การเตรียมการเมื่อพนักงานเกษียณอายุ

การเตรียมการเมื่อพนักงานเกษียณอายุ
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

สิ้นเดือนกันยายนถือเป็นวันสุดท้ายในการทำงานของข้าราชการที่อายุครบ 60 ปี หรือที่เรียกว่าเกษียณอายุราชการ แต่สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนมักจะกำหนดการเกษียณอายุเมื่อครบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือสิ้นปีปฏิทิน แล้วแต่ข้อกำหนดของแต่ละบริษัท

เมื่อบริษัทมีพนักงานจะเกษียณอายุ HR จะต้องเตรียมการอย่างไรบ้าง

พนักงานเกษียณอายุ 1. บริษัทจะต้องระบุวันเกษียณอายุของพนักงานให้ชัดเจนว่า พนักงานจะเกษียณอายุเมื่อใด และมีผลในวันใด เช่น “พนักงานที่มีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ ในปีใด ให้เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของปีนั้น”

2.วางแผนหาพนักงานมาทดแทนตลอดจนถ่ายทอดความรู้ในงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานเกษียณล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินกิจการต่อไปได้โดยไม่สะดุด

3. ดำเนินการเรื่องสิทธิประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับตามพรบ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 118ซึ่งจะได้ตามอายุการทำงานของพนักงาน เช่น ทำงานมาครบ 10 ปีขึ้นไป จะได้ค่าชดเชยเท่ากับอัตราค่าจ้างสุดท้าย 300 วัน หรือ 10 เดือน

อายุงานต่อเนื่องกัน

อัตราค่าชดเชย

120 วัน แต่ไม่เกิน 1 ปี

30 วัน

1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี

90 วัน

3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี

180 วัน

6 ปี แต่ไม่เกิน 10 ปี

240 วัน

10 ปีขึ้นไป

300 วัน

อนึ่ง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัท หรือการสิ้นสุดสัญญาจ้างพนักงานในกรณีนี้ ไม่ใช่การ เลิกจ้าง บริษัทจึงไม่จำเป็นต้องมีค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเนื่องจากการเกษียณอายุ มีข้อบังคับฯ กำหนดวันสิ้นสุดสัญญาจ้างชัดเจนอยู่แล้ว

4. ดำเนินการเรื่องค่าชดเชยพิเศษหรือเงินช่วยเหลืออื่น ๆ ขึ้นอยู่กับนายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน ไม่มีกฎหมายระบุ หรือบังคับให้นายจ้างจ่ายเงินช่วยเหลือ โดยบางบริษัทอาจมี สวัสดิการ อื่น ๆ สำหรับพนักงานเกษียณอายุ แล้วแต่นโยบายของแต่ละบริษัท เช่น

  5. บริษัทควรแนะนำสิทธิประโยชน์ต่างอื่น ๆให้พนักงานตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน เพื่อสามารถวางแผนการดำเนินชีวิตหลังเกษียณได้อย่างราบรื่น เช่น

   • เงินบำเหน็จบำนาญจากกองทุน ประกันสังคม ( เงินออมชราภาพ )
   • การออม
   • การลงทุน /ประกันชีวิต เช่น
    • กองทุนหุ้นระยะยาว ( LTF )
    • กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ( RMF )
    • การลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทต่าง ๆ
    • แผนประกันชีวิตหลังเกษียณอายุ (จากบริษัทประกันทั่วไป)

  ที่มา : www.hrchonburi.or.th

  เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

  ระบบค่าตอบแทนในศตวรรษที่ 21

  เลิกจ้างอย่างไรไม่ให้ถูกฟ้อง

  เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

  ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

  สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

  รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
  เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
  สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด