นายจ้างหักเงินสมทบลูกจ้างแต่ไม่นำส่ง

นายจ้างหักเงินสมทบลูกจ้างแต่ไม่นำส่ง
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

Q : หากนายจ้างหักเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างผู้ประกันตนแล้วไม่นำส่ง ทำให้ลูกจ้างเสียเงินแล้วยังเสียสิทธิอีกด้วย ทางสำนักงานประกันสังคมจะดำเนินการอย่างไร

A: สำนักงานประกันสังคมจะต้องมีหนังสือแจ้งไปยังนายจ้าง เพื่อให้นำส่งเงินสมทบย้อนหลังตามจำนวนที่ยังไม่นำส่งภายใน 30 วันตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้ง สำหรับเศษของเดือน ถ้าถึง 15 วันหรือกว่านั้น ให้นับเป็น 1 เดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง และจ่ายเงินเพิ่มในอัตราที่กฎหมายกำหนด

  • นายจ้างที่ค้างชำระหนี้กองทุนประกันสังคมจะต้องจ่ายเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 2 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังไม่นำส่ง หรือส่วนที่ขาดอยู่จนครบ
  • นายจ้างที่ค้างชำระหนี้ของกองทุนเงินทดแทนนายจ้างจะต้องจ่ายเพิ่มในอัตราร้อยละ 3 ต่อเดือนของเงินสมทบที่ยังค้างชำระ

เงินสมทบประกันสังคม ทั้งนี้ ในกรณีดังกล่าวถือว่าผู้ประกันตนพึงได้รับสิทธิเสมือนว่าผู้ประกันตนได้ส่งเงินสมทบแล้ว

นอกจากนี้  นายจ้างที่กรอกข้อความเกี่ยวกับลูกจ้างอันเป็นเท็จตามมาตรา 32 มีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน ปรับไม่เกินสองหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ และในกรณีที่นายจ้างยังเพิกเฉย ไม่นำส่งเงินสมทบและเงินเพิ่ม (ค่าปรับ) ที่ค้างชำระ ทางเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมมีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของนายจ้างต่อไป

ที่มา : สำนักงานประกันสังคม, ธรรมนิติ, www.decha.com

ภาพประกอบ : http://www.thainews70.com

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ขยายเวลาลดเงินสมทบประกันสังคมปี 2556

ไม่ต้องรีบ!! เบิกค่าทำฟันกับประกันสังคมได้ภายใน 1 ปีนับแต่วันเข้ารับบริการ

ตั้งแต่ปีภาษี 2555 เงินได้ของภรรยาไม่ถือเป็นเงินได้ของสามี

การเป็นผู้นำ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด