ทำงานเป็นทีม ตามพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ทำงานเป็นทีม ตามพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

การทำงานจะสำเร็จลุลวงไปได้ด้วยดี นอกจากคนทำงานจะทำหน้าที่ที่ตัวเองรับผิดชอบให้ดีแล้ว เรื่องการ ทำงานเป็นทีม ก็สำคัญเหมือนกันค่ะ jobsDB จะขอนำเสนอพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่ ๙ เรื่องการทำงานเป็นทีม เพื่อให้สามารถนำไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในการทำงานค่ะ

ทำงานเป็นทีม

"การจะทำงานที่มั่นคงและก้าวหน้านั้น มิใช่ว่าจะก้มหน้าก้มตาทำหน้าที่ของแต่ละคนเท่านั้น จะต้องมีความร่วมมือสัมพันธ์กันระหว่างหน่วยงานทุกหน่วย เพื่อให้งานรุดหน้าไปพร้อมเพรียงกัน"พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในโอกาสพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๑๓

ทำงานเป็นทีม

2.

"...การที่จะให้งานประสานกันนั้น มีหลักสำคัญอยู่ว่า ทุกฝ่ายจะต้องไม่แบ่งแยกกัน ไม่แย่งประโยชน์ ไม่แย่งความชอบกัน แต่ละฝ่าย แต่ละคน ต้องทำงานด้วยความบริสุทธิ์ใจ มุ่งหวังผลสำเร็จในการงานเป็นใหญ่ยิ่งกว่าสิ่งอื่น"พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๒

ทำงานเป็นทีม

3.

"...ความสามัคคีนี้ เป็นคุณธรรมสำคัญประการหนึ่ง ซึ่งหมู่ชนอยู่รวมกันจำเป็นต้องมี ต้องถนอมรักษา และต้องนำมาใช้อยู่สม่ำเสมอ ถ้าแต่ละฝ่ายเข้ามาร่วมกันทำงาน ด้วยความตั้งใจดี ด้วยความสามัคคี ความรู้ความสามารถ และความคิด ที่สร้างสรรค์ งานก็สำเร็จสมบูรณ์ งดงาม ตามประสงค์ทุกอย่าง"พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในการเสด็จออกมหาสมาคม งานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๓๐

ทำงานเป็นทีม

"ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไข อย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ได้ ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้ หลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน"พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๓

ทำงานเป็นทีม

5.

"ต่างคนต่างมีหน้าที่ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าทำเฉพาะหน้าที่นั้น เพราะว่าถ้าคนใดทำเฉพาะหน้าที่ของตนเอง โดยไม่มองไม่แลคนอื่น งานก็ดำเนินไปไม่ได้ เพราะเหตุว่างานทุกงาน จะต้องพาดพิงกัน จะต้องเกี่ยวโยงกัน ฉะนั้น แต่ละคนจะต้องมีความรู้ถึงงานของผู้อื่น แล้วช่วยกันทำ"พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ พระราชทานแก่คณะบุคคลต่าง ๆ ที่เขาเฝ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๓๓

ทำงานเป็นทีม

6.

"การก้าวหน้านั้น นายกฯ ก็ได้ให้สูตรไว้แล้วว่าทำอย่างไรให้ก้าวหน้า คือ จะต้องสามัคคีกัน ร่วมกันทำ แล้วถ้าร่วมกันทำ มันก้าวหน้าได้ แต่ถ้า ไม่ ไม่มีทางก้าวหน้า"พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔ ธันวาคม ๒๕๔๔

การที่งานจะบรรลุตามเป้าหมาย ไม่อาจเกิดขึ้นด้วยการทำงานของใครคนใดคนหนึ่ง แต่จะเกิดขึ้นด้วยคนทำงานในหลาย ๆ ส่วน เพราะงานทุกงานจะต้องมีจุดที่เกี่ยวโยงกัน หรือในการทำงานอาจเจอกับปัญหาที่เราไม่สามารถหาทางแก้ไขได้ เพื่อนร่วมทีม ก็อาจจะสามารถช่วยกันคิด ช่วยกันแก้ปัญหาเหล่านั้นไปได้ หรือเมื่อเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน เมื่อเราต้องการความช่วยเหลือ เราก็อาจจะขอความช่วยเหลือจากเพื่อนร่วมงานของเราก็ได้ ถ้านำพระบรมราโชวาท และพระราชดำรัสมาปฏิบัติตาม ทุกคนในทีมร่วมแรงร่วมใจช่วยกันแก้ปัญหางานต่าง ๆ รู้จักทั้งหน้าที่ของตัวเอง และเพื่อนร่วมงาน jobsDB เชื่อว่างานจะไม่สะดุด และสุดท้ายงานจะสำเร็จตามวัตถุประสงค์ได้ไม่ยากค่ะ

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วิธีปรับตัวให้เข้ากับการทำงานเป็นทีม

การทำงานเป็นทีมดีกว่าการทำงานคนเดียวอย่างไร

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้