ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้

ศัพท์อาชีพ ที่คนทำงานสาย HR ไม่รู้ไม่ได้
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

รวบรวมคำศัพท์สายอาชีพ และตำแหน่งงานในแต่ละสายอาชีพทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้แก่ งานบัญชี งานธุรการ งานเลขานุการ งานเกษตรกรรม งานประมง งานเหมืองแร่ งานสายการบิน งานการเงิน งานธนาคาร งานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรม งานที่ปรึกษา งานนักวิเคราะห์ งานบริการลูกค้า งานวิศวกร เป็นต้น

รายละเอียดของสายอาชีพ

สายอาชีพ

 • สมุห์บัญชี/ ผู้ตรวจสอบ/ ฝ่ายภาษี

  - พนักงานบัญชี/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  - หัวหน้าฝ่ายบัญชี

  - ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  - ผู้ตรวจสอบบัญชี

  - พนักงานฝ่ายเก็บเงิน/ออกใบเสร็จ

  - พนักงานฝ่ายจัดเก็บเอกสาร

  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน/ งบประมาณ

  - ผู้ควบคุมบัญชีรายรับ

  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบระบบ

  - ผู้ตรวจสอบภายใน/ภายนอก

  - ผู้จัดการฝ่ายบัญชี

  - พนักงานบัญชี/สมุห์บัญชี

  - เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องภาษี
 • ผู้ดูแลงานด้านเอกสาร/เลขานุการ

  - เจ้าหน้าที่/ ผู้จัดการฝ่ายธุรการ

  - พนักงานฝ่ายเอกสาร

  - เลขานุการผู้บริหาร

  - ผู้ช่วยหรือเสมียนประจำสำนักงาน

  - ผู้ประสานงานขาย/ธุรการฝ่ายขาย/ผู้ช่วยพนักงานขาย

  - เลขานุการ
 • เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่

  - เกษตรกรรม/ ประมง/ เหมืองแร่
 • สายการบิน
 • - พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

  - พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน/ลูกเรือ

  - นักบิน
 • การเงิน/การธนาคาร/เศรษฐศาสตร์

  - พนักงานรับ/จ่ายเงิน

  - ตัวแทนขาย/นายหน้าค้าหุ้นและพันธบัตร

  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อธุรกิจ

  - นักวิเคราะห์ทางด้านสินเชื่อ/ การเงิน

  - ผู้บริหารฝ่ายสินเชื่อ/ ฝ่ายควบคุมการเงิน

  - นักเศรษฐศาสตร์

  - เจ้าหน้าที่วางแผนทางการเงิน

  - ฝ่ายวิจัยข้อมูลทางการเงิน

  - ผู้จัดการกองทุน

  - ผู้จัดการการลงทุน

  - ผู้ชำนาญพิเศษฝ่ายการลงทุน

  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสัญญาเช่าซื้อ

  - เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อเงินกู้

  - เจ้าหน้าที่/ผู้จัดการฝ่ายความเสี่ยงทางธุรกิจ

  - ผู้ที่ทำหน้าที่ดูแลโครงการด้านการเงิน

  - เหรัญญิก
 • ก่อสร้าง / สถาปนิก/ มัณฑณากร

  - สถาปนิก

  - วิศวกรโยธา

  - ผู้จัดการฝ่ายทำสัญญา

  - คนร่างแบบ, คนเขียนสเก็ตช์ภาพ

  - หัวหน้าคนงาน

  - มัณฑนากร/ ตบแต่งภายใน

  - พนักงานรังวัด

  - ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ

  - เจ้าหน้าที่ดูแลด้านความปลอดภัย

  - วิศวกรโครงสร้าง
 • ที่ปรึกษา/นักวิเคราะห์

  - นักวิเคราะห์ทางธุรกิจ

  - ที่ปรึกษาทางธุรกิจ

  - ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
 • บริการลูกค้า/รับโทรศัพท์/ต้อนรับ

  - พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

  - พนักงาน/ผู้จัดการฝ่ายบริการลูกค้า

  - พนักงานรับโทรศัพท์

  - พนักงานต้อนรับ
 • พนักงานขับรถ/คนส่งเอกสาร/เสริฟ/แม่บ้าน

  - พนักงานเก็บบิล/เงิน

  - พนักงานขับรถ

  - พนักงานรักษาความปลอดภัย

  - แม่บ้าน/พนักงานทำความสะอาด

  - คนส่งเอกสาร

  - บริกรหญิง/บริกรชาย
 • วิศวกร/ช่างเทคนิค

  - วิศวกรทางด้านภาพและเสียง

  - วิศวกรด้านการออกแบบ

  - วิศวกรไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิกส์

  - วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง

  - วิศวกรสิ่งแวดล้อม

  - เจ้าหน้าที่สนาม

  - ช่างฟิต

  - วิศวกรอุตสาหกรรม

  - เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรักษา

  - ช่างเครื่อง

  - วิศวกรเครื่องกล

  - ช่างปะปา

  - วิศวกรฝ่ายขาย

  - เจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ

  - วิศวกรด้านโครงสร้าง

  - ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่เทคนิคฝ่ายบริการ

  - วิศวกรโทรคมนาคม
 • บันเทิง/กีฬา

  - ผู้อำนวยการ/ ผู้กำกับฝ่ายศิลป์

  - นักกีฬา

  - ฝ่ายออกแบบเครื่องแต่งกาย

  - นักเต้น/หางเครื่อง

  - ช่างแต่งหน้า

  - ดารา/นางแบบ/นักร้อง/นักดนตรี

  - ผู้จัดการส่วนตัว
 • หน่วยงานรัฐบาล/เพื่อสังคม/หน่วยงานระหว่างประเทศ

  - เจ้าหน้าที่ดูแลเรื่องยา/สาธารณะสุข

  - ผู้ช่วยดำเนินการโครงการ

  - เจ้าหน้าที่ฟื้นฟูสภาพจิต

  - เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายพัฒนาชุมชน
 • กราฟฟิกดีไซน์/ นักออกแบบ

  - ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์

  - ผู้ออกแบบ AutoCAD

  - ช่างเทคนิคทางด้านสี

  - ผู้ออกแบบภาพเคลื่อนไหว

  - นักออกแบบเสื้อผ้า

สายอาชีพในภาษาอังกฤษ

 • Accountancy/Audit/Taxation

  - Accounting Officer/ Manager

  - Accounting Supervisor and Clerk

  - Assistant Accounting Manager

  - Auditor

  - Billing/ Invoice Officer

  - Book-Keeper

  - Costing/Budgeting Manager

  - Credit Control

  - Field Control Officer

  - Internal/External Audit

  - Senior Accounting Manager

  - Senior/Chief Accountant

  - Tax Officer/Accounting
 • Administration /Secretary

  - Administrative Assistant/Staff/Manager

  - Document Controller

  - Junior/Senior/Executive Secretary

  - Office Clerk/Assistant/Manager

  - Sales Administrator/Coordinator/Assistant

  - Secretary
 • Agriculture/Fishing/ Mining

  - Agriculture/Fishing/ Mining
 • Airlines

  - Flight Attendances/ Hostess/ Steward

  - Ground Crew/Cabin Crew

  - Pilot
 • Banking/Finance/ Economics

  - Bank Teller/Clerk

  - Bond & Stock Trader/Dealer/Broker

  - Commercial Credit Officer

  - Credit/ Financial Analyst

  - Credit/ Financial Controller

  - Economist

  - Financial Planning / Planner

  - Financial Research

  - Fund Manager

  - Investment Portfolio Manager

  - Investment Specialists

  - Leasing Officer

  - Loan Credit Officer

  - Market Risk Officer/Manager

  - Project Finance

  - Treasurer
 • Construction/Architect/ Interior Design

  - Architect

  - Civil Engineer

  - Contracts Manager

  - Draughtsman/Draftsman

  - Foreman

  - Interior Designer

  - Land Surveyor

  - Quantity Surveyor

  - Safety Officer/Manager

  - Structural Engineer
 • Consultants/Analyst/ Business Development

  - Business Analyst

  - Business Consultants

  - Business Development
 • Customer Services/Operator/Receptionist

  - Customer Relationship Officer/Manager

  - Customer Services Officer/Manager

  - Operator

  - Receptionist
 • Driver/ Messenger/ Waitress/ Maid/ Guard

  - Bill Collector

  - Driver

  - Guard/ Security

  - Maid/Housekeeper

  - Messenger

  - Waitress/ Waiter
 • Engineer/Technician

  - Audio/Video Engineer

  - Design Engineer

  - Electronics/ Electronics Engineer

  - Engineer (Repair & Maintenance)

  - Environmental Engineer

  - Field technician

  - Fitter

  - Industrial Engineer

  - Maintenance/ Repair Technician

  - Mechanic

  - Mechanical Engineer

  - Plumber

  - Sales Engineer

  - Service Technician/ Technical Support

  - Structural Engineer

  - Technical Service Adviser

  - Telecommunication Engineer
 • Entertainment/Athethics

  - Art Director

  - Athlete

  - Costume Attendants/Design

  - Dancer

  - Make-up Arist

  - Models/Star/Singer/Musician

  - Self - Administrator/ Manager
 • Government/ Social/ Non-Profit/NGO


  - Medical Social Worker

  - Programme Assistant

  - Rehabilitation Officer

  - Senior Community Development Officer
 • Graphic Design/Designer/Garment

  - Art Director

  - AutoCAD Designer

  - Color Technician

  - Computer Animator

  - Fashion Designer

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

คำศัพท์พื้นฐานสู่การเป็นนักการตลาดดิจิทัล

ศัพท์มากมาย ร้อยแปดพันเก้า ที่จำเป็นยิ่งนัก กับคนทำงาน Admin Images

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้