การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า

การรับฟังความคิดเห็นของลูกค้า
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เพราะ “ ลูกค้า ” คือปัจจัยสำคัญที่สุดที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและอยู่รอดปลอดภัยได้ในระยะยาวดังนั้น วิธีการที่กิจการจะสร้างความสัมพันธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาลูกค้าเดิมไว้ และสร้างความภักดีให้กับลูกค้า จึงเป็นเรื่องที่ธุรกิจ จะต้องมีวิธีการดำเนินการในแบบฉบับที่เป็นเฉพาะของตนเอง

การ “รับฟังเสียงของลูกค้า” จึงเป็นกระบวนการที่ธุรกิจจะสามารถเข้าใจความต้องการของลูกค้าได้อย่างถ่อง แท้และแม่นยำ กระบวนการ “รับฟังเสียงของ ลูกค้า” ที่มีประสิทธิภาพ มักจะเริ่มจากการจำแนกลูกค้า กลุ่มลูกค้า เพื่อทำให้สามารถกำหนดวิธีการและกลยุทธ์ที่จะทำให้ลูกค้าเป้าหมายที่กำหนด ไว้มีการซื้อและ ใช้ผลิตภัณฑ์หรือบริการของเราเพิ่มขึ้น ทั้งในปัจจุบัน และใช้ต่อไปในอนาคต

กระบวนการค้นหา “เสียงของลูกค้า” เริ่มจากการรวบรวมข้อมูล ข้อเท็จจริง หรือพฤติกรรมที่เกี่ยวกับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลที่สำคัญอาจได้แก่

 • ความต้องการของลูกค้าที่อยากได้สินค้าหรือ บริการ ประเภทใด
 • ความจำเป็นของลูกค้าที่จะต้องใช้สินค้าหรือบริการใด
 • ความคาดหวังของลูกค้าต่อสินค้าหรือบริการที่ได้รับ

การรวบรวมข้อมูลที่ถือได้ว่าเป็น “เสียงของลูกค้า” อาจได้มาจาก การสำรวจตลาดและ พฤติกรรมผู้บริโภค การสอบถามกลุ่มตัวอย่างหรือกลุ่มเป้าหมาย การบันทึกการขายหรือรายงานการขาย บันทึกข้อร้องเรียนของลูกค้า ข้อมูลตอบรับการประกันสินค้า ข้อมูลภาคสนาม ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ เช่น เว็บไซต์ของคู่แข่ง ฯลฯ เป็นต้น

ข้อมูลความต้องการหรือความคาดหวังของลูกค้า จะต้องนำมาเปรียบเทียบกับคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่เรานำเสนอด้วย คุณสมบัติของสินค้าหรือบริการที่จะมีส่วนทำให้ลูกค้าเกิดความต้องการหรือ ความพึงพอใจ อาจได้แก่

 • ความคิดเห็นลูกค้า ความโดดเด่นที่แตกต่างจากสินค้าคู่แข่ง
 • ระดับราคา
 • ความเชื่อถือได้
 • ความง่ายในการใช้
 • ความคงทน
 • การจัดส่งหรือส่งมอบที่รวดเร็ว
 • ความทันสมัยหรือสวยงาม
 • ฯลฯ

การเปรียบเทียบคุณสมบัติของสินค้าหรือบริการของเรากับความต้องการหรือ พฤติกรรมการใช้ของลูกค้า จะสะท้อนให้เห็นถึงความนิยมและโอกาสในการขายสินค้าหรือบริการของเราได้

การได้ยินเสียงของ ลูกค้า นอกจากจะทำให้กิจการสามารถรักษาลูกค้าเก่า และเพิ่มความภักดีให้กับลูกค้าได้แล้ว ยังสามารถนำมาใช้ในการวางแผนพัฒนาธุรกิจ สร้างสินค้า ผลิตภัณฑ์ หรือบริการใหม่ ๆ ให้มีความโดดเด่น ตรงใจลูกค้าให้มากขึ้นอีกด้วย

เมื่อเรามีกระบวนการหรือกรรมวิธีของตนเองที่จะค้นหารับทราบถึง “เสียงของลูกค้า” ได้แล้ว ขั้นตอนต่อไปก็คือ จะทำอย่างไรให้ “เสียงของลูกค้า” ที่ได้รับฟัง กลับมาสร้างความได้เปรียบให้กับกิจการของเราได้ ยกตัวอย่างเช่น

 • นำมาเป็นแนวทางที่จะตอบสนองให้เหนือความคาดหวังของลูกค้า
 • เพิ่มความภักดี การกลับมาซื้อซ้ำ เพื่อให้ลูกค้าบอกต่อ หรือกล่าวถึงในทางที่ดี
 • อบรมให้พนักงานหรือผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า
 • ปรับปรุงสินค้าหรือการบริการให้ดีขึ้น
 • การประเมินหรือสร้างตัววัดเกี่ยวกับความพึงพอใจหรือความไม่พึงพอใจของลูกค้า
 • สร้างนวัตกรรมทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่ล้ำหน้าตลาด
 • ฯลฯ

“ฟังเสียงของลูกค้า” ให้ชัดเจน แล้วนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ เพื่อที่เราจะได้มีการพัฒนาสินค้าและบริการให้เป็นที่พึงพอใจของลูกค้า ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำเนินธุรกิจให้ติดตลาด

ที่มา : www.bangkokbizweek.com

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

8 วิธีการสื่อสารให้ลูกค้าพึงพอใจ

ชนะใจลูกค้าด้วยการบริการ

เทรนด์งานยอดฮิตและเงินเดือน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด