ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “jobsDB ท้าให้ออก”

ประกาศรายชื่อผู้โชคดี “jobsDB ท้าให้ออก”
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

updateresume

ผู้โชคดีรับ Central voucher 3,000 บาทจำนวน 5 รางวัล รวมมูลค่า 15,000 บาท มีดังนี้

1. คุณคณณัฏฐ์ หาญศีลวัตต์
2. คุณถาวร จันทร์น่วม
3. คุณวดี บัวสมบูรณ์
4. คุณสิงห์ แก้วแดง
5. คุณเอก ถัณฑิลารักษ์

ผู้โชคดีรับบัตรชมภาพยนตร์รางวัลละ 2 ที่นั่ง จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 5,600 บาท มีดังนี้

1. คุณกฤตภัค แสงประเสริฐ11. คุณสมชัย วู
2. คุณกัญวีณ์ อมรจิรธันย์12. คุณสมหญิง พันธุ์เพ็ง
3. คุณกัณฐิกา บรรลือ13. คุณสันติพงศ์ บรรลือ
4. คุณจริญญา ดาสามผง14. คุณสุทธินันท์ เพ็ชรวัฒนา
5. คุณจีรศักดิ์ ไตรโสภณศิริกุล15. คุณอังคณา แซ่ตั๊น
6. คุณฐิติพงศ์ ศิลปนุภกิจ16. คุณ komkrit suksing
7. คุณณวีณา พันทองพันทาง17. ผู้โชคดีแจ้งลบรายชื่อ
8. คุณธัญศิษฐ์ จินดาอมรวัฒน์18. คุณ thanakan vimorkcharoensuk
9. คุณนิรันดร์ อนุตรวิรามกุล19. คุณ Thanatorn Saejia
10. คุณมนวดี แย้มเจริญ20. คุณ Vichaya Pichedvanichok

การรับรางวัล

  • ทีมงานจะติดต่อกลับไปยังผู้ที่ได้รับรางวัลตามเบอร์โทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้
  • ผู้ได้รับรางวัล Central Voucherต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 5%
  • ผู้ได้รับรางวัล Central Voucherโปรดมารับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
  • ผู้ได้รับบัตรชมภาพยนตร์บริษัทจะจัดส่งของรางวัลทางไปรษณีย์
  • โปรดส่งสำเนาบัตรประชาชนเพื่อยืนยันการรับรางวัลทางแฟกซ์ 02 667 0711 หรือทางอีเมล [email protected] พร้อมระบุที่อยู่จัดส่งของรางวัล (สำหรับผู้ได้รับบัตรชมภาพยนตร์)
  • ติดต่อรับรางวัลที่คุณธนกร โทร. 0 2667 0832 ภายใน 31 ส.ค. 2556หากไม่มารับภายในกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
  • ของรางวัลไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้
  • คำตัดสินของทีมงาน jobsDB ถือเป็นที่สิ้นสุด โดยไม่มีข้อโต้แย้งใด ๆ ทั้งสิ้น

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด