ประเภทของงานการขาย

ประเภทของงานการขาย
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ประเภทของงานขายมีความหลากหลายไปตามที่ที่ การขาย เกิดขึ้น ในที่นี้อาจแบ่งประเภทของ งานการขาย ได้เป็น 6 ประเภท ได้แก่

ประเภทงานการขาย1. การขายเพื่อการค้า(Trade Selling) งานหลักของ พนักงานขาย ในการขายประเภทนี้ คือ การสร้างยอดขายโดยการ ส่งเสริมการตลาด ในรูปแบบการโฆษณา (Advertising) และการ ส่งเสริมการขาย (Sales promotion) ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายในอุตสาหกรรมอาหารจะทำการขายให้แก่ร้านค้าปลีกหรืออุตสาหกรรมยา ตัวแทนขายของบริษัทผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ จะทำการขายให้แก่ร้านค้าปลีก เป็นต้น

2.การขายเพื่อเผยแพร่(Missionary Selling) พนักงานขาย ประเภทนี้เป็นพนักงานของบริษัทเหมือนกับการขายเพื่อการค้า แต่สิ่งที่แตกต่างคือ การขายเพื่อการค้า พนักงานขายจะขายสู่ลูกค้าโดยตรง ขณะที่การขายเพื่อเผยแพร่ พนักงานขายจะขายเพื่อลูกค้าโดยตรง ตัวอย่างเช่น ในอุตสาหกรรมยา ผู้ผลิตยาจะมีการขายยาให้กับผู้ค้าส่งยา ดังนั้นผู้ค้าส่งยาจึงเป็นลูกค้าโดยตรงของผู้ผลิตยา ขณะที่ผู้แทนยา (หรือดีเทลเลอร์) จะทำการเยี่ยมเยียนแพทย์หรือเภสัชกรผู้มีอำนาจในการสั่งยา เพื่อให้รายละเอียดข้อดีของยาของตนเพื่อประโยชน์ในการที่แพทย์หรือเภสัชกรจะทำการสั่งยาของบริษัท ซึ่งจะเห็นได้ว่าพนักงานขายยามิได้ขายยาให้แพทย์หรือเภสัชกรโดยตรง แต่เป็นความพยายามเพื่อให้แพทย์หรือเภสัชกรทำการสั่งยาให้คนไข้ต่อไป

3.การขายทางเทคนิค(Technical Selling) ในอุตสาหกรรมประเภทเคมีภัณฑ์ เครื่องจักร โปรแกรมด้านการเงิน ประกันชีวิต เป็นต้น มักจำเป็นต้องมี พนักงานขาย ทางเทคนิค (Technical Sales) ซึ่งมีความรู้และได้รับการฝึกอบรมด้านเทคนิคของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นอย่างดี เพื่อที่จะสามารถสื่อสารคุณลักษณะเฉพาะที่ซับซ้อนของตัวผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้าได้

4.การขายเพื่อธุรกิจใหม่(New-Business Selling) งานการขายประเภทนี้พนักงานขายจะใช้เวลาส่วนใหญ่ในการให้บริการ ลูกค้าปัจจุบัน รวมถึงการแสวงหา ลูกค้ารายใหม่ ตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ที่อาศัยการขายเพื่อธุรกิจใหม่ เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ประกันชีวิตส่วนบุคคล เป็นต้น

5.การขายเพื่อการค้าปลีก(Retail Selling) การขายลักษณะนี้ลูกค้าจะมาหาพนักงานขาย สำหรับการขายประเภทนี้อาจไม่จำเป็นต้องได้รับการฝึกอบรมมาก แต่พนักงานขายต้องมีความรู้เกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ มีทักษะการติดต่อระหว่างบุคคล และมีความสามารถในการติดต่อกับลูกค้าที่มีความหลากหลายสูง

6.การขายทางโทรศัพท์( Telemarketing ) งานขายประเภทนี้ พนักงานขายจะทำกิจกรรมการขายคล้ายคลึงกับการขายที่ต้องเผชิญหน้ากับลูกค้า เพียงแต่ใช้โทรศัพท์แทน งานขายทางโทรศัพท์ จะใช้การโทรศัพท์ของพนักงานขายเพื่อการหาลูกค้าใหม่ การให้บริการลูกค้าปัจจุบัน การโฆษณาสินค้า ซึ่งการขายทางโทรศัพท์มักจะถูกใช้ร่วมกับการโฆษณา การส่งจดหมายการขายโดยแค็ตตาล็อก และการขายแบบซึ่งหน้า แต่ทั้งนี้การขายทางโทรศัพท์จะเหมาะสมกับเฉพาะบางกรณีเท่านั้น เช่น หากเป็นกรณีที่สินค้ามีความจำเป็นต้องอาศัยการสื่อสารซึ่งหน้า หรือต้องมีการอธิบายรายละเอียดสินค้าหรือมีการสาธิตการใช้แล้วการขายทางโทรศัพท์ก็อาจไม่เหมาะสม

ที่มา : www.stou.ac.th

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

แนะนำงานขายที่น่าสนใจ

งานขาย

งานขายตรง

งานขายทางโทรศัพท์

งานขายปลีก

งาน Sales Engineer

งานขายส่ง

งานจัดจำหน่าย

งานบริหารการขาย

งานขายอื่นๆ

สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้