แนวคิด CSR คนจัดอีเว้นท์

แนวคิด CSR คนจัดอีเว้นท์
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

การได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนดีเด่นด้านความรับผิดชอบต่อ สังคมและสิ่งแวดล้อม หรือ CSR Awards ประจำ ปี 2553 โดยตลาดหลักทรัพย์แห่ง ประเทศไทยและวารสารการเงินธนาคารในประเภทบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ที่มีความโดดเด่นในการ ดำเนินธุรกิจอย่างรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมของ บมจ.ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ บริษัทน้องเล็กแต่มีความโดดเด่นเฉพาะตัวในด้านการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่แตกต่างไปจากอีก 3 บริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับรางวัล CSR Awards ในปีนี้ ซึ่งได้แก่ บมจ.ผลิตไฟฟ้า (เอ็กโก้), บมจ.ซีเอ็ดยูเคชั่น (ซีเอ็ด) และ บมจ.สหอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม น่าจะอยู่ที่รูปแบบของธุรกิจที่เป็นเรื่องของการจัดงานอีเว้นท์ทั้งด้านการ เปิดตัวสินค้าความบันเทิง เฉลิมพระเกียรติ นิทรรศการ งานแสดงต่าง ๆ จึงทำให้เกิดคำถามและสร้างความน่าสนใจว่าธุรกิจประเภทนี้มีกลยุทธ์ แนวคิดในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างไร

csr01201253p1

ได้มีโอกาสคุยกับ "เสริมคุณ คุณาวงศ์" ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ ถึงการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของคนในวงการออร์แกไนเซอร์ ที่ถูกมองจากสายตาคนภายนอกแล้วมีแต่การใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟือย การจัดงานที่เน้นการขายสินค้าให้ได้ และให้โด่ดเด่นจนละเลยถึงเรื่องความเหมาะสมกับสังคมและวัฒนธรรมไทย หรือแม้แต่ความถูกต้องแม่นยำของข้อมูลในการจัดแสดงงานนิทรรศการต่าง ๆ

รวมถึงกิจกรรมพิเศษของบริษัทผ่านการจัดตั้ง "ศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ" บนพื้นที่ 4 ไร่ในซอยนวลจันทร์มากว่า 6 ปี เพื่อเป้าหมายเป็นแหล่งเก็บงานประติมากรรมที่สมบูรณ์ที่สุดในประเทศ เป็นแหล่งองค์ความรู้ของผู้ศึกษาด้านนี้ และเป็นห้องรับแขกของศิลปินผู้สร้างสรรค์ผลงานทรงคุณค่า

csr01201253p2

3 ด้านของความรับผิดชอบในงานอีเว้นท์

เสริมคุณเริ่มต้นบทสนทนาด้วยการอธิบายถึงลักษณะการทำงานของคนในแวดวงบริษัทรับ จ้างทำอีเว้นท์หรือออร์แกไนเซอร์ว่า ตอนนี้อาจมีคนทั่วไปมองว่าบริษัทจัดอีเวนต์หรือออร์แกไนเซอร์ไม่ได้ทำ ประโยชน์อะไรให้กับสังคม แต่ในเนื้องานของธุรกิจประเภทนี้มีหลายมิติทั้งอีเว้นท์ด้านการตลาด ด้านการเฉลิมพระเกียรติ ความบันเทิง งานนิทรรศการเพื่อบอกเล่าเรื่องราว รวมถึงการทำพิพิธภัณฑ์ การประชุมนานาชาติที่ทำให้ประเทศไทยมีบทบาทในต่างประเทศ

"แล้วถ้ามองในมิติงานเหล่านี้ ธุรกิจ ออร์แกไนเซอร์ก็เป็นสมาชิกหนึ่งในสังคมที่จะยังประโยชน์ให้กับสังคมได้" เสริมคุณกล่าว

