเกิดการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอจนกลายเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรได้นั้น ต้องเริ่มต้นด้วยการส่งเสริมให้การโค้ชงานเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการความรู้ โดยการลงมือปฏิบัติงาน ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ มุมมอง ความเห็น ความท้าทายในการโค้ชงานทุกไตรมาส เพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการติดต่อสื่อสารที่ดี ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการโค้ชงานที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรอย่างยั่งยืน

เรื่องเล่าธุรกิจ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด