อุปนิสัยที่มุ่งไปสู่ภาวะผู้นำ

อุปนิสัยที่มุ่งไปสู่ภาวะผู้นำ
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ในการทำงาน เราต่างต้องการพบกับความก้าวหน้า ความสำเร็จในชีวิต เราเริ่มไต่เต้าจากการเป็นพนักงาน เป็นหัวหน้า เป็น ผู้จัดการ เป็นเจ้าของบริษัท ยิ่งขึ้นไปอยู่ในระดับสูงก็ยิ่งต้องแบกรับภาระอันยิ่งใหญ่ คือการบริหารจัดการงาน และผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปในแนวทางที่วางไว้ อันจะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จ เป็นที่ยอมรับในวงการธุรกิจ หากแต่การที่ผู้นำจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีอุปนิสัยและทักษะบางอย่างที่แสดงถึง ภาวะผู้นำ อาทิ การตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยว การตื่นตัวอยู่เสมอการ ความมุ่งมั่น ความอดทนอดกลั้น เป็นต้น โดย Gary A.Yuki ได้บอกไว้ในหนังสือ Leadership in Organization ถึงอุปนิสัยที่มุ่งไปสู่ภาวะผู้นำ ดังนี้

  • สามารถปรับตัวตามสถานการณ์ได้ โดยอาศัยความเฉลียวฉลาด สติปัญญาที่เฉียบแหลม แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างฉับไว ทั้งนี้ต้องหมั่นติดตามข่าวสาร ความเคลื่อนไหวในแวดวงธุรกิจ ภาวะเศรษฐกิจและการเมืองอย่างสม่ำเสมอ มีความตื่นตัวกับสภาพแวดล้อมของสังคม มีทักษะทางแนวคิดรู้เท่าทันกระแสสังคม
  • รักษาสิทธิและผลประโยชน์ ใช้วิธีการทูตและการผ่อนปรน รู้จักกลวิธีในการเจรจาต่อรอง มีทักษะในการพูดโน้มน้าว จูงใจ ใช้ความร่วมมือร่วมใจกัน เพราะการจะได้มาซึ่งสิ่งที่ต้องการ หากผู้นำใช้แต่ไม้แข็ง เอาแต่ใจก็จะเกิดการต่อต้าน ลูกน้องก็ทำเพราะจำใจ ไม่ใช่เพราะตั้งใจ การเจรจาทางธุรกิจกับบุคคลภายนอก ก็มีแต่จะขัดแย้งและไม่บรรลุวัตถุประสงค์ ผู้นำที่จะประสบความสำเร็จจึง ต้องพูดจาด้วยความไพเราะ มีความยืดหยุ่นจึงจะสามารถทำงานใหญ่ได้สำเร็จ
  • ตัดสินใจด้วยความเด็ดเดี่ยว หลังจากการระดมความคิดของคนในทีม ผู้นำต้องเป็นคนให้ข้อสรุปกับคนในทีม ว่าจะดำเนินงานไปในแนวทางใด วิธีการเป็นอย่างไร ผู้นำจึงต้องกล้าตัดสินใจ อีกทั้งยังต้องมีความรอบรู้ในการทำงานเป็นกลุ่ม รู้จักคนในทีมเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ และความถนัดของแต่ละคนได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
  • สามารถพึ่งพิงซึ่งกันและกันได้ เมื่อเกิดปัญหาผู้นำต้องใช้ความสามารถในเชิงการ บริหารจัดการ เป็นที่พึ่งให้กับลูกน้องได้ มีความสามารถในการวิเคราะห์แก้ปัญหา และแนะแนวทางในการแก้ไข มีวิธีในการสอนให้ลูกน้องแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง
  • อุปนิสัยผู้นำ มีอำนาจที่เหนือกว่า คนที่จะเป็นผู้นำต้องการการมีอิทธิพลเหนือกว่าผู้อื่น ต้องมีพลังในการขับเคลื่อน มีวิสัยทัศน์ มีความเชื่อมั่นในตัวเอง ลูกน้องจึงจะให้ความนับถือและเชื่อมั่น ถึงจะมีอำนาจท่วมท้น แต่ผู้นำก็ต้องมีทักษะทางด้านสังคมด้วยจะเข้าถึงลูกน้องได้ดี
  • มุ่งมั่นและไม่ลดละ กัดไม่ปล่อย เรียกว่าเมื่อรับผิดชอบงานใดแล้ว ต้องสู้ให้ถึงที่สุด มีความอดทนอดกลั้นต่อความเครียด ไม่มีทางเลิกล้มหรือยอมแพ้ง่ายๆ มีความทะเยอทะยานในความสำเร็จ รวมทั้งกระตุ้นให้ลูกน้องเกิดความฮึกเหิมและร่วมเคียงบ่าเคียงไหล่ฝ่าฟันไปด้วยกันตั้งแต่ต้นจนจบให้ได้

คุณสมบัติข้อไหน มีหรือจุดไหนที่พร่องไป รีบหาทางเติมให้เต็มเสียนะคะ เพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้นำที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่อย่างที่ใจคุณใฝ่ฝัน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด