เรียนอะไรแล้ว ได้ค่าตอบแทนสูงสุด

เรียนอะไรแล้ว ได้ค่าตอบแทนสูงสุด
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

Pharmacist Filling a Prescription ผลการสำรวจค่าตอบแทนภาคเอกชนล่าสุดปี 2554 ที่จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) และสำนักงานสถิติแห่งชาติ มีข้อมูลที่น่าสนใจ ดังนี้


ในวุฒิปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในกลุ่มพนักงานที่มีวุฒิปริญญาตรี หรือ เทียบเท่าพบว่า
ค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนหลังทดลองงานของพนักงานแรกบรรจุสูงสุด ได้แก่

สำหรับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานแรกบรรจุ พบว่า

 • อันดับ 1 เภสัชกร ประมาณ 4,650 บาท
 • อันดับ 2 พยาบาล ประมาณ 3,322 บาท
 • อันดับ 3 นักเทคนิคการแพทย์ ประมาณ 3,316 บาท
 • อันดับ 4 นักรังสีการแพทย์ ประมาณ 2,955 บาท
 • ส่วนตำแหน่งอื่น ๆ ได้รับเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่า ประมาณ 2,900 บาท

สำหรับวุฒิปริญญาโท/เอก หรือเทียบเท่าพบว่าค่าตอบแทนเฉลี่ย ต่อเดือนของพนักงานแรกบรรจุสูงสุด ได้แก่

 • อันดับ 1 แพทย์ ประมาณ 51,285 บาท
 • อันดับ 2 ทันตแพทย์ ประมาณ 48,359 บาท

ส่วนเงินเพิ่มอื่นเฉลี่ยต่อเดือนของพนักงานแรกบรรจุ พบว่า

 • อันดับ 1 แพทย์ ประมาณ 11,235 บาท
 • อันดับ 2 ทันตแพทย์ ประมาณ 10,449 บาท
 • อันดับ 3 เภสัชกร ประมาณ 10,000 บาท

เมื่อพิจารณาค่าตอบแทนของพนักงานทุกระดับจำแนกตามประเภท กิจกรรมทางเศรษฐกิจพบว่า สถานประกอบการที่ให้เงินค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนสูงสุด ได้แก่

 • อันดับ 1 สถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมการไฟฟ้า ก๊าซ และการประปา 42,340 บาท
 • อันดับ 2 สถานประกอบการที่ประกอบ ธุรกิจบริการด้านการเงิน 35,499 บาท
 • อันดับ 3 กิจกรรมโรงพยาบาลเอกชน 33,391 บาท
 • อันดับ 4 กิจกรรมการขนส่ง สถานที่เก็บสินค้า ตัวแทน ธุรกิจท่องเที่ยว และ ธุรกิจโทรคมนาคม ประมาณ 27,469 บาท
 • ส่วนสถานประกอบการที่ประกอบกิจกรรมประเภทอื่น ๆ ได้รับเงินค่าตอบแทนเฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 25,000 บาท

ที่มา : มติชนออนไลน์

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด