นักศึกษา ควรทำอย่างไร? ให้มีงานทำ

JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

ในช่วงเวลาที่สถาบันการศึกษา อุดมศึกษาส่วนใหญ่กำลังอนุมัติผลการเรียนของนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษา ประกอบกับการผลิตบัณฑิตจบใหม่ออกมาแต่ละปีมีจำนวนมาก ทำให้บัณฑิตใหม่เหล่านี้ต้องประสบกับปัญหาการหางานทำโดยเฉพาะในยุคของการแข่งขัน และภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในปัจจุบัน เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นอันเป็นฐานข้อมูลให้กับบัณฑิตจบใหม่ บัณฑิตที่กำลังหางานทำและผู้ที่เกี่ยวข้อง สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษา จำนวนทั้งสิ้น 1,129 คน และสถานประกอบการ 30 แห่ง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล สรุปผลได้ดังนี้

1. ความคิดเห็นของนักศึกษาหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

อันดับ 1ต้องการศึกษาต่อ53.92%
อันดับ 2ไม่ต้องการศึกษาต่อแต่ต้องการที่จะทำงาน24.87%
อันดับ 3ไม่แน่ใจ21.21%

2. ที่นักศึกษาอยากทำหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

อันดับ 1ธุรกิจส่วนตัว /ประกอบอาชีพอิสระ33.17%
อันดับ 2สายการบิน /แอร์โฮสเตส /สจ๊วต /นักบิน11.21%
อันดับ 3พนักงานบริษัทเอกชน9.34%
อันดับ 4นักลงทุน / การเงิน บัญชี ธนาคาร การตลาด8.87%
อันดับ 5วิศวกร7.01%
อันดับ 6นักคอมพิวเตอร์ โปรแกรมเมอร์6.54%
อันดับ 7ทหาร /ตำรวจ6.07%
อันดับ 8แพทย์/พยาบาล5.60%
อันดับ 9ครู /อาจารย์5.14%
อันดับ 10ทำงานในวงการบันเทิง /ดารา นักร้อง3.74%
อื่น ๆงานบริการท่องเที่ยว โรงแรม, ไกด์, ด้านกฎหมาย, นักการเมือง,
สื่อมวลชน ฯลฯ
3.31%

3. เงินเดือนที่นักศึกษาต้องการเมื่อเทียบกับความรู้ที่จบมา

อันดับ 112,001-16,000 บาท33.08%
อันดับ 2มากกว่า 25,001 บาทขึ้นไป25.95%
อันดับ 316,001-20,000 บาท23.68%
อันดับ 420,001-25,000 บาท12.78%
อันดับ 58,000-12,000 บาท4.51%

4. นักศึกษาคิดว่าจะต้องทำอย่างไร? จึงจะมีงานทำหลังจากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว

อันดับ 1มีการวางแผนอนาคต เลือกเรียนในสาขาวิชาที่ตลาดแรงงานต้องการ26.43%
อันดับ 2ติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการรับสมัครงานและเตรียมพร้อมอยู่เสมอ22.70%
อันดับ 3ไม่เลือกงานหรือเลือกสมัครเฉพาะงานที่มีรายได้สูง20.81%
อันดับ 4มีผลการเรียนที่ดี มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่น16.55%
อันดับ 5กล้าคิดกล้าแสดงออก มีความคิดสร้างสรรค์ มีประสบการณ์ที่ตรงกับสายงาน13.51%

5. นักศึกษาคาดหวังต่อผู้ประกอบการในการคัดเลือกผู้ที่จะเข้ามาทำงานอย่างไร

อันดับ 1ควรเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาทุกสถาบันไม่จำกัดเฉพาะสถาบันการศึกษา
ที่มีชื่อเสียงเท่านั้น
25.80%
อันดับ 2พิจารณาจากความรู้ความสามารถของผู้สมัครเป็นหลัก23.91%
อันดับ 3พิจารณาจากคุณสมบัติอื่นๆประกอบด้วย เช่น ความตั้งใจ ความรักในอาชีพ ความถนัด ความสามารถพิเศษอื่นๆ เป็นต้น18.22%
อันดับ 4มีเกณฑ์การคัดเลือกที่ยุติธรรม / ไม่ใช้ระบบอุปถัมภ์ เส้นสาย16.24%
อันดับ 5ควรให้โอกาสกับบัณฑิตจบใหม่และที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้วย15.83%สิ่งที่ "ผู้ประกอบการ" อยากบอกกับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

อันดับ 1ในการทำงานจะต้องมีความขยัน อดทน มุ่งมั่นตั้งใจและซื่อสัตย์ต่องานที่ทำ31.37%
อันดับ 2มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการทำงาน มีกริยา มารยาท ความประพฤติที่ดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับสังคมการทำงาน และเพื่อร่วมงานได้21.19%
อันดับ 3การทำงานให้ประสบความสำเร็จต้องอาศัยการพัฒนา ฝึกฝน ไม่ควรมุ่งหวัง
ไปที่ตำแหน่งหรือเงินเดือนมากเกินไป
20.61%
อันดับ 4ควรเลือกงานตามความถนัดหรือสนใจจริง เพื่อจะได้ทำงานอย่างมีความสุข
และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
15.70%
อันดับ 5มีการเตรียมพร้อมในการสมัครงาน ทั้งด้านการเตรียมพร้อมของตนเอง เอกสาร หลักฐานที่ใช้ยื่นสมัครงานและการสอบสัมภาษณ์11.13%


ที่มา : สวนดุสิตโพล

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้