ผลสำรวจเผย 3 อุตสาหกรรมปรับเงินเดือน รับโบนัสสูงสุด

ผลสำรวจเผย 3 อุตสาหกรรมปรับเงินเดือน รับโบนัสสูงสุด
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

heigher-bonus-jan12-s

ผลสำรวจแนวโน้มทรัพยากรบุคคลจาก ทาวเวอร์ส วัทสัน เรื่องแนวโน้มและประเด็นท้าทายด้านทรัพยากรบุคคลในประเทศไทยปี2554หรือ 2011 Flash Survey Result : HR Trends and Challenging Issues in Thailand 2011 ที่เผยแพร่ออกมาเพื่อสำรวจประเด็นด้านทรัพยากรบุคคลใน 3 เรื่องใหญ่ ได้แก่ การปรับขึ้นเงินเดือน การจ่ายโบนัส ตามผลงาน และอัตราการเข้า-ออกของพนักงาน ตามรายอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นการสำรวจข้อมูลย้อนหลังตั้งแต่ปี 2553-2554 และคาดการณ์แนวโน้มด้านทรัพยากรบุคคล ตามรายอุตสาหกรรมของปี 2555

พบว่าในเรื่องการปรับขึ้นเงินเดือนธุรกิจและอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในประเทศไทย มี การปรับอัตราเงินเดือน เพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป นับตั้งแต่เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเมื่อปี 2552โดยภาพรวมอุตสาหกรรมทั่วไปในประเทศไทยยังมีการปรับอัตราเงินเดือนแก่พนักงานเพิ่มขึ้นทุกปีในอัตราเฉลี่ย 5.7-6.2% ระหว่างปี 2553-2555

ส่วนในปี 2555 นี้ ทาวเวอร์ส วัทสันคาดการณ์ว่าจะมี 3อุตสาหกรรมหลักที่จะปรับอัตราเงินเดือนแก่พนักงานสูงสุดเรียงตามลำดับ ได้แก่

  1. ธุรกิจการผลิต 7.1%
  2. ธุรกิจบริการด้านการเงิน 6.5%
  3. ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค 6.4%

ขณะที่ภาพรวมการปรับฐานเงินเดือนของทุกอุตสาหกรรมในปี 2555 มีค่าเฉลี่ยที่ 6.2%

ด้านการจ่ายโบนัสแก่พนักงานแปรผันตามผลงาน หรือ variable bonus ซึ่งหลายบริษัทนิยมนำมาใช้เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและผูกใจพนักงานมากขึ้น เป็นการจ่ายโบนัสที่บางบริษัทใช้ทดแทนและเพิ่มเติมจากการจ่ายโบนัสแบบเก่า หรือ fixed bonus โดยผลสำรวจพบว่าภาพรวมการจ่ายโบนัสแปรผันตามผลงานของพนักงานและผลประกอบการของบริษัทในอุตสาหกรรมทั่วไประหว่างปี 2554-2555 มีค่ากลางที่ 3.4 เดือน หรือคิดเป็น 28.3% ของฐานเงินเดือนทั้งปี

โดยในปี 2554 มี 3อุตสาหกรรมที่จ่ายโบนัสแปรผันตามผลงานมากที่สุดได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอุตสาหกรรมการจัดการสินทรัพย์ และธุรกิจประกัน ขณะที่ในปี 2555 ทั้ง 3 อุตสาหกรรมดังกล่าวยังคงเป็นกลุ่มธุรกิจหลักที่มีการคาดการณ์การจ่ายโบนัสแปรผันตามผลงานสูงสุด

อุตสาหกรรม

โบนัสปี2554

โบนัสปี2555

1. ธุรกิจยานยนต์ และชิ้นส่วน

5.5 เดือน

5.6 เดือน

2. ธุรกิจการจัดการสินทรัพย์

4.8 เดือน

4.8 เดือน

3. ธุรกิจประกัน

3 เดือน

3.4 เดือน

อย่างไรก็ตามผลสำรวจด้านอัตราการเข้า-ออกของพนักงานหรือ staff turnover ยังพบว่า แนวโน้มอัตราการเข้า-ออกของพนักงานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยตลอด 8 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงทุกปี โดยในปีที่ผ่านมามีอัตราการเข้า-ออกของพนักงานในภาพรวมของทุกอุตสาหกรรมอยู่ ที่ 7.6% และอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเข้า-ออกของพนักงานสูงสุดคือ

  1. ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค ที่มีอัตราเฉลี่ย 11.1%
  2. ธุรกิจประกัน 10.1%
  3. ธุรกิจบริการด้านการเงิน 8.6% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ยังพบว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนเป็นกลุ่มที่มีอัตราการเข้า-ออกของ พนักงานต่ำสุดคือ 4.2% ในปี 2554 และเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปีต่อปี อัตราการเข้า-ออกของพนักงานในอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนในประเทศไทยในปี 2554 ยังลดลง เมื่อเทียบกับปี 2553 ที่มีอัตราการเข้า-ออกของพนักงานอยู่ที่ 4.4% ด้วย

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

เรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลสำรวจการจ่ายเงินเดือนและโบนัสปี 2553-2554

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด