ผู้จัดการฝ่ายขาย…แบบไหนที่องค์กรต้องการ

ผู้จัดการฝ่ายขาย…แบบไหนที่องค์กรต้องการ
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขาย ในปัจจุบันเปรียบเสมือนหัวหอกสำคัญในการวางแผนสร้าง ยอดขาย ให้เพิ่มขึ้นตามเป้า ยิ่งในสภาวะเศรษฐกิจเช่นนี้ ผู้จัดการฝ่ายขาย ที่ดีต้องอยู่กับความเป็นจริงและมีความเข้าใจในสถานการณ์ของอุตสาหกรรมที่คุณเข้าไป สมัครงาน หากในอุตสาหกรรมนั้นมีอัตราการเข้าออกของพนักงานสูง ส่งผลกระทบต่อกำลังคนในแผนก ขาย ซึ่งนำไปสู่ยอดขายที่ไม่สามารถกำหนดได้

เพราะฉะนั้นผู้ที่จะมาเป็น ผู้จัดการฝ่ายขาย จะต้องทำการคัดเลือกและจ้างพนัก งานขาย คนใหม่ เพื่อเข้ามาทดแทนตำแหน่งที่ว่างอยู่เป็นประจำ ผู้จัดการ ฝ่ายขายจึงจำเป็นต้องมีทักษะในการคัดเลือกพนักงาน ในขณะเดียวกันก็ต้องมีการเตรียมพร้อมที่จะ บริหาร จัดการฝ่ายขายให้พนักงานมีใจรักองค์กร เพื่อที่จะไม่ต้อง เสียเวลาในการคัดเลือกพนักงานใหม่อยู่ตลอดเวลา รวมไปถึงการบริหารสมาชิกในทีมขายให้ทำ งาน ให้ดีที่สุดเพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจมากที่สุดด้วย

คุณสมบัติของผู้จัดการฝ่ายขายที่องค์กรต้องการ

  • ผู้จัดการฝ่ายขายมีความรู้และประสบการณ์ งานขาย ในสินค้าหรือบริการในประเภทธุรกิจนั้น ๆ
  • มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมาก่อน
  • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี
  • มีทักษะในการคัดเลือกพนักงานเข้ามาเป็นพนักงานขาย
  • มีแรงจูงใจในการทำงาน
  • สามารถเดินทาง หรือทำงานนอกสถานที่ได้
  • คำนึงถึงผลประโยชน์โดยรวมมากกว่ายอดขายโดยรวม โดยเฉพาะในธุรกิจบริการที่มีปัจจัยอื่น ๆ นอกเหนือไปจาก การขาย รวมถึงความสามารถในการจูงใจพนักงานขายและส่งเสริมพนักงานขายที่มีผล งาน ดี
  • มีทักษะในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

เตรียมตัวสอบสัมภาษณ์

โดยปกติผู้ สมัครงาน จะระบุชื่อบุคคลที่เป็นผู้ใหญ่น่าเชื่อถือในการอ้างอิง แต่บางครั้งผู้ สัมภาษณ์งาน อาจให้ผู้ สมัครงาน ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย ยกตัวอย่างอ้างอิงถึงลูกค้ารายใหญ่ ๆ ที่ผ่านมาของเขา เพราะลูกค้าคือบุคคลอ้างอิงที่ดีที่สุดถึงผลงานที่ผ่านมาของผู้สมัคร หากตรวจสอบแล้วพบว่า ลูกค้าเกิดความประทับใจและยอมรับในการทำงานของเขา จะเป็นข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ช่วยให้ผู้ สัมภาษณ์งาน ตัดสินใจเลือกคุณเข้าทำงานได้ง่ายขึ้น

ดังนั้นในขณะที่คุณทำงาน หากมีโอกาสได้ร่วม งาน กับบริษัทใหญ่ ๆ ที่ได้รับการยอมรับในวงกว้าง ก็สามารถเก็บเป็นผลงานเพื่อใช้ในการ สมัครงาน ในอนาคตได้

วางแผนสำหรับความก้าวหน้าในอาชีพของคุณให้พร้อม เพื่อความมั่นใจในการ สมัครงาน ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขายให้ประสบความสำเร็จ เป็นคนที่องค์กรเลือก และรับเข้าทำงานอย่างภาคภูมิใจ

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้