เตรียมพร้อมสำหรับวันหยุดเดือนตุลาคม 2560 ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เตรียมพร้อมสำหรับวันหยุดเดือนตุลาคม 2560 ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

สำหรับเดือนตุลาคม 2560 ที่กำลังจะมาถึง จะเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาของเหตุการณ์สำคัญของประเทศไทย ตลอดทั้งเดือนนี้เราทุกคนในฐานะประชาชนคนไทย จะได้รำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ jobsDB จึงขอรวบรวมเหตุการณ์และพระราชพิธีสำคัญตลอดทั้งเดือนตุลาคม 2560 เพื่อให้คนทำงานทุกคนได้เตรียมพร้อมจัดการภารกิจต่าง ๆ พร้อมติดตามพระราชพิธีสำคัญที่มีความหมายยิ่งต่อคนไทยทุกคน

สรุปวันหยุดนักขัตฤกษ์

สรุปวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตลอดเดือนตุลาคม 2560

- วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม 2560 วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

- วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 วันปิยมหาราช

- วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 วันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

(ข้อมูล ณ วันที่ 25 กันยายน 2560 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีประกาศวันหยุดราชการในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 เพียงวันเดียว ไม่ใช่วันหยุดยาว 5 วัน ตามข่าวลือที่ออกมาก่อนหน้า)

หมายกำหนดการ

หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีแจ้งหมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 25 - 29 ตุลาคม 2560

วันที่ 25 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลก่อนออกพระเมรุมาศ ใน‪เวลา 17.30 น.

วันที่ 26 ตุลาคม 2560 วันถวายพระเพลิงพระบรมศพ ซึ่งจะมีพระราชพิธี 3 ช่วง คือ

- ช่วงแรก เวลาเช้า อัญเชิญพระบรมโกศขึ้นพระราชยานเข้าขบวนแห่ไปตรงหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร ก่อนเปลี่ยนขึ้นราชรถอัญเชิญไปสู่ท้องสนามหลวง

- ช่วงที่สอง คือ การถวายพระเพลิง

- ช่วงที่สาม การถวายพระเพลิงจริง ในเวลา 22.00 น.

วันที่ 27 ตุลาคม 2560 การเก็บพระบรมอัฐิ

วันที่ 28 ตุลาคม 2560 พระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ในวันนี้จะเป็นวันออกทุกข์ (ไม่แต่งกายด้วยชุดดำ)

วันที่ 29 ตุลาคม 2560 การอัญเชิญพระบรมอัฐิ ซึ่งจะมีพระราชพิธี 2 ช่วง คือ

- ช่วงเช้า อัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นพระวิมาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อนำไปเก็บไว้ในห้องพระ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระเจ้าแผ่นดินทุกรัชกาล

- ช่วงเย็น อัญเชิญพระบรมราชสรีรางคารเข้าขบวนแห่อิสริยยศไปประดิษฐาน ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

กิจกรรมหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

ภายหลังพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ รัฐบาลมีกำหนดจัดนิทรรศการเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นเวลา 30 วัน ระหว่างวันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2560 โดยนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ฯลฯ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง โดยนิทรรศการแบ่งออกเป็น 3 ส่วนดังนี้

นิทรรศการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริบอกเล่าเรื่องราวผ่านงานภูมิทัศน์ ได้แก่ การชมแปลงนาข้าวและบ่อแก้มลิงบริเวณทางเข้าด้านทิศเหนือของมณฑลพิธี รวมถึงภาพจิตรกรรมฝาผนัง 3 ภาพใหญ่ ภายในพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งแสดงให้เห็นโครงการพระราชดำริที่สำคัญในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย

นิทรรศการเกี่ยวกับการจัดสร้างพระเมรุมาศบอกเล่าเรื่องราวผ่านสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ภายในบริเวณมณฑลพิธี อาทิ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศ การบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาศ และที่ศาลาลูกขุนทั้ง 6 หลัง จะมีนิทรรศการเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบ ขั้นตอนการผลิตงานสถาปัตยกรรม จิตรกรรม ประติมากรรม และงานประณีตศิลป์

นิทรรศการพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจจัดแสดงบนพระที่นั่งทรงธรรม กำหนดให้ประชาชนเดินชมเป็นทิศทางเดียว จากปีกอาคารด้านทิศใต้ ผ่านโถงกลางและจบที่ปีกอาคารด้านทิศเหนือ ประกอบด้วยนิทรรศการย่อย 5 ส่วน คือ นิทรรศการพระราชประวัติตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 1) นิทรรศการธรรมราชา พระมหากษัตริย์ผู้ทรงทศพิธราชธรรม นิทรรศการจากหนังสืออุปกรณ์ทรงงาน (ชุดที่ 2) และนิทรรศการสืบสานสมานมิตร เล่าเรื่องการเสด็จพระราชดำเนินไปเจริญสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ

นอกจากนิทรรศการแล้ว ยังมีการจัดแสดงมหรสพ นาฏดุริยางคศิลป์จากหน่วยงานต่าง ๆ บริเวณลานระหว่างพระเมรุ-มาศและพระที่นั่งทรงธรรม เวทีการแสดงมหรสพด้านทิศเหนือ และภายในอาคารประกอบพระเมรุมาศ ในช่วงเย็นถึงค่ำ เพื่อให้ประชาชนได้รับชมไปพร้อมกับการชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาศ

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด

แหล่งข้อมูล : thairath.co.th

tnews.co.th

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ร่วมน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่แนวปฏิบัติที่ดีของสื่อ ช่วงพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด