ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการทำแบบสำรวจ "พฤติกรรมการหางาน"

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลจากการทำแบบสำรวจ "พฤติกรรมการหางาน"
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ชมคลิปการจับรางวัล (วันที่ 7 พ.ค. 2563) คลิกที่นี่

ยืนยันสิทธิ์การรับของรางวัล คลิกที่นี่

รางวัลที่ 1 iPhone 11

คุณพิชัย อัครพิมาน

รางวัลที่ 2 Apple Watch Series 5 GPS

คุณอัญชรี มานะศักดิ์ศิริกุล

รางวัลที่ 3 Garmin Forerunner 245

คุณ Wilawan Ngamcharoenphol

รางวัลที่ 4 StarBucks Card

ผู้ได้รับรางวัล Starbucks Card มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 1-100

1. คุณ Ajcharaporn Karanont51. คุณ Ronnachai Saiudom
2. คุณ Amanee Bado52. คุณ Sakawwan Sinlapapinun
3. คุณ Angkana Weruwanarak53. คุณ Samontorn Samunual
4. คุณ Anusorn Janthalarm54. คุณ sarinta Amungma
5. คุณ Apiwat Charoenpol55. คุณ Sasipang Chantarapornkit
6. คุณ Athithanan Puthiwatthanapat56. คุณ Satrarin Saejew
7. คุณ Bhornsarin Juntarawong57. คุณ Sermsiri Aunjitphun
8. คุณ Chalermphon Srisaard58. คุณ Shella Barote
9. คุณ Chanisa Panichakul59. คุณ Sirinan Techaphatikul
10. คุณ Chansawad Leesawadthavornkul60. คุณ Sittichai Srivirat
11. คุณ Chatchawin Lertvanarin61. คุณ Sopita Yodtakam
12. คุณ Chinnatup Chumchuen62. คุณ Stéphane Jacob
13. คุณ Chisanucha Jamsai63. คุณ Supanut Tanawanichworachai
14. คุณ Chonthicha Opithakorn64. คุณ Suppranee Tajai
15. คุณ chutipha klungjaturavet65. คุณ Suthep Songnutsiri
16. คุณ Jaran Kansum66. คุณ Suwapat Charoenphon
17. คุณ Jira Chenpahun67. คุณ Tanaid Kiatkamjornwong
18. คุณ Jirath Wasasiripong68. คุณ Tatchanon Jutaprutikorn
19. คุณ Kantpong Tangtitawat69. คุณ Tatnon Boonyong
20. คุณ Kanyakorn Malithong70. คุณ Thanyarat Phutthaphongloet
21. คุณ Kanyarush Changlor71. คุณ Theera Suannoi
22. คุณ Kittisak Preechachan72. คุณ Thicha Jungpanit
23. คุณ Komonnarat kunthong73. คุณ Thidarat Hmonthong
24. คุณ Kuntiyong Tanoothong74. คุณ Trairat Chaengthaisong
25. คุณ Laddawan Kaladit75. คุณ Vajarakarn Meekham
26. คุณ Nacha Natomthong76. คุณ Wasamon Kajornboon
27. คุณ Namphet Thumkasem77. คุณ Watcharaporn Innuan
28. คุณ Napatsamon Ratanatham78. คุณ Watcharaporn sennunta
29. คุณ Nathapong Singkham79. คุณเกตุวดี มหาสินธ์
30. คุณ Natnidsa Charoenmakphon80. คุณเกียรติศักดิ์ แจ้งกระจ่าง
31. คุณ Natrada Khongthan81. คุณเจนวิทย์ พงศ์จรรยานุกูล
32. คุณ Nattapong Kununyawong82. คุณเทวรรณ์ อู่อ้น
33. คุณ Nattapoom Boriboon83. คุณเนตรนภา แสงสุกใส
34. คุณ Nonglak mayteekraingkrai84. คุณเนาวรัตน์ พรศาตนันท์
35. คุณ Nongyao Krasaesom85. คุณเพ็ญพร ไชยเสน
36. คุณ nustichai srisuvor86. คุณเพิ่มวิทย์ วราชิต
37. คุณ Pawekorn Boranmoon87. คุณเลิศลักษณ์ อ้นสกุล
38. คุณ Peerapat Ponguso88. คุณเอกพล ลีลาปิติกุล
39. คุณ Phanuwat Oiwan89. คุณเอกวุฒิ สุดประเสริฐ
40. คุณ Pharadee PIYA90. คุณแคทลียา นวลฉวี
41. คุณ Phuwadon Chiraphatrattanachai91. คุณกนกกาญจน ผาสุกเกษม
42. คุณ Pinchuda Loykul92. คุณกนกวรรณ แสงนวล
43. คุณ Pinyalak Thursaksri93. คุณกนกอร อัปกาญจน์
44. คุณ Pitchaya Limpimprorh94. คุณกรรณิการ์ ปัญยาชีวกุล
45. คุณ Piyachat Oanglan95. คุณกฤษณะ กาญจนะกันโห
46. คุณ Porjai Sriudom96. คุณกฤษณา ศิริธรรม
47. คุณ Pornpen Predatanapirak97. คุณกันต์สินี ชุมสาย ณ อยุธยา
48. คุณ Pornpisut Siripoonkiatikul98. คุณกัมพล กันทะวงค์
49. คุณ Pornthip Boonprasert99. คุณกำพล คงผอม
50. คุณ Preeyaporn Sitthidech100. คุณกิ่งกาญจน์ หวานแหลม

ผู้ได้รับรางวัล Starbucks Card มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 101-200

101. คุณกิตติยาภรณ์ พันสนิท151. คุณนพรัตน์ คำทิพย์
102. คุณกีรติญา ยุติมิตร152. คุณนพวงศ์ สุรินธรรม
103. คุณกุลนันท์ พันธุ์อนุกูล153. คุณนฤภร เนาว์สุข
104. คุณคเณศ ศรีกระจ่าง154. คุณนัณทัชพร พรหมมินทร์
105. คุณคมชาญ รามัญอุดม155. คุณนันทวัน ปัญญา
106. คุณคมสัน ภาษีผล156. คุณนิรัติศัย สังข์ทิพย์
107. คุณคุณากร ขนอม157. คุณบริรักษ์ มงคลเกตุ
108. คุณฆนรส เรืองศิริ158. คุณบัณฑิต สุนทรสุข
109. คุณจิตรกานต์ อินทรประสงค์159. คุณบารมี นนท์พละ
110. คุณจิรัชญา เจตบำรุงสิน160. คุณบุญญาภา เรืองคุณาวุฒิ
111. คุณจีราวัฒน์ ม่วงประกาย161. คุณบุยพรรณ อินทร์ชะตา
112. คุณจุติพร มันทุ่ย162. คุณปภาวิน เริงรัง
113. คุณฉัตรแก้ว กลิ่นจันทร์163. คุณประสิทธิ์ เลิศกมลมาศ
114. คุณฉัตรณรงค์ ทองเย็น164. คุณปรัชญา แสงขำ
115. คุณชญาณี นาสารีย์165. คุณปริมาภรณ์ คานกระโทก
116. คุณชนาบดี สุมาลา166. คุณปวิตรา มั่นปาน
117. คุณชยกร วีระเดช167. คุณปัญฑา เพ็ชรเล็ก
118. คุณชลธิชา จันขันศรี168. คุณปาจรีย์ ว่องเชิงยุทธ
119. คุณชวัลนุช บุญมา169. คุณปาริชาติ มยุระสุวรรณ
120. คุณชัดตา รัตนานนท์170. คุณปิยทัศน์ โคตรบัณฑิต
121. คุณชัยวัฒน์ นิพิฐวัธนะผล171. คุณปิยะฉัตร พรหมมา
122. คุณชัยวิวัฒน์ ทวีจิรโชติ172. คุณพงศกร สมสิทธิโชค
123. คุณชาลิสา เนกขัมมุประสาท173. คุณพงศ์พัฒน์ ฤาเดชนันทน์
124. คุณซูรีดา เจ๊ะตาเหร์174. คุณพชร พร้อมพวก
125. คุณฎายิน อินทวงศ์175. คุณพชรพล ธนโชติบวรวงศ์
126. คุณณัฏฐศิษฏ์ ศิริอัสสกุล176. คุณพรชัย วัชรวสุนธรา
127. คุณณัฐกุล ชะเอม177. คุณพรพิมล วาดรอด
128. คุณณัฐชยา แย้มอุทัย178. คุณพราว ชูวงศ์ประทีป
129. คุณณัฐนัน จันทร์สระแก้ว179. คุณพศิณ ปุษยพงศ์
130. คุณณัฐพล อยู่สอน180. คุณพัชรา แสงเพ็ชร
131. คุณณิชกานต์ กองแก้ว181. คุณพาวงศ์ นาถะพินธุ
132. คุณณิชาดา สุรนัคครินทร์182. คุณพิมพ์ใจ รุจิตานนท์
133. คุณดนัย ขันคำ183. คุณพิมพ์นารา ลาชมภู
134. คุณดนัยศักดิ์ คำวิชิต184. คุณพิมพ์ลภัฐ บุรพัชญ์ปริญฎา
135. คุณดารุณี กังแฮ185. คุณภรภัทร นาคสัมฤทธิ์
136. คุณตติยา เพ็ชรแก้ว186. คุณภัทรดา มหาวิเศษศิลป์
137. คุณตวงพร บุญชื่น187. คุณภาณุวัฒน์ โพธิ์ศรี
138. คุณทิพย์นารี ฮั่นสกุล188. คุณภิรญา เซี่ยงใช่
139. คุณธนเสริฐ ตั้งตรงสกุลดี189. คุณภิสสรา ขัดสงคราม
140. คุณธนพรพรรณ ทองหิน190. คุณภูมิพีรพงค์ พาหิรัญ
141. คุณธนานันต์ ภูวรัตนกุล191. คุณภูมิภัทร โพธิ์เพชร
142. คุณธนาภรณ์ มหามนตรี192. คุณภูวฤทธิ์ ศรีพงค์โพธิ์
143. คุณธนินโชตน์ อัครพัฒน์ธราดล193. คุณมติชน แช่มชูกลิ่น
144. คุณธรรญชนก เพิกแสง194. คุณมนันรัชต์ สุริหิรัญมงคล
145. คุณธัญญลักษณ์ ปัญจอาภรณ์195. คุณมาลิณี ชุมประยูร
146. คุณธัญญวัฒน์ ธงสันเทียะ196. คุณยุทธนา ขจรลาภนิรันดร์
147. คุณธัญวา ทรัพย์วิไล197. คุณรณชิต สีเข็ม
148. คุณธีวินท์ อุดมศักดิ์198. คุณรติรัตน์ ศรีสุวรรณ์
149. คุณนธิวุฒิ น้อยจินดา199. คุณรัตนกฤษ ปาโท
150. คุณนนธวัช พรหมวิชัย200. คุณรินรดา เลิศวิราม

ผู้ได้รับรางวัล Starbucks Card มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 201-250

201. คุณรุ่งทิวา แซ่เฮ้ง226. คุณสัญญา วิเชียรเครือ
202. คุณลินดา สงแสวง227. คุณสายทอง ณ เวียงจันทร์
203. คุณวชิรญาณ์ พูนบำเพ็ญ228. คุณสารัตถ์ มณีรัชไพศาล
204. คุณวรกานต์ ฉัตรแก้ววรกุล229. คุณสุจิตรา นนทนานันท์
205. คุณวรรณนิภา รักษาทรัพย์230. คุณสุนันท์ เสริมศิริโสภณ
206. คุณวรรณภา จันนาค231. คุณสุนันทา หลังคาแดง
207. คุณวศิน ไพบูลย์232. คุณสุนิสา คงไข่
208. คุณวัฒนากรณ์ ศรศรีเกิด233. คุณสุภิดาภรณ์ ชอบทองหลาง
209. คุณวิมลรัตน์ ปิยะประพันธ์พงษ์234. คุณหาญณรงค์ จวงเจิม
210. คุณวิสสุตา ลีเลิศมงคลกุล235. คุณอธิชา แสงสุวรรณ
211. คุณวีรัช โสภณดิเรกรัตน์236. คุณอภิชาติ จันทร์พิศ
212. คุณศกลวรรณ แจ้งกิจกุล237. คุณอภิญญา คงจาด
213. คุณศจิภานันต์ กาญจนปฐมพร238. คุณอภิวัจน์ พัชราพรภิญโญ
214. คุณศตชัย ทองรับแก้ว239. คุณอมลณัฐ ขจรกิตติบารมี
215. คุณศรสุฌา คำทะวะดี240. คุณอรณิชา อันทฤทธิ์
216. คุณศรัณย์ โสตะวงค์241. คุณอรพรรณ มาบรรดิษฐ์
217. คุณศรารีพร โภชนา242. คุณอรุณ จันทร์ฉาย
218. คุณศศิวิมล คงเมือง243. คุณอลิสา แพรวา คลาร์ก
219. คุณศิริวรรณ วรรณะ244. คุณอัญพัชร์ ภัสร์สิริอัครา
220. คุณศิริวัลย์ สิทธิวงค์245. คุณอาจารีย์ ผลพูน
221. คุณศุภณัฐ แสนศิริพงษ์246. คุณอารียา แก้วมะณี
222. คุณสไบพร ภัทรวัต247. คุณอิทธิพล อินทรเทศ
223. คุณสถิตชัย ศรีสุวรรณผไท248. คุณอิษญา สหะเดช
224. คุณสมิตตา ขำเหมือนแข249. คุณอุไรวรรณ แสงแก้ว
225. คุณสหมิตร บัวแดง250. คุณอุมาพร ทับแสง
รางวัลที่ 4 Central Gift Voucher

ผู้ได้รับรางวัล Big C Gift Voucher มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 1-100

1. คุณ Akkhadet Chitkaew51. คุณ Suntorn Thobgdang
2. คุณ Aleef Waeyusoh52. คุณ Supachai Supmak
3. คุณ Amolnat Niyomkodchakorn53. คุณ Suphakan Maprasertkul
4. คุณ Bunyarat Piromyaporn54. คุณ Supinchanok Sriwathanachai
5. คุณ Chollada Tubtong55. คุณ Sutatta Ruangsri
6. คุณ DANNAPA MABOO56. คุณ Suthon Srithitiwong
7. คุณ Darawan Arunrat57. คุณ Tanakorn Pramaso
8. คุณ Dussadee Sansern58. คุณ Teerapol Hemwimol
9. คุณ Intu-on Pumdeeying59. คุณ Thanrada Kornvijitsiri
10. คุณ Kaisamai Narkkhittavong60. คุณ Thawanrat Rungsuwan
11. คุณ Kajeewan Krutdecha61. คุณ Wansiri Rueangrongsombut
12. คุณ kengkarn Kumton62. คุณ Wasuphat Mornsaeng
13. คุณ Kitrawee Chaiboon63. คุณ Watcharaporn Innuan
14. คุณ Kornrapin Sukreerat64. คุณ Yuwadee Lertsangpetch
15. คุณ Kulchitra Klinkesorn65. คุณเกลลิล ชัยพร
16. คุณ Lapatrada Piboon66. คุณเจนรวี วีรังคบุตร
17. คุณ maytinee sripoonjun67. คุณเนตรชนก เหม็งทะเหล็ก
18. คุณ Nampetch Thamma68. คุณเนติพงษ์ คุณะกูล
19. คุณ Nampueng Prakunhangsit69. คุณเพ็ญศรี สีลารักษ์
20. คุณ Namrin Wuttiwan70. คุณเสาวนีย์ รุจิพัฒนพงศ์
21. คุณ Naphatpon Mahapongsasin71. คุณโซไรดา โต๊ะยิ
22. คุณ Natdanai Chaphakdee72. คุณกฤษฏิ์ไชยวัฒน์ คงศิริ
23. คุณ Natongsak Samran73. คุณกฤษณะ ลิขิตกาญจน์
24. คุณ Natsara puangpanbut74. คุณกฤษดา ม่วงขาว
25. คุณ NATTHAKAN JAMPASRI75. คุณกัณจน์พล ยุคเกษมวงศ์
26. คุณ Natthini Thirachamnong76. คุณกัณฐิ์ลดา ปฏิภาณวิจิตร
27. คุณ Navamin Chawla77. คุณกันตินันท์ รัตนสุนทรากรณ์
28. คุณ Nipawee Supachaisakron78. คุณกาญจนรัตน์ บัวบูชา
29. คุณ Nitcharee Pongpatchararak79. คุณกาญจน์ลภิณ โรจนโกศล
30. คุณ Niti Tangpaitoon80. คุณกาญจนา จิตรเสถียรพร
31. คุณ Noppakaow Prachantasen81. คุณกำพล พงศ์ผลาดิสัย
32. คุณ Paitoon Kongpan82. คุณกิจไพบูลย์ ชีวพันธุศรี
33. คุณ Panyarat Watcharamethimat83. คุณกิตติธัช ไชยสวัสดิ์
34. คุณ Patravarinth Koosamarth84. คุณกีรติ คงสุพรศักดิ์
35. คุณ Pawarakamol Songprakorb85. คุณจงรักษ์ วิเศษศักดิ์
36. คุณ Phattarajit Krapanja86. คุณจารุวัชร ปาลิโพธิ
37. คุณ Pichamon Kanjanawattanakul87. คุณจิดาภา สุวรรณหงส์
38. คุณ Ploypailin Janpirak88. คุณจุฑามาศ โพธิ์งาม
39. คุณ Ponatip Sridee89. คุณจุมภฏ ปลีคงธุ
40. คุณ Pornpan Yoosuk90. คุณชนิกา แม้นมาลัย
41. คุณ PUNNCHARAT Rerkariyaphong91. คุณชลิตา ฝั้นเตียม
42. คุณ Rakpon Chartsuwan92. คุณช่อทิพย์ เตมีมงคลชัย
43. คุณ Ramphueng Ramphaisong93. คุณชานล วรธนเศรษฐ
44. คุณ Rewat Nungsue94. คุณชุติเดช สู่คุณากรวงศ์
45. คุณ Samoraphum Suntong95. คุณณปภัช อนุสุเรนทร์
46. คุณ Sirapob Keeratichandecha96. คุณณรรทมณ ทองดี
47. คุณ Siriporn Seeluang97. คุณณัฐชนน กองเพิ่มพูล
48. คุณ Sonthaya Rasniyom98. คุณณัฐชยา ปุญสิริ
49. คุณ Sornsawan Odmee99. คุณณัฐชา เพ็ญแสงอ่อน
50. คุณ Sunpatipan Taechoprasert100. คุณณัฐดนัย จันทร์ทร

ผู้ได้รับรางวัล Big C Gift Voucher มูลค่า 200 บาท อันดับที่ 101-200

101. คุณณัฐนรี คุ้มมือ151. คุณรัชฎาพร ม่วงประเสริฐ
102. คุณณัฐพล มานัสเจริญลาภ152. คุณรัญชนา บุญศรี
103. คุณณิชนันทน์ มหาวรรณ153. คุณราเมศวร์ การููซิง
104. คุณทัศน์พล ทัศนะมณเฑียร154. คุณรุจิพัชญ์ วริทธิ์พันธุ์
105. คุณธนพนธ์ บุญรัตน์ชัยพร155. คุณลลิตา ปานทอง
106. คุณธนพล ปะโมนะตา156. คุณวงจันทร์ คูณศรีสุข
107. คุณธนภรณ์ สุขทัน157. คุณวรากร ทั่งจ้อย
108. คุณธนินท์รัฐ เจริญธีราพงษ์158. คุณวราพร ยังเรือง
109. คุณธัญญธร สุทธิกุลไพศาล159. คุณวริษา เจริญศรีสุข
110. คุณธิดาพร บุญเพิ่ม160. คุณวสุพล พลอยศรีธรรมชาติ
111. คุณธิดารัตน์ บุญนาค161. คุณวัชรพล กันธิดา
112. คุณนงลักษณ์ อุทัยธรรมกิจ162. คุณวันสิริ อุประกาศ
113. คุณนที ธนปณิชยกุล163. คุณวิชิต เจียรสุวิกานต์
114. คุณนฤดม อุ่นจันที164. คุณวิสูตร จารุเศรษฐการ
115. คุณนลนี ชูช่วย165. คุณวีรชัย จ้อยเจนสินธุ์
116. คุณนวรัตน์ ทองสาร166. คุณศกลวรรษ หาเรือนศรี
117. คุณนัยน์ชนัน งามล้อม167. คุณศตชัย ทองรับแก้ว
118. คุณน้ำฟ้า ละมุล168. คุณศศิวิมล ตองอ่อน
119. คุณนิทัศน์ ดีวรรณ169. คุณศิริรักษ์ ทองสกุล
120. คุณนิรัชพร ด้วงมูล170. คุณศิริลักษ์ บุญกฃึง
121. คุณนิศากร เกษมุติ171. คุณศิวกรณ์ วงศ์ไพบูลย์
122. คุณนูรีซัน อาบูวะ172. คุณศุภกร บุญขาว
123. คุณบุญฤทธิ์ เลื่อนน้ำ173. คุณสรัญธร สนิทพันธุ์
124. คุณปฏิพัคร เยาวเรศ174. คุณสิรวิชญ์ ช่อฟ้า
125. คุณปฐมพงษ์ พินิจกานท์กำจร175. คุณสิริพงษ์ เพียรชอบ
126. คุณประมวล แสงตะคร้อ176. คุณสิริยุพา ฟองสมุทร
127. คุณประมาณ มูลประสาน177. คุณสุจารี ไทยรัตน์
128. คุณประสิทธิ์ เพชรหนูเสด178. คุณสุชานันท์ ทารพันธ์
129. คุณปัทมาภรณ์ สุยาว179. คุณสุดารัตน์ สงค์อินทร์
130. คุณปาริวรรณ เสาร์คำ180. คุณสุทธิพงษ์ คงมัน
131. คุณปิยรักษ์ เขมาภิรักษ์181. คุณสุทธิพรรณ เกตุดี
132. คุณพงศธร สงวนศักดิ์182. คุณสุธิดา ไม่น้อยทรัพย์
133. คุณพณิตา กระจ่างแสง183. คุณสุภัชรัตน์ ด่านนอก
134. คุณพรเฉลิม นาคสุวรรณ184. คุณสุรพงษ์ บุญอภัย
135. คุณพรชนก ตั้งเจริญกิจการ185. คุณสุรสิทธิ์ โออดิศัย
136. คุณพรศรี ปลื้มเกียรติชัย186. คุณหนึ่งฤทัย จันทรา
137. คุณพลัคด์บุณ พงศ์มั่นจิต187. คุณหฤณัฐ ธเนศนิษฐา
138. คุณพัฒรียา ตั้งเสรีสุข188. คุณอธิชา ศรีกุลชา
139. คุณพิชยา อังคพนมไพร189. คุณอนนท์ แก้วดินเหนียว
140. คุณพิมพ์ชนก พันธุ์ชาติ190. คุณอนุวุฒิ ปานหวาน
141. คุณพิมพ์พร หาญพานิชย์191. คุณอภิดิฐ อุทิศธรรมศักดิ์
142. คุณพิมพ์ลักษณ์ คงพันธุ์192. คุณอรทัย กมลกลาง
143. คุณพีรพัฒน์ วรพิพัฒน์193. คุณอรวรรณ ทองแดง
144. คุณพีรภา เปี่ยมอุดมสุข194. คุณอริย์ธัช อัศวธาดาภาพัชร์
145. คุณภาคิน จริตงาม195. คุณอริศรา สุขตระกูล
146. คุณภาสกร ว่องสาริกิจ196. คุณอัจฉริยา สมสาย
147. คุณภูริชฉัตร สุขกระสานติ197. คุณอัจฉรี อลงกรณ์ประดับ
148. คุณภูริชญา โคกทุ่ง198. คุณอาณาจักร หลักชัย
149. คุณมนต์ชนก โรจนพงศ์ฮนันต์199. คุณอาริส มะแอเคียน
150. คุณมิ่งขวัญ ไชยบุรินทร์200. คุณอุษณี จิโรจจาตุรนต์

เกณฑ์การตัดสินและการมอบของรางวัล

  1. บริษัทฯ จะประกาศผลผู้ได้รับรางวัลทั้งหมดทางเว็บไซต์และสื่อโซเชียลของ jobsDB ภายในวันที่ 8 พ.ค. 63
  2. ของรางวัลไม่สามารถตัดทอน เพิ่ม หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  3. หากผู้ได้รับรางวัลไม่ติดต่อกลับเพื่อยืนยันสิทธิ์ภายใน 30 วัน หลังจากวันประกาศผล จะถือว่าผู้ได้รับรางวัลแสดงเจตนาสละสิทธิ์ไม่ขอรับรางวัลใด ๆ และให้สิทธิ์บริษัทฯ ดำเนินการ เพื่อเลือกผู้รับรางวัลใหม่ตามวิธีการที่บริษัทฯ เห็นสมควร ยืนยันสิทธิ์ คลิกที่นี่
  4. บริษัทฯ จะจัดส่ง Starbucks Card และ Big C Gift Voucher ให้กับผู้โชคดีทุกท่านผ่านทางไปรษณีย์ หลังจากสถานการณ์ (COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติแล้ว
  5. บริษัทฯ จะติดต่อผู้ได้รับรางวัล iPhone 11, Apple Watch และ Garmin Watch เข้ารับของรางวัลที่บริษัทฯ หลังจากสถานการณ์ (COVID-19) กลับสู่สภาวะปกติแล้ว
  6. ผู้ที่ได้รับรางวัลมูลค่าตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระภาษี ณ ที่จ่าย 5% ของมูลค่ารางวัลที่ได้รับตามคำสั่งกรมสรรพากร
  7. พนักงานและครอบครัวของพนักงานในบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด ไม่มีสิทธิ์รับรางวัลจากกิจกรรมนี้
  8. กรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมนี้ ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่ยุติ
  9. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ [email protected]

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้