บริหารความสุขในที่ทำงานกับหลัก P-D-C-A

บริหารความสุขในที่ทำงานกับหลัก P-D-C-A
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

เราทุกคนต่างทราบกันดีว่า ความสุขที่เกิดขึ้นจากการทำงานเปรียบเสมือนน้ำหล่อเลี้ยงให้พฤติกรรมคนปรับเปลี่ยน และพัฒนาในทางที่ดีขึ้น ดังนั้น การบริหารความสุขในชีวิตการทำงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากสำหรับเรา โดยเฉพาะ สังคมไทยในยุคเศรษฐกิจเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม เรามีเทคนิคหนึ่งที่อยากให้ผู้อ่านทุกท่านได้ลองนำไปปฏิบัติ นั่นก็คือ หลักการ P-D-C-A ดังต่อไปนี้

1. Plan

ในการทำงานนั้นถ้าหากเราขาดเป้าหมายที่ชัดเจน ย่อมเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พนักงานขาดความกระตือรือร้นและเกิดความเบื่อหน่าย ไปในที่สุด ดังนั้น การวางแผนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน (Performance Planning) รู้เป้าหมายว่าในแต่ละวันต้องทำอะไรบ้าง การวางแผน ลักษณะนี้จะช่วยทำให้เกิดความคิดที่เป็นระบบมากขึ้น ทั้งนี้ แผนงานที่ถูกเขียนออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรจึงเปรียบเสมือนเข็มทิศ หรือเครื่องนำทางให้สามารถทำงานลุล่วง

2. Do

การให้ข้อมูลป้อนกลับกับตนเอง (Performance Feedback) ก็คือการ Feedback ให้กับตนเองโดยพูดคุยกับตนเองในแต่ละวัน ซึ่งการทำลักษณะเช่นนี้ก็เพื่อสำรวจว่าวันนี้คุณทำอะไรไปบ้างแล้ว แล้วงานใดบ้างที่คุณทำไม่สำเร็จ อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการทำงาน แต่ละอย่างนั้น ควรคิดถึงงานชิ้นนั้นอย่างเดียวทั้งกายและใจ เพราะจิตที่มีสมาธิจะทำให้เราเกิดปัญญา แล้วปัญญานี้จะทำให้งานของคุณ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

3. Check

การประเมินผลงาน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า Performance Appraisal ซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญที่ผลักดันให้คุณต้องปรับปรุงผลงานอยู่เสมอ เมื่อไรก็ตามที่คุณทำงานได้สำเร็จตามแผนที่กำหนด แต่ผู้รับไม่ชอบ หรือไม่พอใจ คุณก็ต้องปรับเปลี่ยนแผนงานใหม่เพื่อสร้างความ พึงพอใจให้กับลูกค้าหรือผู้รับ ทั้งนี้ วิธีการประเมินผลงานที่คุณสามารถทำได้และไม่ยุ่งยากก็คือ สอบถามและลองพูดคุยกับลูกค้า ของคุณว่าเขาชื่นชอบในผลงานของคุณมากน้อยเพียงไร ทั้งนี้ คำว่า “ลูกค้า” ไม่ได้มองเพียงแต่ลูกค้าภายนอกอย่างเดียวเท่านั้น คุณต้องมองลึกไปถึงผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน คู่ค้า เช่นเดียวกัน

4. Act

ความสุขในที่ทำงาน ลองนึกดูสิว่าวิธีการทำงานของคุณมีสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้ลูกค้าไม่พอใจ เพื่อที่ว่าคุณจะได้หาวิธีการทำอย่างไรในการตอบสนองต่อ ความต้องการของลูกค้า เพราะถ้าลูกค้ามีความสุข คุณเองก็ย่อมมีความสุขในการทำงานด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การพัฒนาผลงาน ของคุณ (Performance Development) จะทำให้คุณมีการปรับปรุง และปรับเปลี่ยนตนเองอยู่เสมอ เพราะการที่เราทำงานที่จำเจแบบเดิมๆ ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คุณเกิดความรู้สึกไม่มีความสุข

ท้ายที่สุดนี้ ความสุขในการทำงานทุกวันนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นจากการได้รับเงินเดือนเพิ่มขึ้นทุกปีเท่านั้น แต่สิ่งหนึ่งที่ทำให้คุณเกิดความสุขได้ก็คือ การวางแผน การปฏิบัติ การตรวจสอบ และการปรับปรุง สิ่งเหล่านี้จะเป็นหนทางให้ตัวคุณเองและผู้คนรอบข้างเกิดความสุขในการทำงาน

ที่มา : www.hrcenter.co.th

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้