โดยพื้นฐานแล้วเสริมคุณบอกว่า คนในวงการนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าตัวเองนั้นมีส่วนในการรับผิดชอบกับสังคมใน 3 ด้านด้วยกันนั่นคือ

1) ต้องมีศีลธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณในการแสดงออก

2) ต้องมีความรู้ในงานที่ทำ และใช้องค์ความรู้ให้เป็น และ

3) ต้องใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยของทั้ง ผู้ดูงานและคนทำงาน

"ในงานออร์แกไนเซอร์คุณต้องรู้ว่า จะทำอะไรและที่ไหนให้เหมาะสม อันนี้เป็นจรรยาบรรณขั้นต้น คุณจะเปิดตัวสินค้าแล้วใช้วิธีการไม่เหมาะสม เช่น แต่งตัวล่อแหลมมาก แล้วไปโชว์ให้ target group หรือกลุ่ม เป้าหมายที่เป็นเด็ก อย่างนี้ก็ไม่ใช่แล้ว"

แต่อย่างไรก็ตาม เสริมคุณกล่าวอย่างระมัดระวังว่า การยกตัวอย่างเรื่องการแต่งตัวล่อแหลมก็ไม่ได้ใช้ได้กับทุกงาน ไม่ได้หมายความว่าทุกอีเว้นท์จะแต่งตัวเซ็กซี่ไม่ได้ มันขึ้นอยู่กับ "กาละและเทศะ"

แล้วในฐานะที่คนทำอีเว้นท์ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มาสัมผัส ดังนั้นคนวงการนี้ก็จำเป็นต้องมีส่วนช่วยส่งเสริมจริยธรรม จรรยาบรรณที่ถูกต้องให้กับสังคมได้

"ในฐานะคนทำอาชีพนี้ เราก็ไม่ใช่เจ้าหน้าที่กระทรวงวัฒนธรรมที่จะไปคิดว่า เส้นแบ่งจะเหมือนกันหมด แต่เราต้องดูที่เวลา สถานที่ และความเหมาะสม" เสริมคุณกล่าว

ค้นคว้าละเอียด ไม่ทำงานชุ่ย ใส่ใจด้านความปลอดภัย

ในด้าน องค์ความรู้ เสริมคุณย้ำว่า ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ให้ความสำคัญกับเรื่องความถูกต้อง แม่นยำ ตรวจทานได้ของข้อมูลที่นำมาจัดแสดงมาก โดยเฉพาะปัจจุบันมีผู้รับเหมาจัดทำเนื้อหาในพิพิธภัณฑ์หรือศูนย์เรียนรู้ ส่วนใหญ่ล้วนอยู่ในกลุ่มบริษัทรับจ้างทำออร์แกไนเซอร์ ซึ่งแม้จะน้อยกว่าคนทำมาร์เก็ตติ้ง อีเว้นท์ แต่บริษัทที่ทำงานด้านข้อมูลเนื้อหาเหล่านี้ย่อมต้องมีส่วนอย่างมากในเรื่อง การรับผิดชอบต่อเนื้อหาในการจัดแสดง

"ไม่ใช่ไปค้นมาจากวิกีมีเดีย หรือมาจากหนังสือไม่กี่เล่ม แล้วเอามาทำเลย์เอาต์จัดแสดงเลย อันนี้ก็จะเป็นอันตรายและขาดความรับผิดชอบต่อสังคมและเยาวชนเป็นอย่างมาก"

แม้ว่าปัจจุบันยังมีบริษัทออร์แกไนเซอร์บางรายที่ขาดการให้ความสำคัญกับเรื่อง การค้นคว้า ตรวจทานข้อมูล แต่เสริมคุณยืนยันว่าที่ CMO เราจะให้ความสำคัญอย่างมากกับเรื่องนี้ เพราะการรับผิดชอบความถูกต้องของเนื้อหาจะเป็น reference หรือตัวอ้างอิงในงานต่อ ๆ ไปให้กับเราได้ ดังนั้นทุก ๆ งานเช่นการทำหนังสือศิลปกรรมสมัยพระพุทธเจ้าหลวงให้ บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส (เอไอเอส) หรือหนังสือร้อยนิทรรศน์ ยลรัตนโกสินทร์ ให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จึงต้องมี ทีมงานค้นคว้าข้อมูลอย่างละเอียด และมีคณะผู้ทรงคุณวุฒิตรวจทาน

"งานอย่างนี้เราก็จำเป็นต้องว่าจ้างนักวิชาการเฉพาะด้านมาตรวจทาน และนั่นก็อาจทำให้ค่าจ้างของบริษัทสูงกว่าที่อื่น ซึ่งลูกค้าก็ทราบแต่เขาก็จะสบายใจได้ว่า หากมีการตรวจสอบแล้วเราชี้แจงได้"

ใส่ใจด้านความปลอดภัย

ในเรื่องความรับผิดชอบด้านความ ปลอดภัย ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์นับเป็นบริษัทจัดอีเว้นท์ที่แสดงตัวให้ทั้งลูกค้าและทีมงานมั่น ใจว่า การทำงานของบริษัทแห่งนี้จะไม่ทำให้ใครต้องเลือดตกยางออกกันง่าย ๆ ในส่วนของงาน โปรดักชั่นที่ต้องทำอาจเกิดอุบัติเหตุทั้งต่อคนดูงานและผู้ทำงานได้นั้น เสริมคุณเล่าว่า การทำงานของเรา เราต้องมีความรับผิดชอบด้านความปลอดภัยให้ทั้งผู้ดูงานและผู้ทำงาน

มีการป้องกันต่าง ๆ อาทิ การใช้สายไฟสำหรับงานที่ต้องติดตั้งไฟโดยเฉพาะในฤดูฝน การทำระบบสายดิน การใช้ตัวครอบสายไฟในกรณีต้องพาดผ่านทางสาธารณะ หรือในกรณีสิ่งก่อสร้างขนาดใหญ่ต้องมีวิศวกรเซ็นรับรอง หรือมีการใช้สารไว-ไฟที่เหมาะสม

"ทั้งหมดนี้คือสำนึกด้านความปลอดภัยที่เป็นความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ที่บริษัท ที่รับจ้างจัดงานต้องคำนึงเป็นอย่างมาก" เสริมคุณกล่าว

ส่วนในกระแสการใส่ใจดูแลสิ่งแวดล้อม ธุรกิจจัดอีเว้นท์ยังต้องคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในงานที่ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์รับจ้างจัดนั้นได้มีการเลือกวัสดุหลอด LED ทดแทนดวงโคมขนาด 1,000 วัตต์ในงานที่สามารถใช้ทดแทนได้ให้มากที่สุด แน่นอนอาจจะไม่ได้ใช้ทดแทนได้ทั้งหมด แต่การพยายามเปลี่ยนให้ได้หรือการใช้ฉากซ้ำเพื่อลดการใช้ไม้ พลาสติก หรือแผ่นไวนิล หรือการใช้วัสดุธรรมชาติมาตกแต่งเวที การรินน้ำใส่แก้วแทนการวางขวดน้ำพลาสติกในงานจัดเลี้ยง เป็นต้น

ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เสริมคุณระบุว่าเป็นความรับผิดชอบจากเนื้องานที่ทำ ส่วนการลงทุนและสนับสนุนด้านสถานที่และการจัดกิจกรรมในศูนย์ประติมากรรม กรุงเทพ ในซอนนวลจันทร์นั้น เป็นการคืนกำไรสู่สังคมเพื่อให้คนทั่วไปได้เห็นงานศิลปะชั้นเยี่ยม ซึบซับจนเป็น "รสนิยม" นำไปสู่การเป็นสังคมเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างมีแก่นสาร

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

การเป็นผู้นำ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด