วัคซีนทางเลือก สวัสดิการพนักงาน ที่บริษัทควรจัดหาหรือไม่

วัคซีนทางเลือก สวัสดิการพนักงาน ที่บริษัทควรจัดหาหรือไม่
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 เช่นในปัจจุบัน หลายคนต้องการฉีดวัคซีนโควิดเพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันให้ร่างกายแข็งแรง ลดโอกาสในการติดเชื้อ และลดความรุนแรงของอาการเมื่อติดเชื้อ แต่หลายคนก็ประสบปัญหาในการหาวัคซีน ไม่ว่าจะเป็นการรอวัคซีนนาน โดนเลื่อนกำหนดการฉีดออกไปอย่างไม่มีกำหนด ไม่สามารถเลือกชนิดของวัคซีนที่จะฉีดได้ ลงทะเบียนจองวัคซีนผ่านช่องทางต่าง ๆ ไม่ทัน จนทำให้เกิดความวิตกกังวลถึงโรคภัยที่อาจตามมา บริษัทหรือองค์กรหลายแห่งจึงเร่งจัดหาวัคซีนให้กับพนักงานในบริษัท เพื่อช่วยเหลือให้พนักงานได้รับวัคซีนอย่างทั่วถึง และช่วยอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ซึ่งวัคซีนที่บริษัทสามารถจัดหาให้พนักงานได้นั้น มีทั้งการจัดหาผ่านสิทธิ ประกันสังคม การจัดหาและสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกชนิดเชื้อตายอย่าง ซิโนฟาร์ม ไปจนถึงการอำนวยความสะดวกในการสั่งจองและสั่งซื้อวัคซีนทางเลือกชนิด mRNA  ซึ่งการจัดหาวัคซีนให้พนักงาน นอกจากจะเป็นสวัสดิการให้กับพนักงานแล้ว ยังมีผลดีกับบริษัทในหลายด้านอีกด้วย

สวัสดิการพนักงาน

วิธีการจัดหาวัคซีนป้องกันโควิด-19 ในนามบริษัท

1. รับวัคซีนผ่านสิทธิประกันสังคม

บริษัท องค์กร หรือผู้ประกอบการเอกชนสามารถสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนโควิด-19 ของพนักงานหรือผู้ประกันตนมาตรา 33 แล้วติดต่อแจ้งความประสงค์กับสำนักงานประกันสังคมเพื่อขอรับการฉีดวัคซีน โดยวัคซีนที่ฉีดให้พนักงานในปัจจุบัน ได้แก่ ซิโนแวค (Sinovac) หรือ แอสตราเซเนกา (AstraZeneca)

2. สั่งซื้อวัคซีนซิโนฟาร์ม

สามารถลงทะเบียนขอรับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม (Sinopharm) ผ่านราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้ โดยสามารถยื่นขอรับการจัดสรรวัคซีนให้กับกลุ่มบุคคลได้ทุกประเภท ทั้งพนักงาน ครอบครัวพนักงาน และแรงงานต่างชาติ ผ่านระบบออนไลน์ทางเว็บไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ แล้วเลือกเมนู “ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีนสำหรับองค์กรและหน่วยงาน”

เมื่อบริษัทได้รับการจัดสรรวัคซีน ก็ต้องโอนเงินค่าวัคซีนเต็มจำนวน เมื่อได้รับการตรวจสอบยืนยันแล้ว องค์กรต้องประสานเลือกสถานพยาบาลในระบบ โดยตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลที่ขึ้นทะเบียนให้บริการในพื้นที่จังหวัดของสถานประกอบการจากเว็บไซต์ของ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อลงนามข้อตกลง 3 ฝ่าย ได้แก่ บริษัท สถานพยาบาล และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ผ่านระบบออนไลน์ ก่อนที่จะนัดหมายวันฉีด โดยบริษัทต้องเตรียมรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับวัคซีนให้เรียบร้อยอย่างน้อย 2 วัน ก่อนถึงวันกำหนดฉีด โดยบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายชื่อพนักงาน จำนวนพนักงาน และสถานที่ฉีดวัคซีนได้

3. จองวัคซีนทางเลือก

วัคซีนทางเลือก คือ วัคซีนโควิด-19 ที่รัฐบาลอนุมัติให้โรงพยาบาลเอกชนเป็นผู้จัดซื้อผ่านองค์การเภสัช นอกเหนือจากวัคซีนที่อยู่ในแผนการจัดซื้อของกระทรวง สาธารณสุข เพื่อให้ประชาชนมีทางเลือกในการฉีดวัคซีนโควิด-19 อย่างหลากหลายมากขึ้น ยกตัวอย่างเช่น วัคซีนโมเดอนา (Moderna)

บริษัท องค์กร และสถานประกอบการต่าง ๆ สามารถอำนวยความสะดวกให้พนักงานใน องค์กร ได้ด้วยการสั่งจองหรือสำรองสิทธิในการวัคซีนโมเดอนาให้พนักงาน ซึ่งแต่ละบริษัทก็มีนโยบายที่แตกต่างกัน เช่น บางบริษัทซื้อวัคซีนให้พนักงาน โดยทางบริษัทจะเป็นผู้ออกค่าจองวัคซีนให้เต็มจำนวน บางบริษัทช่วยออกค่าจองวัคซีนให้บางส่วน หรือบางบริษัทช่วยดำเนินการจองวัคซีนให้ แต่พนักงานต้องเป็นผู้จ่ายค่าจองวัคซีนเอง เป็นต้น โดยบริษัทที่ออกเงินจองวัคซีนให้พนักงาน สามารถนำค่าวัคซีนไปหักเป็นรายจ่ายของบริษัท เพื่อนำไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัคซีนนี้ถือเป็นรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำกิจการ เพื่อช่วยให้กิจการของเราสามารถดำเนินงานต่อไปได้ดียิ่งขึ้น เป็นการสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ เพื่อให้ออฟฟิศกลับมาทำงานตามปกติได้อีกครั้ง สามารถยกเลิกการ Work from home และกลับมาทำงานที่บริษัท หรือเปิดให้บริการได้เร็วมากขึ้น เป็นต้น

วัคซีนถือเป็นสิทธิส่วนบุคคล พนักงานสามารถตัดสินใจเลือกได้ว่าจะรับวัคซีนที่บริษัทจัดหาให้หรือไม่ เพราะพนักงานแต่ละคนก็มีสิทธิและเสรีภาพที่จะตัดสินใจเลือกวัคซีนที่ตนเองเชื่อถือและต้องการ การจัดเตรียมวัคซีนเอาไว้ให้พนักงานจึงถือเป็นหนึ่งในสวัสดิการของพนักงาน ซึ่งพนักงานสามารถเลือกได้ว่าจะรับหรือไม่

จะเห็นได้ว่า แต่ละบริษัทมีนโยบายสวัสดิการวัคซีนโควิด-19 ให้พนักงานที่แตกต่างกันไป ซึ่งการจัดหาวัคซีนให้พนักงานในช่วงวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่นนี้ ถือเป็นหนึ่งใน สวัสดิการ และวิธีการดูแลพนักงานที่ช่วยสร้างขวัญกำลังใจ เพิ่มความมั่นใจให้พนักงานให้สามารถผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน และยังมีส่วนช่วยให้บริษัทสามารถกลับมาดำเนินกิจการตามปกติได้เร็วขึ้นอีกด้วย

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/covid-19-%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%9a%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3/

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/home-isolation/

การเป็นผู้นำ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด