พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เด็กจบใหม่ควรนำมาใช้ เมื่อเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงาน

พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่เด็กจบใหม่ควรนำมาใช้ เมื่อเริ่มเข้าสู่ชีวิตการทำงาน
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ทำงานด้วยความเต็มใจ

JobsDB ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระมหากษัตริย์ที่ทรงปกครองประชาชนด้วยทศพิธราชธรรม อีกทั้งยังทรงเป็นพระราชาที่เปี่ยมไปด้วยพระปรีชาสามารถ เป็นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยมาจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงเรื่องของการทำงาน ซึ่งในสมัยที่พระองค์ทรงเสด็จไปยังงานพิธีต่างๆ ก็ทรงมีพระราชดำรัส พระบรมโชวาทต่างๆ เป็นข้อคิดให้แก่เหล่าข้าราชบริพารและประชาชนที่มาเข้าเฝ้าฯ มากมาย จนกลายมาเป็นข้อคิดและคติเตือนใจ ให้ทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตการทำงานได้

โดยเราได้รวบรวมพระราชดำรัสของพระองค์ มาให้ได้เป็นข้อคิดและเสริมสร้างกำลังใจในการทำงานของเด็กจบใหม่ หรือแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนทุกคน ก็สามารถนำมาเตือนใจตนเองได้ด้วยเช่นกัน

พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ ช่วยสร้างกำลังใจในการทำงาน

1. เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้

“เมื่อมีโอกาสและมีงานทำควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และมีความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสบผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา

8 กรกฎาคม 2530

ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กจบใหม่ หลายคนอาจจะกังวลว่าตนเองยังไม่มีประสบการณ์ในการทำงานที่ใดมาก่อน แต่อย่าเพิ่งกังวลใจไป เพราะหากมีบริษัทใดที่สนใจในทักษะหรือความสามารถของคุณ ก็อย่าลังเลที่จะตอบตกลงเข้าไปสัมภาษณ์งาน แม้ว่าบริษัทที่ติดต่อมานั้น อาจจะยังไม่ได้หยิบยื่นตำแหน่งที่ตรงกับสายที่คุณเรียนจบมา หรือยังเป็นตำแหน่งที่ตรงใจนัก อาจรวมไปถึงยังไม่ใช่บริษัทในฝันที่คุณอยากทำงานด้วย

แต่เราก็อยากให้คุณรีบคว้าโอกาสทองนี้ไว้ก่อน เพื่อที่จะได้ก้าวเข้าสู่สนามการทำงานจริงอย่างเต็มตัว ได้เรียนรู้ชีวิตการเป็นมนุษย์เงินเดือนและการทำงานในบริษัท ตลอดจนถึงการได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากการทำงานแรกนี้ให้ได้อย่างเต็มที่ เพราะอย่างไรเสียการทำงานครั้งแรกนี้ ก็สามารถต่อยอดให้การเส้นทางอาชีพที่คุณฝันไว้ในอนาคตได้

อีกทั้งเมื่อได้เข้าไปทำงานแล้ว หากได้รับมอบหมายให้ทำงานชิ้นใดก็ตาม ให้รับมาทำด้วยความเต็มใจ แม้งานชิ้นนั้นคุณจะไม่อยากทำ หรือเป็นงานที่ไม่สำคัญในสายตาคุณก็ตาม เพราะท้ายที่สุดเมื่อคุณเติบโตขึ้นสู่ตำแหน่งใหญ่ๆ อย่างผู้บริหาร ก็ต้องเรียนรู้ที่จะทำทุกอย่างให้ได้เช่นกัน

2. งานมีชีวิตจิตใจ ต้องศรัทธาในงาน

“งานทุกอย่างมีบุคคลซึ่งมีชีวิตจิตใจ มีความนึกคิดเป็นผู้กระทำ ถ้าผู้ทำมีจิตใจไม่พร้อมจะทำงาน เช่น ไม่ศรัทธาในงาน ไม่สนใจผูกพันกับงาน ผลงานที่ทำก็ย่อมบกพร่อง ไม่คงที่ ต่อเมื่อผู้ปฏิบัติมีศรัทธา เข้าใจซึ้งถึงประโยชน์ของงาน พร้อมใจและพอใจที่จะขวนขวายปฏิบัติงานโดยเต็มกำลังความสามารถ งานจึงจะดำเนินไปได้โดยราบรื่น และบรรลุผลตามที่มุ่งหมาย”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

10 กรกฎาคม 2536

ความหมายของการศรัทธาในงาน คือการมองเห็นถึงประโยชน์และความสำคัญของทุกงานที่ได้รับมอบหมาย โดยให้ลองเปรียบว่างานชิ้นนั้นเป็นสมบัติของเรา ซึ่งการทำงานทุกชิ้นด้วยความศรัทธา ไม่ดูถูกงานที่ทำ จะทำให้ผู้ทำงานเกิดความตั้งใจที่จะผลิตชิ้นงานออกมาตรงตามกำหนด พร้อมประสิทธิภาพของงานที่เต็มเปี่ยมโดยไม่มีข้อบกพร่อง

แต่หากระหว่างเส้นทางการทำงานชิ้นนั้น กลับพบอุปสรรคหรือปัญหาที่ผ่านเข้าไป การศรัทธาในงานนี่แหละ ที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยให้เราแก้ปัญหานั้นได้ ไม่ว่าอุปสรรคนั้นจะใหญ่โตแค่ไหน สุดท้ายเราก็ทำงานนั้นออกมาให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่เราตั้งไว้

3. ผู้มีความจริงใจ จะทำการสิ่งใด ก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น

“ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นคุณธรรมสำคัญมากสำหรับผู้ที่ต้องการความสำเร็จและความเจริญ เพราะช่วยให้สามารถขจัดปัดเป่าปัญหาได้มากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาอันเกิดจากความกินแหนงแคลงใจ และเอารัดเอาเปรียบกัน นอกจากนั้นยังทำให้ได้รับความเชื่อถือไว้วางใจ และความร่วมมือสนับสนุนจากทุกคนทุกฝ่าย ที่ถือมั่นในเหตุผลและความดี ผู้มีความจริงใจจะทำการสิ่งใดก็มักสำเร็จได้โดยราบรื่น”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

11 กรกฎาคม 2535

เรื่องของความจริงใจ จริงๆ แล้วสามารถนำมาปรับใช้กับในทุกสังคม เพราะความจริงใจต่อผู้อื่นถือเป็นคุณธรรมที่สำคัญมาก หากคุณเป็นเด็กจบใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าไปทำงานในบริษัทใหม่ ก็ควรแสดงถึงความจริงใจทั้งต่อหัวหน้าและเพื่อนร่วมงาน ทุกอย่างที่พูดออกไป ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุผล และปราศจากเรื่องของอารมณ์ สิ่งเหล่านี้นี่แหละที่จะเป็นตัวช่วยในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในที่ทำงานได้

เพราะถ้าคุณแสดงถึงความจริงใจออกมาต่อทุกคนในที่ทำงาน พวกเขาก็จะส่งความเชื่อมันในตัวคุณกลับมาให้ รวมไปถึงโอกาสอันใดที่คุณจะได้รับในอนาคต เช่น การได้รับโบนัส ขึ้นเงินเดือน หรือเลื่อนตำแหน่ง เพราะพวกเขาได้เล็งเห็นถึงศักยภาพที่มีในตัวคุณนั่นเอง

4. ต้องช่วยกันทำงาน

“ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำเฉพาะหน้าที่ของตนเอง โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน จะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้นแต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2533

คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สุภาษิตไทยที่ยังสามารถนำพูดถึงได้ตราบจนทุกวันนี้ เปรียบในโลกทำงานก็เช่นกัน ว่าการทำงานร่วมกันเป็นทีม ย่อมส่งผลดีกว่าการทำงานคนเดียวอย่างแน่นอน เพราะเวลาที่ต้องการไอเดียต่างๆ ก็จะได้มีหลายคนช่วยกันคิดและผลักดันให้โปรเจคต์นั้นๆ สำเร็จ รวมไปถึงการแก้ปัญหาที่บางเรื่องก็ต้องอาศัยหลายมือเข้ามาลงแรง เพื่อการขจัดอุปสรรคให้ผ่านพ้นไป

ส่วนอีกเรื่องที่สำคัญสำหรับน้องใหม่ในที่ทำงานก็คือ หากงานที่ได้รับมอบหมายของคุณเสร็จทันตามกำหนดเรียบร้อยแล้ว การเสนอตัวเข้าช่วยงานเพื่อนคนอื่นๆ ก็ถือเป็นเรื่องราวดีๆ ที่คุณสามารถทำได้เช่นเดียวกัน โดยช่วยในส่วนที่คุณพอช่วยได้ สิ่งเหล่านี้ก็จะช่วยให้คุณได้รับคะแนนบวกจากหัวหน้าและเพื่อนร่วมงานไปโดยอัตโนมัติ พร้อมเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในทีมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

5. การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา

“การดำรงชีวิตที่ดีจะต้องปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะต้องมีความเพียรและอดทนเป็นที่ตั้ง ถ้าคนเราไม่หมั่นเพียร ไม่มีความอดทน ก็อาจจะท้อใจไปโดยง่าย เมื่อท้อใจไปแล้ว ไม่มีทางที่จะมีชีวิตเจริญรุ่งเรืองแน่ๆ”

พระราชดำรัสพระราชทานแก่ครูและนักเรียน โรงเรียนจิตรลดา

27 มีนาคม 2523

ในชีวิตการทำงาน เรื่องข้อผิดพลาดมักเกิดขึ้นได้เสมอ หากวันใดที่คุณต้องประสบปัญหาเจอข้อผิดพลาดขึ้น อย่าเพิ่งเกิดความท้อใจหรือหมดกำลังใจในการทำงาน เมื่อรู้ว่าตนเองมีข้อผิดพลาด ควรแสดงคำขอโทษอย่างจริงใจต่อหัวหน้าหรือเพื่อนร่วมงาน เราเชื่อใจไม่มีใจร้ายพอ ที่จะไม่ให้อภัยคุณหรอก แต่ก็ต้องอย่าลืมที่จะปรับปรุงตัวเองและนำบทเรียนตรงนี้มาพัฒนาตนเองไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นอีก

รวมไปถึงการได้รับมอบหมายงานชิ้นใดก็ตาม ก็ต้องทำงานด้วยความตั้งใจ ใช้ความเพียรพยายาม ความอดทน ทำมันออกมาให้ดีที่สุด แล้วความตั้งใจเหล่านั้นก็จะส่งผลดีกับคุณในอนาคตเอง

6. การทำงานใดๆ ควรตั้งเป้าหมายให้แน่นอน

“...การทำงานใดๆ ไม่ว่าใหญ่หรือเล็ก ควรอย่างยิ่งที่จะตั้งเป้าหมาย ขอบเขต และหลักการไว้ให้แน่นอน เพราะจะช่วยให้สามารถปฏิบัติมุ่งเข้าสู่ผลสำเร็จได้โดยตรงและถูกต้องพอเหมาะพอดี เป็นการป้องกันและขจัดความล่าช้า ความสิ้นเปลือง ความสูญเปล่า ได้อย่างสิ้นเชิง และเมื่อปฏิบัติดำเนินงานสู่เป้าหมายนั้น ผู้มีการศึกษาต้องไม่ละทิ้งหลักวิชา ไม่ละทิ้งความคิดพิจารณาตามเหตุผลและความชอบธรรมถูกต้อง…”

คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

17 กรกฎาคม 2530

การทำงานที่ดีควรมีการวางแผนไว้ล่วงหน้า ซึ่งการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนนั้น สามารถทำได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มงาน โดยคุณสามารถวางแพลนได้ว่าในวันหนึ่งๆ คุณต้องทำงานอะไรบ้าง สิ่งใดต้องทำ สิ่งไหนต้องทำภายหลัง งานชิ้นไหนสำคัญ หรืองานไหนที่เร่งด่วน ซึ่งถือเป็นการจัดลำดับความสำคัญของแต่ละงานให้ชัดเจน จุดนี้ก็จะเป็นตัวช่วยให้คุณบริหารการทำงานของคุณให้เสร็จตามเป้าหมายและเวลาที่ตั้งไว้

ส่วนใครที่ทำงานมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว หากมีความสนใจที่อยากจะศึกษาเพิ่มเติมหรือศึกษาในระดับที่สูง ก็ควรตั้งธงในใจไว้ว่าจะทำงานไปอีกกี่ปี แล้วค่อยลาออกไปศึกษาต่อ หรือจะสามารถทำงานไปพร้อมกับการศึกษาต่อได้หรือไม่ รวมไปถึงควรวางแพลนไว้ว่าจะศึกษาต่อในสาขาไหน เมื่อเรียนจบแล้ว จะนำความรู้ที่ได้รับมาเพิ่มเติมไปต่อยอดให้อาชีพของคุณได้อย่างไร

สรุปการนำพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้กับการทำงาน

คำสอนของพ่อหรือพระดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ยังอยู่ในใจของปวงชนชาวไทยตลอดกาล  และถือเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าที่ทุกคนควรนำมาเป็นแบบอย่างในการทำงานและการใช้ชีวิต หากเรานำหลักสอนของพระองค์ท่านมาปรับใช้ได้แล้ว ก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จได้ในทุกๆ ย่างก้าวของชีวิต

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

หลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่ ๙

แก้ปัญหาด้วยปัญญา พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่ ๙

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้