ลาคลอด ได้กี่วัน สิทธิและสวัสดิการ ที่แม่ตั้งครรภ์ควรรู้

ลาคลอด ได้กี่วัน สิทธิและสวัสดิการ ที่แม่ตั้งครรภ์ควรรู้
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

นอกจากที่คุณแม่ Working Woman จะต้องเตรียมตัวเคลียร์งานที่รับผิดชอบเพื่อส่งต่อ ระหว่างที่ ลาคลอด 3 เดือน และต้องหยุดพักจากการทำงาน เพื่อไปเลี้ยงเจ้าตัวน้อยเกิดใหม่แล้ว ว่าที่คุณแม่ก็ควรจะต้อง ตรวจสอบสิทธิและสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึงได้รับจากทางบริษัท และจากสำนักงานประกันสังคมกันสักนิด JobsDB ได้รวบรวมมาไว้ให้คุณหมดแล้วว่า ลาคลอด ได้กี่วัน สิทธิและสวัสดิการสำหรับคนท้อง ที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรรู้มีอะไรบ้าง มาดูกันเลย

ลาคลอด ได้กี่วัน สิทธิและสวัสดิการ ที่แม่ตั้งครรภ์ควรรู้

ลาคลอดได้กี่วัน?

หลายคนยังเข้าใจผิดว่า สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรตามกฎหมายคือ 90 วัน แต่จริง ๆ แล้ว ปัจจุบันสิทธิลาคลอดบุตรให้ลูกจ้างหญิงลาคลอดได้ 98 วัน โดยวันลาคลอดบุตร จะนับรวมการลาเพื่อไปตรวจครรภ์ก่อนคลอดเข้าไปด้วย รวมเป็น 98 วันนั่นเอง ส่วนการจ่ายค่าจ้าง พนักงานก็จะได้รับค่าจ้างในช่วงที่ลา จำนวน 45 วัน เช่นเดิม แต่อีก 8 วันที่เพิ่มเข้ามา หากพนักงานใช้สิทธิลาครบ 98 วัน ก็ขึ้นอยู่กับบริษัทว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายเงินก็ได้ ฉะนั้นก่อนจะใช้วันลาให้ครบ 98 วัน ควรตรวจสอบกับบริษัทให้แน่ชัดเสียก่อน ว่าจะได้รับเงิน จำนวน 45 วันตามสิทธิแบบเดิมไหม

ตรวจครรภ์ก็ได้เงิน

หลายคนอาจไม่ทราบว่า การไปตรวจครรภ์ก็ได้รับสิทธิประกันสังคมช่วยค่าตรวจครรภ์ และฝากครรภ์ โดยสิทธิที่คุณแม่จะได้รับ คือ ค่าตรวจครรภ์และค่าฝากครรภ์ เป็นเงิน 1,500 บาท รวมทั้งค่าอัลตราซาวด์ วัคซีน หรือค่ายาต่าง ๆ โดยจะยื่นขอเบิกก่อนหรือหลังคลอดก็ได้ ซึ่งจะแบ่งการจ่ายเงินออกเป็น

  • ครั้งที่ 1 อายุครรภ์ไม่เกิน 12 สัปดาห์ จ่ายให้ไม่เกิน 500 บาท
  • ครั้งที่ 2 อายุครรภ์มากกว่า 12 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 20 สัปดาห์ จ่ายให้ไม่เกิน 300 บาท
  • ครั้งที่ 3 อายุครรภ์มากกว่า 20 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 28 สัปดาห์ จ่ายให้ไม่เกิน 300 บาท
  • ครั้งที่ 4 อายุครรภ์มากกว่า 28 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 32 สัปดาห์ จ่ายให้ไม่เกิน 200 บาท
  • ครั้งที่ 5 อายุครรภ์มากกว่า 32 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 40 สัปดาห์ จ่ายให้ไม่เกิน 200 บาท

สิทธิเงินค่าลาคลอด

สิทธิลาคลอดที่ได้รับจากบริษัท

เป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้กับพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั่นเอง ในการลาคลอดไม่เกิน 98 วัน ซึ่งระหว่างลาคลอดนี้พนักงานจะไม่ได้รับเป็นเงินเดือน เป็นเวลาประมาณ 3 เดือน แต่จะได้รับเป็นรายได้ชดเชยจากบริษัทเป็นระยะเวลา 45 วัน เช่น คุณมีเงินเดือน ๆ ละ 30,000 บาท ในระยะเวลา 3 เดือนที่ลาคลอด คุณจะได้รับเงิน 45,000 บาท นั่นเอง ส่วนการจ่ายเงินนั้น ก็แล้วแต่ข้อตกลงระหว่างคุณกับทางฝ่ายบุคคล อาจรับทีเดียวเป็นก้อน หรือทยอยจ่ายเป็นรายเดือนก็ได้

สิทธิลาคลอดที่ได้รับจากสำนักงานประกันสังคม

เป็นเงินที่สำนักงานประกันสังคมต้องจ่ายให้กับพนักงานตาม พ.ร.บ.ประกันสังคมนั่นเอง โดยคุณจะได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรแบบเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนโดยเฉลี่ย เป็นระยะเวลา 90 วัน โดยคิดจากฐานเงินเดือนไม่เกิน 15,000 บาท เช่น ถ้าคุณมีเงินเดือน 30,000 บาท จะได้รับเงินเท่ากับ 15,000 x 3 เดือน หาร 0.5 = 22,500 บาท นั่นเอง

ประกันสังคมช่วยจ่ายค่าคลอด

ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 สามารถใช้สิทธิเบิกค่าคลอดได้ ทั้งแบบผ่าคลอดหรือคลอดธรรมชาติ จำนวน 15,000 บาท ต่อการคลอด 1 ครั้ง โดยเลือกเข้าโรงพยาบาลไหนก็ได้ที่ลงทะเบียนไว้กับประกันสังคม หรือจะเป็นโรงพยาบาลอื่นก็ได้เช่นกัน แต่คุณต้องสำรองจ่ายไปก่อน และทำเรื่องเบิกที่ประกันสังคมในตอนหลัง

หลังคลอดก็ยังได้รับเงินช่วยเหลือ

เมื่อคุณแม่คลอดลูกเรียบร้อยแล้ว ยังมีสวัสดิการเงินสงเคราะห์บุตรจากประกันสังคมช่วยเหลือด้วย โดยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 เป็นต้นมา เงินสงเคราะห์บุตรได้จ่ายให้เพิ่มจาก 600 บาท เป็น 800 บาทต่อเดือน ซึ่งจะได้รับเงินช่วยเหลือนี้ตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี

เตรียมเอกสารให้พร้อมก่อนยื่นใช้สิทธิลาคลอด

  • แบบคำขอรับประโยชน์ทดแทน สปส. 2-01 พร้อมลงลายมือชื่อผู้ยื่นคำขอ ดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซต์ประกันสังคม https://www.sso.go.th
  • สำเนาสูติบัตรบุตร 1 ชุด
  • สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ สามารถยื่นได้ที่สำนักงานประกันสังคม กรุงเทพมหานครพื้นที่ และสำนักงานประกันสังคมจังหวัด และสาขาที่สะดวก ได้เลย หรือจะโทรไปสอบถามก่อนเพื่อความชัวร์ได้ที่เบอร์ 1506

หลังจากทราบข้อมูลเพื่อเตรียมตัว ลาคลอด เรียบร้อยแล้ว ขอแนะนำให้โหลดแอปพลิเคชัน ประกันสังคม ไว้อัปเดตข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน JobsDB ไว้อัปเดตประวัติการทำงานและอัปเดตงานใหม่ ๆ ที่น่าสนใจด้วย

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

JobsDB Mobile App

เลือกงานที่ใช่ ใช้ชีวิตที่ชอบ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

https://th.jobsdb.com/th-th/articles/ประกันสังคมคนท้อง/

การเป็นผู้นำ

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด