การจัดทำงบการเงินและตรวจสอบบัญชีหลังน้ำท่วม

การจัดทำงบการเงินและตรวจสอบบัญชีหลังน้ำท่วม
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

หลังจากสถานการณ์น้ำท่วมครั้งใหญ่คลี่คลายลง นักบัญชี และ ผู้ตรวจสอบบัญชี ก็มีงานใหญ่รออยู่ในเรื่องของการจัดทำและตรวจสอบงบการเงินของบริษัท ทั้งนี้ สภาวิชาชีพบัญชีได้ให้คำแนะนำจำง่าย ๆ3Rสำหรับ นักบัญชี ที่จัดทำงบการเงินในสถานการณ์ที่บริษัทได้รับผลกระทบจากภัย น้ำท่วม และ3Cสำหรับ ผู้สอบบัญชี เพื่อ งาน Audit ที่ไม่สะดุด ดังต่อไปนี้

นักบัญชี3 R

  1. Reassess– การคิดทบทวนประเมินใหม่เพื่อสรุปรายการเสียหาย แล้วจดบันทึกแยกแยะอย่างชัดเจน เช่น สมุดรายงาน เอกสารหลักฐาน เอกสารบันทึกบัญชี และสินทรัพย์ เป็นต้น
  2. Recover– การกู้ข้อมูลกลับคืนจากระบบ backup การขอสำเนาหรือเอกสารทดแทนจากคู่ค้า บริษัทในเครือ หรือหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สรรพากร บีโอไอ กรมศุลกากร เป็นต้น เพื่อสนับสนุนรายการบันทึก บัญชี และมีรายละเอียดประกอบ
  3. Revalue– การตีมูลค่าสินทรัพย์ใหม่อย่างเหมาะสมเพื่อสะท้อนมูลค่าที่แท้จริงในงบการเงิน

ผู้สอบบัญชี3 C

  1. ทำงบการเงิน-ตรวจสอบบัญชี Communicate– การติดต่อสื่อสารกับผู้บริหาร ผู้มีหน้าที่ในการกำกับดูแลนักบัญชีอย่างทันท่วงทีและต่อเนื่อง
  2. Collaborate– การมีส่วนร่วมเพื่อช่วยเหลือแนะนำแนวทางการบันทึกบัญชีที่ถูกต้องและเหมาะสม รวมทั้งเรื่องประเด็นอื่นด้วยเช่น ภาษี
  3. Cope– การจัดการและรับมือกับประเด็นที่กระทบกับการตรวจสอบ เช่น การทบทวนช่วงเวลาการเข้าตรวจสอบ การประเมินความเสี่ยงในการตรวจสอบเพิ่มเติม การวางแผนกลยุทธ์การตรวจสอบที่เหมาะสม การหาวิธีการตรวจสอบอื่นทดแทน การขอคำปรึกษาประเด็นทางบัญชีหรือประเด็นการตรวจสอบอย่างทันท่วงที รวมทั้งการพิจารณาผลกระทบต่อรายงานของผู้สอบบัญชีในกรณีที่ไม่สามารถหาหลักฐานการตรวจสอบที่เหมาะสมอย่างเพียงพอ เป็นต้น

ฉะนั้น ผู้ทำบัญชี และผู้ตรวจสอบบัญชีควรร่วมมือกันทำให้งบการเงินแสดงข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน เพื่อให้สามารถตรวจสอบและรับรองว่างบการเงินถูกต้องตามที่ควร และสุดท้ายรายงานผู้ตรวจสอบบัญชีแสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข

ที่มา : สภาวิชาชีพบัญชี

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วางแผนเอกสารรายจ่าย ทำอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ

หลักเกณฑ์การตัดสินค้าชำรุด หรือเสื่อมคุณภาพ ออกจากบัญชีทำอย่างไร??

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้