โบนัสโค้งสุดท้าย "เงินเกษียณประกันสังคม เงินออมของคนทำงาน"

โบนัสโค้งสุดท้าย "เงินเกษียณประกันสังคม เงินออมของคนทำงาน"
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

รู้หรือไม่ว่า เมื่อเข้าทำงานในบริษัทแล้ว จะได้รับสวัสดิการจากรัฐบาล นั่นคือ เงินประกันสังคม ที่สะสมจากเงินเดือนตัวคุณเอง และนายจ้าง และภาครัฐ ที่ร่วมใส่เงินสมทบให้ทุกเดือนตลอดช่วงวัยทำงาน และเมื่อเกษียณจากการทำงานก็จะได้รับ เงินเกษียณประกันสังคม ที่เป็นอีกหนึ่งเงินออมของคนทำงานที่เป็นเม็ดเงินไม่น้อยเลย

เงินเกษียณประกันสังคม

มาดูกันว่า เงินที่ลูกจ้างใส่ไปในกองทุนประกันสังคม จะได้รับอะไรกลับมาบ้าง ก็จะได้รับการดูแลค่ารักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ประสบอันตรายต่อชีวิต ทุพพลภาพ เสียชีวิต รวมถึงการคลอดลูก สงเคราะห์ลูก ว่างงาน จนถึงวัยชราภาพ เงินเกษียณประกันสังคม จึงเป็นหลักประกันที่สำคัญของชีวิตมนุษย์เงินเดือนในระยะยาว

เงินประกันสังคม คืออะไร

เงินประกันสังคม มาจากเงินสมทบของ 3 ฝ่าย คือ ลูกจ้างถูกหักเงินเดือน 5 % ของเงินเดือนทุกเดือน นายจ้าง 5% เช่นกัน ส่วนรัฐบาลจ่ายสมทบให้ 2.75% โดยคำนวณจากค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ตามมาตรฐานค่าจ้างที่ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1,650 บาท และสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท เมื่อรวมเงินสมทบทั้ง 3 ฝ่าย ลูกจ้างแต่ละคนจะมีเงินสะสมเดือนละ 10% ของเงินเดือนในตลอดช่วงเวลาทำงาน จนถึงอายุ 55 – 60 ปี

เงินประกันสังคมที่ถูกหักไปแต่ละเดือน ถูกนำไปไว้ที่ไหน และให้ประโยชน์อะไรกับเราบ้าง

คำนวณจากลูกจ้างถูกหัก 5%ของฐานเงินเดือน 15,000 บาท ซึ่งเท่ากับ 750 บาท แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่

  • ส่วนแรกถูกหัก 1.5% เท่ากับ 225 บาท สำหรับประกันเจ็บป่วย พิการ ตาย คลอดบุตร
  • ส่วนที่สองถูกหัก 3% เท่ากับ 450 บาท สำหรับประกันชราภาพ หรือเงินเกษียณประกันสังคม
  • ส่วนที่สามถูกหัก 0.5% เท่ากับ 75 บาท สำหรับประกันกรณีว่างงานสำหรับเงินประกันสังคมส่วนแรกและส่วนที่สาม จะคุ้มครองในช่วงชีวิตทำงานเมื่อเกิดเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุไม่คาดฝัน ตกงาน หากไม่ได้ใช้สิทธิใน 2 ส่วนนี้ จะถูกนำเงินไปไว้เป็นกองกลาง เพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลหรือจ่ายเป็นประโยชน์ทดแทนการขาดรายได้ให้กับเพื่อนๆที่เป็นผู้ประกันตนในกองทุนประกันสังคม ตามหลักเกณฑ์การเฉลี่ยทุกข์เฉลี่ยสุขซึ่งกันและกัน

เงินสะสมส่วนที่สองเป็นหลักประกันวัยชราภาพที่หัก 3% เท่ากับ 450 บาท เมื่อสะสมทั้งปีได้ 5,400 บาท มารวมกับนายจ้างสมทบอีก 3% เท่ากับแต่ละปีจะมีเงินเกษียณประกันสังคมที่เป็นเงินออมรวมเป็น 5,400 + 5,400 = 10,800 บาท และยังมีดอกเบี้ยจากประกันสังคมที่บริหารเงินให้อีกส่วนหนึ่งด้วย

เพราะฉะนั้น ถ้าทำงานเป็นระยะเวลา 10-20 ปี หรือ 30 ปี จนเมื่อถึงอายุเกษียณ 55 ปี จะได้รับเงินเกษียณประกันสังคมที่เป็นเงินออมของคนทำงานเป็นระยะเวลานาน คืนกลับมาไว้ใช้จ่ายในช่วงหลังเกษียณ ฉะนั้นต้องไม่ปล่อยให้เงินออมก้อนนี้หลุดลอยไป เพราะเป็นสิทธิที่คุณต้องได้รับ

การขอรับเงินเกษียณประกันสังคม

เมื่อไหร่จะขอรับ เงินเกษียณประกันสังคม ได้ และได้รับเงินออมนี้คืนแบบไหนบ้าง อย่างแรกต้องมีอายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ จึงจะสามารถทำเรื่องขอรับเงินเกษียณประกันสังคมคืนได้ ซึ่งมี 2 แบบ ได้แก่

  1. แบบ“เงินบำเหน็จชราภาพ”หรือ รับเงินก้อนครั้งเดียว สำหรับคนที่จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน (ไม่ครบ 15ปี) จะมีสูตรคำนวณเงินบำเหน็จ คือ กรณีจ่ายเงินสมทบไม่ถึง 12 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จเฉพาะเงินสมทบของผู้ประกันตน (ลูกจ้าง)เท่านั้น และกรณีจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไปแต่ไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเงินสมทบที่สะสมทั้งส่วนของตัวเองและนายจ้าง รวมผลประโยชน์ตอบแทนหรือดอกเบี้ยนั่นเอง
  2. แบบ“เงินบำนาญชราภาพ”สำหรับคนที่จ่ายเงินสมทบครบ 180 เดือน (15ปี) ขึ้นไป จะได้รับเงินคืนเป็นรายเดือนตลอดชีวิต ถือเป็นดอกผลจากการออมเงินที่สะสมมาจากเงินเกษียณประกันสังคม ซึ่งสูตรคำนวณ คือ ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุดท้าย คูณด้วย 20% บวกอีก 1.5%

ตัวอย่างเช่น เมื่อได้ค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท สมทบครบ 180 เดือน จะได้รับบำนาญเดือนละ 3,000 บาท และกรณีสมทบเกิน 180 เดือนขึ้นไป จะได้รับเพิ่มปีละ 1.5% หรือ 225 บาท บวกเข้าไปอีกทุกปี จะได้เงินเกษียณประกันสังคมจนถึงวันเสียชีวิตเลย

และเมื่ออายุ 55 ปีแล้วยังทำงานต่อ สามารถส่งเงินประกันสังคมต่อได้อีก 5 ปี หรืออายุไม่เกิน 60 ปี หลังจากนี้จะทำเรื่องขอรับเงินเกษียณประกันสังคมคืนได้ ซึ่งเงินออมก็จะเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เงินเกษียณประกันสังคมยังมีมูลค่าเพิ่ม แม้ในกรณีที่ผู้รับเงินบำนาญเสียชีวิตภายใน 60 เดือน นับตั้งแต่เดือนที่มีสิทธิ์ได้รับเงินบำนาญชราภาพ ก็จะได้รับเงินบำเหน็จชราภาพจำนวน 10 เท่าของเงินบาญชราภาพรายเดือน เงินออมก้อนนี้ได้กลายเป็นหลักประกันให้ผู้ที่อยู่ข้างหลัง

จะเห็นว่า เงินเกษียณประกันสังคม ที่สะสมมาตลอดช่วงชีวิตทำงาน นับเป็นโบนัสโค้งสุดท้ายของชีวิตหลังเกษียณที่เป็นอีกหนึ่งเงินออมไว้ใช้จ่ายติดมือในช่วงบั้นปลายของชีวิตด้วย วิถีมนุษย์เงินเดือน ล้วนต้องการหลักประกันในระยะยาว ดังนั้นเงินเกษียณประกันสังคม เป็นคำตอบหนึ่งเงินออมของคนทำงานใครที่กำลังมองหางานดี ๆ ที่มั่นคง เพื่อวางแผนการเงินสู่อนาคตอย่างมั่นคง สามารถเข้ามาเลือกงานที่ใช่ งานที่โดนใจ ได้ที่แอปพลิเคชัน JobsDB ไม่ผิดหวังแน่นอน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a2%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%b1%e0%b8%99%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a1/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/%e0%b9%80%e0%b8%87%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a7%e0%b8%a2%e0%b8%b2/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/leave-without-pay/

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้