ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสื่อ ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสื่อ ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

แนวปฏิบัติของสื่อช่วงตุลาคม 2560

ตลอดเดือนตุลาคม 2560 นับเป็นอีกช่วงเวลาที่พสกนิกรคนไทยทุกคนต้องบันทึกไว้ในความทรงจำ เมื่อสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้แจ้งหมายกำหนดการเกี่ยวกับพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช jobsDB ในฐานะที่เป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลบนฐานข้อมูลออนไลน์ ได้รวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีสำหรับสื่อในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ มาแบ่งปันให้คนทำงาน โดยเฉพาะชาวสื่อสารมวลชนทุกแขนง ได้รับทราบและปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้อง

สื่อโทรทัศน์

สมาคมมีเดียเอเยนซี่ และธุรกิจสื่อแห่งประเทศไทย (MAAT) ได้ประกาศแนวทางการออกอากาศสื่อโทรทัศน์ โดยกำหนดเป็น 4 ช่วง ดังนี้

วันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2560เน้นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การออกอากาศรายการของสถานีให้นำรายการปกติมาออกอากาศได้ โดยให้ปฏิบัติตามประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการกำกับเนื้อหารายการ ผังรายการ และการจัดระดับความเหมาะสมของรายการตามที่ กสทช. กำหนดโดยเคร่งครัด  และควรสอดแทรกรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

สำหรับการโฆษณา สามารถเผยแพร่โฆษณาได้ แต่ให้ยึดแนวปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับเนื้อหาการออกอากาศของสถานี ทั้งนี้การใช้ภาพและโทนสีในการออกอากาศจะปรับระดับสีลง 40%

วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2560เน้นการรำลึกถึงวันคล้ายวันสวรรคต และการแสดงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การออกอากาศรายการของสถานี ให้ออกอากาศรายการที่ไม่มีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคาย  ทั้งนี้ให้เน้นการปรับบรรยากาศ และความรู้สึกของประชาชนให้รำลึกถึงการสูญเสีย และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สามารถเผยแพร่โฆษณาได้ แต่ให้ยึดแนวปฏิบัติตามแนวทางเดียวกับเนื้อหาการออกอากาศของสถานี ทั้งนี้การใช้ภาพและโทนสีในการออกอากาศจะปรับระดับสีลง 40%

วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560ถ่ายทอดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และพระราชพิธีสำคัญที่เกี่ยวข้อง ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย สำหรับการออกอากาศรายการของสถานีนอกเหนือจากการเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ไม่ควรแสดงถึงความบันเทิงใจ การละเล่นเต้นรำทั้งปวง การสนุกรื่นเริง ความล่อแหลม รุนแรง ตลอดจนแสดงถึงกริยาที่ไม่สำรวม หรือแสดงอารมณ์เกินกว่าสมควร ควรคำนึงบริบทของความโศกเศร้าเสียใจของประชาชนชาวไทยเป็นหลัก การโฆษณาขอให้งดเว้น ให้ขึ้นข้อความแสดงความไว้อาลัยแทน ทั้งนี้ให้ปรากฎเฉพาะชื่อของบริษัท ห้างร้าน หน่วยงาน คณะบุคคล หรือบุคคล ใช้ภาษาและถ้อยคำให้มีความเหมาะสมตลอดจนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด พร้อมปรับโทนสีลง 40% ยกเว้นการถ่ายทอดสดพระราชพิธีสามารถใช้โทนสีธรรมชาติ

วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2560ช่วงวันออกทุกข์ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอลุยเดช การถ่ายทอดสดงานพระราชพิธีสำคัญ ให้ทุกสถานีเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย การออกอากาศรายการของสถานีนอกเหนือจากการเชื่อมโยงสัญญาณจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ ไม่ควรมีเนื้อหาที่มีลักษณะตลก เฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ และการใช้ถ้อยคำหยาบคาย ควรสอดแทรกรายการพิเศษที่เกี่ยวกับการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การโฆษณาสามารถเผยแพร่ได้โดยให้ยึดแนวปฏิบัติเช่นเดียวกับการออกอากาศรายการของทางสถานี  ทั้งนี้ ภาพและสีที่ใช้ในการออกอากาศให้ปรับระดับโทนสีลงเป็นปกติ

สื่อดิจิทัล

สมาคมโฆษณาดิจิทัล ประเทศไทย ได้ชี้แจงถึงแนวทางการในการปฏิบัติในช่วงเวลาพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงเดือนตุลาคม 2560 ดังนี้

Digital Owned Mediaหมายถึง เว็บไซต์ วีดีโอคลิป Content ต่าง ๆ บน Digital และ Social Platform และชิ้นงานออนไลน์ / Digital Material ที่จะจัดทำขึ้นเพื่อเผยแพร่ในช่วงวันที่ 1 - 27 ตุลาคม 2560 ให้ปรับรูปแบบการนำเสนอชิ้นงานเพื่อถวายความอาลัย โดยใช้เฉดสีเทา ระดับ 40% ครอบคลุมทั้งเว็บไซต์ วีดีโอคลิป Content ต่าง ๆ บน Digital และ Social Platform และชิ้นงานออนไลน์ / Digital Ad หรือปรับสีองค์ประกอบต่าง ๆ โดยแนะนำให้ใช้โทนสีขาว-เทา-ดำแทน หรือใช้สีหน้าเว็บตามปกติ แต่เพิ่มแถบข้อความหรือสัญลักษณ์ด้านบนของหน้าเว็บ หรือชิ้นงานออนไลน์ / Digital Material เพื่อแสดงความอาลัย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความสามารถของแต่ละรายที่สามารถจะดำเนินการได้เป็นสำคัญ

Digital Paid Mediaกำหนดแนวทางการดำเนินการเป็นระยะ ดังนี้

วันที่ 1 - 12 ตุลาคม 2560เป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ช่วงเวลานี้สามารถทำการโฆษณาในทุก ๆ ช่องทางออนไลน์ได้ตามปกติ แต่ควรคำนึงถึงความเหมาะสมและให้ปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช. กำหนด

วันที่ 13 - 24 ตุลาคม 2560เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวเป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังคงสามารถทำการการโฆษณาได้ แต่ในส่วนของภาพและโทนสีควรลดระดับสีลง 40% และลักษณะเนื้อหาไม่ควรแสดงออกถึงความตลกเฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ หรือถ้อยคำหยาบคาย และปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช. กำหนด

วันที่ 25 - 27 ตุลาคม 2560เป็นช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงขอความร่วมมือให้งดเว้นการโฆษณาในช่วงเวลานี้ ทั้งนี้สามารถขึ้นข้อความแสดงความไว้อาลัยโดยให้ปรากฏชื่อของบริษัทหรือหน่วยงานแทนการใช้โลโก้บริษัท

วันที่ 28 - 29 ตุลาคม 2560เป็นต้นไป ช่วงวันออกทุกข์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช การโฆษณาสามารถทำได้ แต่ควรไม่มีสีสันฉูดฉาดเกินสมควร และต้องคำนึงถึงลักษณะเนื้อหาที่ไม่แสดงออกถึงความตลกเฮฮา ความรุนแรง เรื่องทางเพศ หรือถ้อยคำหยาบคาย และปฏิบัติตามประกาศ หลักเกณฑ์ ตามที่ กสทช. กำหนด

สื่อOutdoor

สมาคมป้ายและโฆษณามีประกาศในจดหมายขอความร่วมมือของสมาคม ASPA 0029/2560 ดังนี้

- สื่อประเภทป้ายบิลบอร์ด (Static) ขอความร่วมมือปิดไฟป้ายโฆษณา ในเวลากลางคืนเป็นเวลา 30 วัน ตั้งแต่วันที่

1 - 31 ตุลาคม 2560

- สื่อประเภท Digital Billboard ขอความร่วมมืองดการโฆษณาและให้แสดงข้อความไว้อาลัยตามดุลยพินิจ

- ขอความร่วมมือเปลี่ยนเว็บไซต์ของบริษัทเป็นสีเทา

ตลอดเดือนตุลาคม จึงเป็นโอกาสสำคัญยิ่งที่สื่อทุกแขนงและประชาชนคนไทยทุกคนจะได้แสดงออกถึงความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตลอดจนพิจารณาปฏิบัติตนและผลิตสื่อได้อย่างเหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ เหนือสิ่งอื่นใด jobsDB ขอแสดงความอาลัย และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

แหล่งข้อมูล : brandbuffet.in.th

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เตรียมพร้อมสำหรับวันหยุดเดือนตุลาคม 2560 ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เทรนด์งานยอดฮิตและเงินเดือน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด