อาชีพยุคใหม่มาแรงแห่งปี 2020 ที่ตลาดแรงงานต้องการ

อาชีพยุคใหม่มาแรงแห่งปี 2020 ที่ตลาดแรงงานต้องการ
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เรียนจบว่ายากแล้ว กว่าจะได้ทำงานที่ชอบและมีค่าตอบแทนดียิ่งยากกว่า ท่ามกลางกระแสDigital disruptionที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในโลกธุรกิจและชีวิตประจำวันของเรา สามารถทำงานบางอย่างแทนมนุษย์ได้ ส่งผลให้อัตราการจ้างงานของบางอาชีพลดลง แต่ในขณะเดียวกันเทคโนโลยีก็เป็นแรงขับเคลื่อนก่อให้เกิดอาชีพยุคใหม่ที่น่าสนใจมากมาย ซึ่งในปี 2020 นี้ต้องบอกว่าสาย งานสุขภาพ ไอที และคณิตศาสตร์มาแรงที่สุด สำหรับน้องๆ บันฑิตหน้าใหม่ที่กำลังมองหางานอยู่ เราขอแนะนำ  5 อาชีพยุคใหม่ที่มาแรงในปีนี้ มาดูกันว่าจะมีอาชีพที่น้องๆ สนใจอยู่รึเปล่า

  • นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist)

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือ Data Scientist เป็นอาชีพยุคใหม่ที่ถูกจัดอันดับว่าค่าตัวแพงสูงลิ่ว ขนาดที่ว่าจบใหม่ยังเริ่มต้นที่ประมาณ 35,000 บาท ขึ้นไป อาชีพนี้เป็นที่ต้องการตัวขององค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสตาร์ทอัพ ที่มีชุดข้อมูลขนาดใหญ่เรียกว่าBig Dataและมองหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมาจัดระเบียบข้อมูลเหล่านี้ หน้าที่หลักของอาชีพนักวิทยาศาตร์ข้อมูลคือการวางแผน วิเคราะห์ และประมวลผลชุดข้อมูล เพื่อนำมาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับองค์กรนำไปต่อยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภคมากขึ้น  อย่างไรก็ตามยังถือว่ามีคนจำนวนไม่มากที่ประกอบอาชีพนี้ ซึ่งสวนทางกับความต้องการของตลาดแรงงาน จึงไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีค่าตัวสูงนัก

นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล เรียนจบคณะอะไร?

ถึงแม้ว่าอาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลจะไม่ได้เจาะจงว่าต้องจบสาขาใดเป็นพิเศษ แต่ควรจบการศึกษาระดับปริญญาโทเป็นอย่างน้อย บุคลากรในไทยที่ประกอบอาชีพนี้ส่วนใหญ่จะจบ ด้านวิศวกรรม เพราะต้องมีความเชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ขั้นสูง การจัดการข้อมูล สารสนเทศข้อมูล วิทยาการคอมพิวเตอร์ ตลอดจนสามารถเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้

หลายคนอาจจะคุ้นเคยกับอาชีพวิศวกรในสายงานผลิตและเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ แต่วิศวกรการเงินเป็นอาชีพยุคใหม่ที่น่าจับตามองเป็นอย่างมาก เพราะทุกวันนี้หลายๆ องค์กรก็แข่งขันพัฒนาผลิตภัณฑ์การเงินหลายรูปแบบทั้งแพล็ตฟอร์มออฟไลน์และออนไลน์ ซึ่งก็ตรงกับหน้าที่หลักของอาชีพนี้ ที่ต้องบริหารจัดการความเสี่ยงการเงิน ด้านนโยบายสินเชื่อ วิเคราะห์หลักทรัพย์ การลงทุน การประกันภัยให้กับธนาคาร บริษัทหลักทรัพย์ และบริษัทขนาดใหญ่ เป็นต้น

วิศวกรการเงิน เรียนจบคณะอะไร?

โดยพื้นฐานอาชีพวิศวกรการเงินเหมาะกับคนเก่งเลข ชอบคำนวณและวิเคราะห์ ซึ่งมหาวิทยาลัยในไทยหลายแห่งได้บรรจุหลักสูตรวิศวกรการเงินอยู่ในระดับปริญญาตรีและโท เช่น  คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ภาควิชาการธนาคารและการเงิน ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมการเงิน ที่มหาวิทยาลัยหอการค้า และระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมการเงินและการจัดการ ที่มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรี เป็นต้น

  • ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางไซเบอร์

Privacy หรือ Security?ประเด็นร้อนๆ ที่มาพร้อมกับเรื่องความปลอดภัยทางไซเบอร์ เราได้ยินข่าวข้อมูลออนไลน์รั่วไหลอยู่บ่อยครั้ง ทั้งข้อมูลส่วนตัวของประชาชนและระดับองค์กร เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าทุกครั้งที่ใช้งานอินเตอร์เน็ตจะไม่ถูกละเมิดความเป็นส่วนตัว หรือถ้าเป็นในระดับองค์กร ถ้าข้อมูลความลับรั่วไหล ย่อมสร้างความเสียหายมหาศาลต่อองค์กรและลูกค้า จึงจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางไซเบอร์ ซึ่งเป็นอาชีพยุคใหม่ที่จะมาต่อกรกับผู้ร้ายบนโลกออนไลน์ สามารถคาดเดาระบบการโจมตีในหลายๆ รูปแบบ เฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของระบบฐานข้อมูล ทำให้อาชีพนี้สามารถทำงานในองค์กรได้หลากหลายมาก ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงสถาบันการเงินต่างๆ

ผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยทางไซเบอร์ เรียนจบคณะอะไร?

ถึงแม้ว่าภัยร้ายบนโลกออนไลน์จะเกิดขึ้นแทบทุกวัน แต่บุคลากรทางด้านนี้กลับมีจำนวนไม่มากพอ องค์กรต่างๆ จึงเลือกเฟ้นหาบุคลากรด้านนี้อยู่ตลอดเวลา เพราะข้อมูลส่วนบุคคลมีราคามหาศาล ใครที่จะเอาดีกับอาชีพยุคใหม่ด้านนี้มีแววรุ่ง ไม่ตกงานแน่นอน สำหรับในไทยมีมหาวิทยาลัยหลายแห่งเปิดสอน โดยบรรจุอยู่ในคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น

  • นักจิตวิทยาบำบัด (Psychologist)

ปฎิเสธไม่ได้ว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีช่วยอำนวยความสะดวกให้ชีวิตเราสะดวกสบายขึ้น แต่อีกมุมหนึ่งของโลกทุนนิยมที่ต้องแข่งขันกันตลอดเวลา ก็เพิ่มแรงกดดันจนทำให้คนเกิดความเครียด ที่มีสาเหตุมาจากการทำงาน ครอบครัว หรือสถานการณ์ทางสังคม ซึ่งอาจนำไปสู่การเป็นโรคซึมเศร้าและโรคจิตเวชอื่นๆ ได้ อาชีพนักจิตวิทยาบำบัดจะช่วยเยียวยาอารมณ์และจิตใจของคนเหล่านี้ คอยให้คำปรึกษา และช่วยหาทางแก้ไขโดยการใช้กิจกรรมบำบัด เช่น ศิลปะ หรือการเคลื่อนไหวทางร่างกาย  ปัจจุบันนักจิตวิทยาบำบัดสามารถทำงานได้ในหลากหลายธุรกิจ ไม่จำกัดแค่งานในโรงพยาบาลหรือหน่วยงานของรัฐเท่านั้น สามารถทำงานในองค์กรตามความถนัดของตัวเอง หรือทำงานกับบริษัทสตาร์ทอัพที่ผลิตแอปพลิเคชั่นเกี่ยวกับสุขภาพจิตก็ได้

นักจิตวิทยาบำบัด เรียนจบคณะอะไร?

นักจิตวิทยาไม่ใช่จิตแพทย์ เพราะฉะนั้นไม่จำเป็นต้องจบด้านจิตแพทย์มาโดยตรง แต่ทั้งสองอาชีพสามารถทำงานร่วมกันได้ โดยส่วนมากมักจะเรียนจบจากคณะจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ สาขาการศึกษาจิตวิทยา เป็นต้น นอกจากวุฒิการศึกษาแล้ว โดยพื้นฐานต้องเป็นคนมีจิตใจเมตตา รักที่จะช่วยเหลือผู้อื่น แล้วยังต้องมีความรู้ความเข้าใจพฤติกรรมของมนุษย์ เพื่อให้การบำบัดรักษาเป็นไปอย่างถูกต้อง

ทุกวันนี้โซเชียลมีเดียคือสื่อกระแสหลักที่ทรงอิทธิพลต่อธุรกิจและสังคม บริษัทและองค์กรต่างๆจึงหันมาทำการตลาดบนแพล็ตฟอร์มออนไลน์กันมากขึ้น เพราะสามารถสื่อสารกับผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งคนที่ทำอาชีพ นักการตลาดดิจิทัล จะแตกต่างจากนักการตลาดธรรมดาตรงที่สามารถวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดออนไลน์ได้ รู้เท่าทันเทรนด์โลก และพฤติกรรมการใช้อินเตอร์เน็ต การจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค แล้วนำมาพัฒนาเป็นแคมเปญการตลาด เรียกว่าดูแลด้านการตลาดดิจิทัลทั้งหมด

นักการตลาดดิจิทัล เรียนจบคณะอะไร?

งานการตลาดดิจิทัลไม่จำเป็นต้องจบปริญญาสาขาการตลาดหรือบริหารโดยตรงก็ได้ คุณสามารถหาความรู้เพิ่มเติมจากการอบรมเกี่ยวกับทักษะด้านการตลาดดิจิทัล เช่น การซื้อโฆษณาออนไลน์บนเฟซบุ๊ก การลงโฆษณาบนหน้าผลการค้นหาของเว็บไซต์ Search engine ต่างๆ หรือ เทคนิคการเขียนบทความ SEO เป็นต้น นอกจากนี้ต้องเป็นคนที่หูตากว้างไกล ชอบอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆ อยู่เสมอ เสพข่าวสารแบบรอบทิศทาง ชอบวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ และที่สำคัญถ้ามีทักษะภาษาอังกฤษคล่องก็ถือว่ามีชัยไปกว่าครึ่ง  เพราะจะช่วยเปิดโอกาสให้ ร่วมงานกับบริษัทต่างชาติ และมีแนวโน้มได้ค่าตอบแทนสูงอีกด้วย

ทั้ง 5 อาชีพยุคใหม่นี้ มีอาชีพไหนเข้าตาน้องๆ บ้างคะ บางอาชีพก็ไม่ต้องจบตรงสายที่เรียนมาก็ได้ เอาเป็นว่าเลือกงานที่ตรงกับความชอบและความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นหลัก พร้อมๆ กับดูแนวโน้มเทรนด์การจ้างงานไปด้วย ยิ่งค้นหาตัวเองเร็ว ก็จะได้ทำงานที่ชอบได้ไว และไม่ต้อง เปลี่ยนงานบ่อยๆ ยังไงล่ะ

#ให้ก้าวแรกของการหางานกำหนดเส้นทางชีวิตคุณ
#่jobsDB

ก้าวแรกของการทำงาน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้