การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับตัวเราอย่างไร?

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เกี่ยวกับตัวเราอย่างไร?
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เนื่องจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น หลายๆคนเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและยุ่งยาก จึงไม่อยากเข้าไปเกี่ยวข้องหรือลงทุน และไม่เข้าใจว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เข้ามา เกี่ยวข้องกับเราได้อย่างไร หรือในบางคนอาจมีข้อสงสัยว่าการนำเงินออมไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้น จะได้รับผลตอบแทนที่ดีหรือมีข้อแตกต่างจากการออมเงินในรูปเงินฝาก กับธนาคารพาณิชย์อย่างไร

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นมีความเกี่ยวข้องกับตัวเราอย่างมาก เพราะการลงทุนในตลาดออมทรัพย์ อาจเป็นองค์ประกอบส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับการวางแผนออมเงินในระยะยาวของเรา เช่น ในกรณีที่เราเข้าไปซื้อหลักทรัพย์ในธุรกิจที่เรามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถสร้างผลกำไร และเกิดความก้าวหน้าใน ภายภาคหน้า โดยกรณีนี้จะทำให้เรามีฐานะเป็น “ผู้ลงทุน” และเป็น “เจ้าของกิจการ” ขณะเดียวกัน เราก็มีสิทธิได้รับเงินปันผล จากกำไรที่เกิดขึ้นจากการทำธุรกิจนั้น ตราบที่เรายังถือหลักทรัพย์นั้นอยู่ และสามารถคาดหวังในหลักทรัพย์ที่ถืออยู่ ในเรื่อง ของมูลค่าเพิ่มถ้าธุรกิจนั้นมีความเจริญเติบโตหรือมีผลกำไรเพิ่มขึ้น และเมื่อถึงเวลาจึงตัดสินใจขายหลักทรัพย์นั้นออกไป ก็จะทำให้ได้ราคาที่สูงกว่าเมื่อแรกซื้อมา ซึ่งเหตุผลเหล่านี้จะทำให้เราเห็นว่าการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ เป็นทางเลือก หนึ่งสำหรับผู้ที่ใช้เงินออมในการแสวงหาผลตอบแทน โดยระดับของผลตอบแทนมีความผูกพันใกล้ชิดกับปัจจัยความสำเร็จ ของธุรกิจ รวมถึงระบบเศรษฐกิจที่มีผลให้เราเข้าไปลงทุน

ในทางกลับกันการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ก็มีความเสี่ยงเช่นเดียวกับการลงทุนประเภทอื่นๆ หากธุรกิจที่เลือกต้อง เผชิญกับสภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย ทำให้ผลประกอบการตกต่ำ ส่งผลถึงเงินปันผลอันพึงได้รับจากธุรกิจที่ลงทุนไป ซึ่งในกรณีที่ธุรกิจที่ลงทุนประสบกับสภาวะขาดทุนจนต้องปิดกิจการ เราจะได้รับเงินลงทุนคืน แต่ธุรกิจนั้นต้องมีทรัพย์สิน คงเหลือหลังจากชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้แล้วเท่านั้น นอกจากนี้ ในฐานะของผู้ถือหุ้น มูลค่าของหุ้นหรือหลักทรัพย์ ที่“ถือ” หรือ “เป็นเจ้าของ” สามารถปรับตัวขึ้นลงได้เช่นกัน

ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ ในเมื่อการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์มีความเสี่ยงสูง จึงเกิดคำถามว่า“ทำไมจึงไม่เลือกลงทุนวิธีอื่นที่มีความเสี่ยง น้อยกว่า?”ซึ่งคำตอบที่ชัดเจนที่สุด คือ ผลตอบแทนจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์นั้นสูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบ กับการลงทุนในประเภทอื่นๆ เช่น การลงทุนในรูปแบบของเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ เพราะคนส่วนใหญ่มักคิดว่า เป็นสิ่งที่ปลอดภัย และยังได้รับดอกเบี้ยจากเงินต้นที่ฝาก แต่ในความเป็นจริงนั้น โอกาสที่ผู้ออมจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราที่สูง หรือระดับเท่ากับอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ตามสภาวะเศรษฐกิจนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเสมอไป เพราะในภาวะที่อัตราเงิน เฟ้อสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว หรือในภาวะที่ที่อัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดลง ผลตอบแทนจากเงินออมก็จะลดลงด้วยเช่นกัน ทำให้การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นทางเลือกหนึ่งในการออมเงินระยะยาว ซึ่งผู้ออมสามารถหลีกเลี่ยง หรือ ป้องกันใน เรื่องของอัตราเงินเฟ้อได้ ดังนั้นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ถือว่าเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเราทั้งทางตรงและทางอ้อม หากเรามีความสนใจและความพร้อมในการลงทุน ตลาดหลักทรัพย์สามารถเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการออมเงินของเรา ซึ่งจะช่วยให้เราได้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าในระยะยาวเลยทีเดียว

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่าผู้สมัครค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอะไรใน Jobsdb? สำรวจคำค้นหาที่ได้รับความนิยมเพื่ออัพเดทเทรนด์ใหม่เสมอ

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด