สมัครงานบัญชี เรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้

สมัครงานบัญชี เรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ข้อควรรู้ สมัครงานบัญชี กับเรื่องที่ควรรู้

งานบัญชี เป็นอีกหนึ่งงานเฉพาะทางที่ต้องการความละเอียดรอบคอบมาก เพราะเป็นส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับระบบบัญชี การเงิน อีกทั้งยังต้อง ตรวจสอบระบบภายใน บริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำงบการเงินด้วย นอกเหนือจากหน้าที่การทำงานของฝ่ายบัญชีแล้ว เรามาดูกันว่าเรื่องพื้นฐานที่ต้องรู้ก่อนสมัครงานบัญชีมีอะไรบ้าง

5 เรื่องพื้นฐานที่รู้ก่อนสมัครงานบัญชี

  1. งานด้านการบัญชีมี 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่
  • งานบัญชีธุรกิจ (Private Accounting) เป็นงานบัญชีทั่วไปตามบริษัทเอกชนต่างๆ
  • งานบัญชีสาธารณะ (Public Accounting) งานบัญชีอิสระ โดยนักบัญชีอิสระจะไม่บรรจุเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานใด หน่วยงานหนึ่งโดยเฉพาะ และนักบัญชีหนึ่งคนจะรับทำบัญชีได้ไม่เกินปีละ 100 แห่ง
  • งานบัญชีของรัฐบาล (Governmental Accounting)เป็นงานบัญชีของหน่วยงานรัฐบาล โดยนักบัญชีจะได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการประจำของหน่วยงานราชการนั้น
  1. เนื่องจากงานด้านการบัญชีเป็น งานเฉพาะทาง ผู้จะสมัครงานเป็นนักบัญชีต้องเรียนจบมาในสาขา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาการบัญชี) คณะเศรษฐศาสตร์ (สาขาการบัญชี) คณะบริหารธุรกิจ (สาขาการบัญชี) คณะสังคมศาสตร์ (สาขาการบัญชี) คณะวิทยาการจัดการ (สาขาวิชาการบัญชีบริหาร) และคณะบริหารศาสตร์ (สาขาการบัญชี) เท่านั้น

หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจากjobsDBทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

3. ลักษณะงานโดยทั่วไปที่นักบัญชีต้องรับผิดชอบ ได้แก่ ทำบัญชีต้นทุน, ทำบัญชีรายรับ – รายจ่ายขององค์กร, ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี, บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี, วางระบบบัญชี, วางแผนภาษีอากร, ทำงบดุล และรวบรวมรายงานทางการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

4.นอกเหนือจากความรู้ในด้านการบัญชี การเงิน ธุรกิจ ภาษีอากร และเศรษฐกิจแล้ว นักบัญชีต้องมีความรู้ในเรื่องของ กฎหมาย ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการบัญชี เช่น ประมวลรัษฎากร กฎหมายเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่ายด้วย รวมถึงต้องมีความรู้เพิ่มเติมในด้านการบริหาร มี ความเป็นผู้นำ มีทักษะในการวิเคราะห์ที่เฉียบขาดเช่นเดียวกัน

5. นักบัญชีที่ดีต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ ซื่อสัตย์, รักษาความลับได้ดี, มีความละเอียดรอบคอบ, มีความรับผิดชอบ, มีความรู้ ความสามารถทางด้านการบัญชีทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติอย่างดีเยี่ยม สามารถประยุกต์ใช้เข้ากับองค์กรได้, เปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ตลอดเวลา, กล้านำเสนอแนวคิด และวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัท และมีเป้าหมายในการทำงานในแต่ละปีอย่างชัดเจน

ถ้าหากว่าคุณมีคุณสมบัติตรงกับงานบัญชี และเตรียมความพร้อมสำหรับงานบัญชีมาอย่างเต็มที่แล้ว คลิกสมัครงานบัญชีที่คุณต้องการได้ที่jobsDB

#icanbebetter

เพิ่มเพื่อน

สร้างโปรไฟล์

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้