วิศวกรจบใหม่สาขาไหนเงินดี ?

วิศวกรจบใหม่สาขาไหนเงินดี ?
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ถ้าจะพูดถึงอาชีพที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนวัตกรรมเปลี่ยนโลก พัฒนาสิ่งประดิษฐ์สุดล้ำที่เป็นแรงขับเคลื่อนของภาคอุตสาหกรรม ธุรกิจ และสังคม ต้องมี อาชีพวิศวกร รวมอยู่แน่นอน วิศวกรคือผู้ที่ใช้ความรู้ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการออกแบบและพัฒนาระบบ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่างๆ ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาชีพวิศวกรจึงต้องอาศัยความความรู้ทางวิทยาศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และคณิตศาสตร์ แล้วยังต้องมีทักษะเฉพาะทางตามสาขาที่เรียนอีกด้วย ทำให้งินเดือนวิศวกรอยู่ในเกณฑ์สูงสำหรับเด็กจบใหม่ วันนี้เราได้รวบรวมอัตรา เงินเดือนวิศวกร จาก 5 สาขายอดนิยม พร้อมกับรายละเอียดการทำงานมาฝากกัน

วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ

เงินเดือนวิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ : 30,000 – 45,000 บาท

ด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีในปัจจุบัน ทำให้องค์กรและหน่วยงานหลายภาคส่วน ต้องการที่จะสร้างระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์มาใช้งานในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ยิ่งไปกว่านั้นเทรนด์การนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่ออำนวยความสะดวกสบายในชีวิตประจำวันก็ได้รับความนิยมมากขึ้น เช่น หุ่นยนต์ดูดฝุ่นอัตโนมัติ หุ่นยนต์ดูแลผู้ป่วย หุ่นยนต์ขนส่งเอกสารหรือสิ่งของภายในอาคาร เป็นต้น  ซึ่งวิศวกรด้านนี้มีหน้าที่วิเคราะห์ ออกแบบ ควบคุมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติต่างๆ ศึกษาระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อนำมาพัฒนาการผลิตในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งพัฒนาให้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติมีกลไกการทำงานที่ชาญฉลาดมากขึ้น โต้ตอบและทำงานร่วมกับมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ วิศวกรด้านนี้จึงต้องมีความรู้ครอบคลุมทั้งเรื่อง วิศวกรไฟฟ้า วิศวกรเครื่องกล และ วิศวกรคอมพิวเตอร์ เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ได้

วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติทำงานด้านไหนบ้าง

 • วิศวกรกระบวนการผลิตที่มีระบบอัตโนมัติ
 • วิศวกรด้านหุ่นยนต์อุตสาหกรรม
 • อาจารย์ นักวิจัย ที่ปรึกษาด้านหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ
 • ผู้ประกอบการ

วิศวกรการเงิน (Financial Engineer)

เงินเดือนวิศวกรการเงิน : 25,000 - 50,000 บาท

ในชีวิตประจำวันของเราล้วนเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการเงิน ไม่ว่าจะเป็นการทำธุรกรรมการเงินออนไลน์ การซื้อขายกองทุนผ่านแอปพลิเคชั่นต่างๆ แต่เมื่อพูดถึงอาชีพวิศวกรการเงินเชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่คุ้นหูเท่ากับวิศวกรด้านอื่นๆ วิศกรการเงินคือผู้เชี่ยวชาญความรู้ด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สามารถใช้เครื่องมือคำนวณและคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงิน เช่น วิเคราะห์และจำลองการตั้งราคาของหุ้น ตราสารหนี้ การบริหารจัดการความเสี่ยง พัฒนาระบบชำระเงินออนไลน์ การซื้อขายกองทุน และการเทรดหุ้นผ่านระบบออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต เป็นต้น สำหรับหลักสูตรการเรียนการสอนสาขาวิศวกรรมการเงินในไทย ทางมหาลัยจะสนับสนุนให้นักศึกษาสอบใบอนุญาตผู้ประกอบการธุรกิจทางการเงิน เช่น CISA (Certified Investment & Securities Analyst Program) ของประเทศไทย และ CFA (Certified Financial Analyst) ของประเทศสหรัฐอเมริกา

จบสาขาวิศวกรรมการเงินทำงานด้านไหนบ้าง?

 • นักวิจัยในหน่วยงานของธนาคาร
 • ที่ปรึกษาการลงทุนให้กับองค์กรรัฐและเอกชน
 • นักพัฒนานโยบายสินเชื่อ
 • นักวิเคราะห์หลักทรัพย์
 • ที่ปรึกษาการลงทุนให้กับองค์กร

วิศวกรเครื่องกล (Mechanical Engineer)

เงินเดือนวิศวกรเครื่องกล :  20,000 - 50,000 บาท

วิศวกรเครื่องกลเป็นอาชีพที่มีความสำคัญต่อการดำเนินงานของอุตสาหกรรมแทบทุกประเภทเลยก็ว่าได้ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตสินค้า เครื่องมือทางการแพทย์ ยานยนต์ เกษตรกรรม และระบบเครื่องจักรภายในอาคาร เป็นต้น หน้าที่ของวิศวกรเครื่องกลจึงครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบควบคุมผลิตภัณฑ์จักรกล จัดสร้างจัดหา ติดตั้งเครื่องมือต่างๆ ตลอดจนดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ อาชีพนี้จึงเป็นที่ต้องการของภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมมาโดยตลอด โดยในการเรียนวิศวกรรมเครื่องกลจะแบ่งสาขาเฉพาะทางดังต่อไปนี้ วิศวกรรมด้านพลังงาน วิศวกรยานยนต์ ระบบควบคุมอัตโนมัติ  ออกแบบเครื่องจักรกลและระบบทางอาคาร

วิศวกรเครื่องกลทำงานด้านไหนบ้าง?

 • วิศวกรออกแบบและติดตั้งระบบเครื่องกลในอาคาร
 • วิศวกรบริหารโครงการ
 • วิศกรออกแบบผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนเครื่องกล
 • วิศวกรด้านอุตสาหกรรมพลังงาน
 • เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรการบินและอวกาศ (Aerospace Engineer)

เงินเดือนวิศวกรการบินและอวกาศ : 18,000 – 50,000 บาท

วิศวกรการบินและอวกาศมีหน้าที่ออกแบบ วิเคราะห์ ควบคุมโครงสร้างเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการบิน ขีปนาวุธ ยานอวกาศ และดาวเทียม ตั้งแต่วัสดุที่ใช้ กระบวนการผลิต ระบบการขับเคลื่อน การวางแผนการสร้างเครื่องบิน ดูแลระบบเทคโนโลยีของอากาศยาน ตลอดจนการทดสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ โดยจะแบ่งสาขาการเรียนออกเป็น 2 สาขา คือวิศวกรรมอากาศและอวกาศ กับวิศวกรรมการบินและอวกาศ ซึ่งจะศึกษาเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการยานพาหนะการบินและอวกาศทั้งหมด

วิศวกรการบินและอวกาศทำงานด้านไหนบ้าง

 • ออกแบบและสร้างอากาศยาน เช่น เครื่องยนต์เจ็ท และดาวเทียม
 • ควบคุมการซ่อมบำรุงอากาศยานและชิ้นส่วนประกอบ
 • ควบคุมวงโคจรและสถานีดาวเทียม
 • การบริหารและการจัดการธุรกิจการบิน

วิศวกรเคมี (Chemical Engineer)


เงินเดือนวิศวกรเคมี : 18,000 – 50,000 บาท

วิศวกรเคมีมีหน้าที่วิเคราะห์ วิจัย ออกแบบ วางแผนเทคโนโลยีชีวภาพในโรงงานอุตสาหกรรม ควบคุมกระบวนการผลิตเคมีในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ แก้ไขปัญหาข้อขัดข้องในการปฏิบัติงาน โดยต้องยึดหลักความปลอดภัยและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เป็นอาชีพที่ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี มาใช้ในการทำงาน วิศวกรเคมีจึงสามารถทำงานได้หลากหลาย ทั้งในโรงอุตสาหกรรม บริษัทเอกชน รับราชการ หรือเป็นนักวิจัยทางเคมี

วิศวกรเคมีทำงานด้านไหนบ้าง

 • วิศวกรการผลิต ในโรงงานอุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน
 • วิศวกรออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต
 • วิศวกรที่ปรึกษาการขาย งานบริการด้านเทคนิค
 • นักวิจัยด้านเคมี
 • ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนในการผลิต

  ถึงแม้วิศวกรจะเป็นอาชีพเฉพาะทาง แต่ก็สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลาย ไม่ใช่แค่ทำงานในภาคอุตสาหกรรมเท่านั้น แต่ยังสามารถเป็นนักวิจัย ผู้บริหารโครงการ หรืออาจารย์สอนในทักษะที่ตนเองเชี่ยวชาญ นอกจากนี้เงินเดือนวิศวกรแต่ละสาขาจะแตกต่างกันไป หรือแม้แต่สาขาเดียวกันก็อาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละองค์กร สำหรับน้องๆ จบใหม่ควรหมั่นฝึกฝนทักษะอื่นๆ ด้วย หากเราเชี่ยวชาญภาษาอังกฤษหรือภาษาที่สาม มีความสามารถในการสื่อสาร หรือมีความรู้ด้านบริหาร ก็จะเป็นข้อได้เปรียบให้สามารถเรียกเงินเดือนสูงๆ ได้เช่นเดียวกัน ค้นหางานวิศวกร ทั้งหมดที่นี่

  #ให้ก้าวแรกของการหางานกำหนดเส้นทางชีวิตคุณ
  #่jobsDB

  ลงทะเบียนสมัครงาน

  ขอบคุณข้อมูลบางส่วนจาก

  siamrath, theviable, admissionpremium, scholarship, mmnthailand

  หางานได้ง่ายกว่าเดิมผ่าน application บนมือถือจากjobsDBทั้ง iOS และ Android โหลดเลย

  เทรนด์งานยอดฮิตและเงินเดือน

  เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

  ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
  สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
  😦
  😐
  🙂

  สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

  รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
  เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
  สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด