ยิ่งให้ยิ่งได้รับ สร้างสุขให้พนักงาน สู่ผลกำไรขององค์กร

ยิ่งให้ยิ่งได้รับ สร้างสุขให้พนักงาน สู่ผลกำไรขององค์กร
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ทุกวันนี้คำว่า “ความยั่งยืน” เป็นคำที่ทุก ๆ คนให้ความสนใจ แม้แต่องค์กรเองก็ต้องดำเนินงานอย่างยั่งยืน และหนึ่งในความยั่งยืนขององค์กรก็คือการให้ความสำคัญกับพนักงานอันเป็นทรัพยากรที่มีค่ายิ่งขององค์กร ควบคู่ไปกับการให้ความสำคัญกับการทำงานอย่างมี ความสุขของพนักงาน โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานของความยั่งยืน การสร้างสุขให้พนักงานที่ดูเหมือนจะเป็นเรื่องเล็ก ๆ นั้น แต่เรื่องเล็ก ๆ ที่ว่าก็ไม่อาจมองข้ามไปได้อย่างแน่นอน เพราะนำไปสู่เรื่องใหญ่ ๆ ได้อีกมากมาย หากพนักงานหนึ่งคนเชื่อว่าองค์กรให้ความสำคัญกับตัวเขาในฐานะทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่า ไม่ใช่แค่ลูกจ้าง ทำงานเพียงแค่แลกเงินเดือนไปวัน ๆ พนักงานย่อมเกิดความผูกพันกับองค์กร มีความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ส่งผลให้อยากสร้างสรรค์สิ่งดี ๆ ให้องค์กรอยู่เสมอ หลังจากนั้นก็คือผลลัพธ์ที่เป็นแรงสะท้อนกลับด้านบวกสู่องค์กรในลักษณะที่ว่า “ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ” นั่นเอง

มีตัวอย่างผลงานศึกษาของนักจิตวิทยาระดับโลก เช่น Sonja Lyubomirsky, Laura King และ Ed Diener ที่ได้เก็บข้อมูลจากตัวอย่างมนุษย์เงินเดือนจำนวน 275,000 คนทั่วโลก พบว่าความสุขเป็นปัจจัยหลักที่นำให้พวกเขาได้รับความสำเร็จในหน้าที่การงาน มีการสร้างผลงาน มีสุขภาพที่ดี มีอายุยืน มีสัมพันธภาพที่ดี มีสังคมที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์และพลังชีวิต เรียกได้ว่าเมื่อเกิดความสุขก็ย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ของความสำเร็จ นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษาชื่อดังอย่าง Gallup ยังได้ทำการสำรวจเรื่องผลลัพธ์ของการที่พนักงานมีความผูกพันกับองค์กร และค้นพบว่าหน่วยงานธุรกิจที่มีพนักงานที่มีความผูกพันในระดับสูงสามารถสร้างยอดขายได้มากกว่าหน่วยงานที่พนักงานมีความผูกพันในระดับต่ำกว่า

สรุปก็คือถ้าองค์กรและพนักงานต้องการความสำเร็จ องค์กรก็ต้องมีพนักงานที่ทำงานได้อย่างมีความสุข jobsDB มีเคล็ดลับดี ๆ มาแบ่งปัน เกี่ยวกับการสร้างสุขให้พนักงาน ให้องค์กรต่าง ๆ ได้ลองนำไปปรับใช้ได้ในทุก ๆ วันของการทำงาน

สร้างแบบอย่างของความสุขรอยยิ้มคือการเริ่มต้นที่ดีเสมอ เริ่มต้นง่าย ๆ จากตัวเราเอง ยิ้ม มองโลกแง่บวก และทำให้ตัวเองมีความสุข เพราะความเครียดและความวิตกกังวลเป็นพลังด้านลบที่ส่งผลให้บรรยากาศในที่ทำงานปราศจากความสุข ยิ่งทุกคนปล่อยพลังด้านลบนี้ใส่กันอยู่เสมอ ก็จะยิ่งส่งผลให้คนทำงานอ่อนล้าและไม่มีความสุขมากขึ้น หากต้องการให้ที่ทำงานมีบรรยากาศแห่งความสุขและงานเดินหน้าได้อย่างมีพลัง ก็ต้องสร้างแบบอย่างของคนทำงานอย่างมีความสุขให้เกิดขึ้นจริง แล้วส่งต่อพลังด้านบวกนี้ถึงลูกน้องหรือเพื่อนร่วมงานและทุก ๆ คนในองค์กร

สื่อสารเชื่อมความสัมพันธ์พนักงานจะมีความจงรักภักดีและเต็มอกเต็มใจทำงานมากขึ้น หากผู้บริหารมีการสื่อสารพูดคุยกับพวกเขาในเรื่องต่าง ๆ อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน รวมไปถึงความสนใจอื่น ๆ และเป้าหมายส่วนตัว ช่วยให้พนักงานรู้สึกว่าตัวเองอยู่ในความสนใจของผู้บริหาร และพร้อมอยู่ตรงนั้นเพื่อพวกเขาเสมอ เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างผู้คนในองค์กรได้เป็นอย่างดี

รู้จักตัวตนของพนักงานการรู้จุดอ่อนและจุดแข็งของพนักงานช่วยในการดำเนินงานและการวางกลยุทธ์ของผู้บริหารได้เสมอ นำไปสู่การวางตัวคนให้เหมาะกับงาน สร้างความสุขในการทำงานและเพิ่มคุณภาพในการทำงานได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถสร้างความไว้วางใจและความนับถือในตัวผู้บริหาร อันเป็นผลมาจากการมุ่งเน้นให้ความสนใจกับสิ่งที่พนักงานทำได้ดีมากกว่าการมุ่งเน้นเรื่องที่ทำผิดหรือเรื่องที่ทำได้ไม่ค่อยดีนัก

ปล่อยให้พวกเขาเติบโตและพัฒนาตนเองหากต้องการรักษาพนักงานที่ดีไว้ จงใช้หลักความยืดหยุ่น ให้อิสระในการคิด การสร้างสรรค์ สร้างแรงบันดาลใจให้พนักงาน แล้วเปิดโอกาสให้พวกเขาเติบโต ให้โอกาสพนักงานได้แสดงจุดเด่น รวมไปถึงพัฒนาจุดด้อยให้กลายเป็นจุดเด่นขึ้นมาได้ เพราะพนักงานที่ได้แสดงศักยภาพให้องค์กรเห็นจะกลายเป็นพนักงานที่ทำงานได้อย่างมีความสุข และหากองค์กรมีระบบการให้รางวัลตอบแทนและการยกย่องพนักงานด้วยความยุติธรรมโปร่งใสแล้วละก็ ย่อมกระตุ้นให้พนักงานมีความกระตือรือร้นที่จะสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องได้แน่นอน

รับฟังให้มากขึ้นคนส่วนใหญ่ต้องการได้รับการเอาใจใส่ สนใจทุกข์สุข และมีคนคอยรับฟังอยู่เสมอ ปล่อยให้พนักงานได้มีโอกาสเปิดใจ พูดคุยแสดงความรู้สึก เพื่อให้พวกเขาได้ระบายความเครียด ความวิตกกังวล เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหา และการจัดการชีวิตกับการทำงานให้เกิดความสมดุล นอกจากนี้องค์กรยังควรส่งเสริมบรรยากาศของมิตรภาพภายในที่ทำงาน ด้วยการส่งเสริมให้พนักงานได้มีโอกาสรวมกลุ่มไปพักผ่อนเปิดหูเปิดตานอกสถานที่ หรือทำกิจกรรมต่าง ๆ ด้วยกัน แล้วพวกเขาจะนำพลังด้านบวกมาสร้างสุขในการทำงาน เกิดความคิดสร้างสรรค์ และสร้างทีมที่แข็งแกร่งขึ้นมาได้

ขอบคุณคนทำงานทุกคนอย่างจริงใจแสดงความรู้สึกขอบคุณสำหรับการทำงานหนักของพนักงานทุกคน มองเห็นทุกกระบวนการทำงาน ทำให้พวกเขาเห็นว่าองค์กรสนใจและรับรู้ในความพยายามของคนทำงาน ไม่ได้สนใจแต่ผลลัพธ์เพียงอย่างเดียว

จัดการกับ Attitude แย่ ๆทัศนคติแย่ ๆ ก็เปรียบเหมือนน้ำผึ้งหยดเดียวที่สามารถก่อให้เกิดความเสียหายไปได้ทั้งองค์กร เพราะคนแบบนั้นต้องการให้คนอื่น ๆ รู้สึกแย่เหมือนกับตัวเอง จัดการกับต้นตอของปัญหา ทำให้เขารับรู้ปัญหา ฝึกการคิดแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ และทำงานร่วมกันเพื่อหาทางออก นอกจากนี้ยังต้องประเมินดูว่าผู้นำองค์กรและหัวหน้างานรู้จักวิธีการที่จะสร้างบรรยากาศการทำงานเชิงบวกที่จูงใจพนักงานให้มีความพึงพอใจในงานได้มากน้อยเพียงใด ถ้ามีน้อยก็ต้องฝึกอบรมให้เขาเหล่านั้นมีทักษะในการสร้างองค์กรที่มีความสุข

สร้างเป้าหมายขององค์กรร่วมกัน พร้อมปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการเกื้อกูลหากองค์กรต้องการที่จะเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ต้องสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ชัดเจน เช่น ตั้งเป้าหมายว่าเราจะดำเนินธุรกิจด้วยความสุข หรือคุณค่าอื่น ๆ ในเชิงบวก เพื่อให้ทุกคนในองค์กรมีจุดประสงค์ของการทำงานร่วมกัน คือการทำงานที่มีความหมาย มีคุณค่าทางใจ มากกว่าตัวเงิน พร้อมกันนี้ยังต้องปลูกฝังวัฒนธรรมแห่งการเกื้อกูลให้เกิดขึ้นในองค์กร เพราะพนักงานที่มีการพึ่งพาซึ่งกันและกันนั้น มีแนวโน้มที่จะหาทางแก้ไขปัญหา หาทางออกร่วมกันได้อย่างรวดเร็ว และยังช่วยลดความตึงเครียดจากบรรยากาศของการทำงานได้อีกทางหนึ่ง

ความสุขจากคนทำงานจะเกิดขึ้นได้ ก็เมื่อพนักงานเกิดความรู้สึกว่าการมาทำงานทุก ๆ วัน นั้นมีความหมายและมีคุณค่ามากเพียงใด จุดเริ่มต้นจากความสุขนี้จะนำไปสู่การสร้างความเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของตัวพนักงานเองและส่งผลต่อการเติบโตขององค์กรได้อย่างไม่สิ้นสุด jobsDB เชื่อว่าการให้ขององค์กรย่อมไม่สูญเปล่า เมื่อให้ความสุข ก็ย่อมได้รับดอกผลจากการทำงานด้วยความสุขอย่างเต็มเปี่ยม พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสรรค์องค์กรที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

แหล่งข้อมูล : bangkokbiznews.com

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

จ๊อบส์ ดีบี เผยคนไทยติดหนึ่งในชาติเอเชียที่มีความสุขในการทำงานและมองโลกในแง่ดี

พนักงานของคุณทำงานหนักเกินไปหรือเปล่า

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้