พนักงานจะผ่านทดลองงานหรือไม่ พิจารณาจากอะไรดี

พนักงานจะผ่านทดลองงานหรือไม่ พิจารณาจากอะไรดี
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

การหาคนเก่ง คนดี เป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ เพื่อให้พนักงานที่เป็นทั้งคนเก่ง และคนดีนั้น มาสร้างผลงานให้กับบริษัทของเรา ยิ่งในสภาวะการแข่งขันสูง ๆ อย่างในปัจจุบัน ถ้าองค์กรใดได้พนักงานที่เป็นทั้งคนเก่ง และคนดีมาร่วมทำงานด้วย ก็จะยิ่งทำให้องค์กรมีศักยภาพในการเติบโตที่สูงขึ้น คำถามก็คือ แล้วคำว่าคนเก่ง และคนดีนั้น เป็นอย่างไรกันแน่

จากบทความเรื่อง The big idea: 21st Century Talent Spotting ที่เขียนใน Harvard Business Review ซึ่งเขียนโดย Claudio Fernández-Aráoz ได้เขียนเรื่องราวเกี่ยวกับ คุณสมบัติของคนที่เป็น Talent ว่าจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไร รวมทั้งยังระบุไว้ด้วยว่า คุณสมบัติเหล่านี้จะต้องสามารถระบุได้ตั้งแต่วันแรก ๆ ที่พนักงานเข้ามาสมัครงาน และ สัมภาษณ์งาน

การที่องค์กรของเรามีระบบการ พัฒนาพนักงาน ที่ดีสักแค่ไหน แต่ถ้าเราไม่สามารถหาพนักงานที่มีความพร้อม และมีคุณสมบัติที่เหมาะสมเข้ามาทำงาน ระบบพัฒนาคนที่ดีสักแค่ไหน ก็ไม่สามารถที่จะพัฒนาพนักงานที่ไม่พร้อมให้เก่งได้ ถึงจะมี แต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น้อยมาก

ในทางตรงกันข้ามถ้าเราสามารถ คัดเลือกพนักงาน ที่มีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติที่ดี ไม่เพียงแต่เราจะได้ผลงานที่ดีจากพนักงานคนนั้น แต่เรายังสามารถที่จะพัฒนาพนักงานคนนั้นให้เป็น Talent ในอนาคตได้อีกด้วย

แล้วคุณสมบัติของพนักงานใหม่ที่มีศักยภาพที่ดี มีความเหมาะสมที่เราควรจะพิจารณานั้น เราจะต้องพิจารณาจากปัจจัยอะไรบ้าง ผู้เขียนบทความนี้กำหนดคุณสมบัติของพนักงานที่มีศักยภาพที่จะเติบโตในองค์กรของเราไว้ดังต่อไปนี้

  • มีแรงจูงใจในการทำงาน (Motivation)ในที่นี้หมายถึงเป็นคนที่สามารถสร้าง แรงจูงใจในการทำงาน ได้ด้วยตนเอง มีพลังในการทำงานโดยไม่ต้องถูกควบคุมดูแล มีความพยายามและความต้องการที่จะสร้างผลงานที่ดีอยู่เสมอ พนักงานใหม่บางคนก็แสดงออกในทางตรงกันข้ามเช่นกัน กล่าวคือ ไม่สั่งก็ไม่ทำงาน เพราะมัวแต่คิดว่า เป็นพนักงานใหม่ยังไม่รู้อะไร ก็เลยต้องรอรับคำสั่งเพียงอย่างเดียว หรือถ้าไม่ตามงาน ก็ไม่ทำ ต้องให้นายคอยตาม คอยจ้ำจี้จำไช ถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ควรจะให้เป็นพนักงานของบริษัทของเราต่อไป
  • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน(Curiosity)เป็นคนที่มีความพยายามที่จะสร้างผลงาน โดยแสดงพฤติกรรมที่ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ทักษะใหม่ ๆ ไม่ใช่เป็นคนที่คิดว่าตนเองเก่งอยู่แล้ว และไม่อยากที่จะพัฒนาอะไรใหม่ ๆ พนักงานใหม่บางคนเข้ามาทำงานแล้ว แสดงพฤติกรรมว่าตนเองเก่งมาก เลยไม่ฟังคนอื่น ไม่คิดที่จะพัฒนาตนเอง ปิดหู ปิดตา ปิดสมอง เพราะคิดว่าแค่เพียงว่าตนเองเก่งอยู่แล้ว
  • มีความคิดอ่านที่ดี (Insight)มีความสามารถในการวิเคราะห์ข้อมูล และสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่ในการพิจารณา วิเคราะห์สถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการทำงานของตนเองได้อย่างชัดเจน
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี (Engagement)คือมีความสามารถในการบริหาร จัดการอารมณ์ และตรรกะของตนในการทำงานร่วมกับผู้อื่น และสามารถประสานงาน โน้มน้าว จูงใจ และทำงานร่วมกับผู้อื่นในองค์กรได้อย่างราบรื่น ไม่ใช่สร้างแต่ความขัดแย้งทั้งกับเพื่อนร่วมงาน และหน่วยงานต่าง ๆ
  • มีความมุ่งมั่นตั้งใจ(Determination)ไม่ว่างานจะยากสักแค่ไหน หรือวิธีการทำงานจะมีความยากลำบากในการไปสู่เป้าหมายสักเพียงใด พนักงานคนนี้ก็ยังมีความมุ่งมั่น ไม่แสดงอาการย่อท้อ หมดแรง

ทั้ง 5 ปัจจัยข้างต้นนั้น ผมเองคิดว่า น่าจะนำมาใช้ในการพิจารณาพนักงานใหม่ ว่าควรจะผ่าน ทดลองงาน หรือไม่ ก็น่าจะพอใช้ได้นะครับ เพราะบางครั้งการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกพนักงานเข้ามานั้น อาจจะไม่สามารถพิจารณาได้อย่างถี่ถ้วนเพียงพอ เราก็ต้องอาศัยช่วงทดลองงานประมาณ 120 วันนี่แหละครับ เป็นช่วงเวลาในการพิจารณาว่าพนักงานใหม่แต่ละคนมีความสามารถ และความเหมาะสมกับบริษัทของเราหรือไม่ และมีศักยภาพที่จะพัฒนาจนกลายเป็น Talent ของบริษัทได้หรือไม่ โดยอาศัยปัจจัยในการประเมิน 5 เรื่องข้างต้น

พิจารณาการทดลองงาน และเนื่องจากช่วงเริ่มงานใหม่ ๆ เราอาจจะไม่เห็นผลงานของพนักงานที่ชัดเจนเท่ากับพนักงานที่ทำงานมาสักพัก การที่จะพิจารณาผลงานโดยตรงจาก KPI ก็อาจจะยาก และในบางกรณีแทบจะเป็นไปไม่ได้เลย ดังนั้นในช่วงทดลองงานจึงควรพิจารณาจากพฤติกรรมที่พนักงานแสดงออกว่า เขาพร้อมที่จะอยู่ทำงานสร้างผลงานที่ดีให้กับบริษัทได้หรือไม่ และเขาพร้อมที่จะให้บริษัทพัฒนาเขาให้เป็น Talent ได้หรือไม่ อีกทั้งเขาจะสามารถเป็นผู้ที่สร้างอนาคตให้กับองค์กรของเราเองได้หรือไม่

ผมคิดว่า ปัจจัยทั้ง 5 ข้างต้นนั้น เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ และใช้ในการพิจารณาความพร้อมของพนักงานใหม่แต่ละคนได้อย่างดี เพื่อให้องค์กรได้พนักงานที่เป็นทั้งคนเก่ง คนดี และเป็นคนที่เหมาะสมกับองค์กร และพร้อมที่จะสร้างอนาคตให้กับองค์กรของเราได้อย่างยั่งยืนครับ

ที่มา : ประคัลภ์ ปัณฑพลังกูร

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

ข้อมูลบน Facebook ของผู้สมัครงานทำนายประสิทธิภาพการทำงานได้

เรื่องที่ควรบอกในการปฐมนิเทศพนักงานใหม่

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้