ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานวิศวกร

ทักษะที่จำเป็นสำหรับงานวิศวกร
Jobsdb ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

งานวิศวกร (Engineering) เป็นหนึ่งในงานในฝันของใครหลาย ๆ คน โดยคนที่ทำงานด้านนี้ จะต้องมีความรู้ความสามารถเฉพาะทางสูง เพราะเป็นงานที่รวมเอาความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์เข้าไว้ด้วยกัน จึงต้องมีความรู้ทางด้านนี้มาโดยเฉพาะ อีกทั้ง ฝึกฝนกันได้ยาก หากไม่ได้เรียนทางด้านวิศวกรรมมาก่อน

บางคนมองหางานวิศวกร เพราะอยากทำงานที่มีความท้าทาย ทั้งในด้านการแก้ปัญหา และในด้านการปฏิบัติการ แต่เท่านี้อาจยังไม่เพียงพอ เพราะงานวิศวกรมีมากกว่าที่เรานึกถึง ผู้ที่มองหางานด้านนี้ จึงต้องหมั่นเพิ่มความรู้ความสามารถ และ ทักษะในการทำงาน วิศวกร ให้มีมากกว่าคนอื่น จึงจะทำให้ นายจ้าง อยากเรียกเราเข้ามา สัมภาษณ์งาน

งานวิศวกรนั้นมีหลากหลายสาขา ทักษะในการทำงานจึงแตกต่างกันออกไปตามสาขางานที่เราเลือก แต่มีทักษะการทำงานบางอย่างที่วิศวกรทุกคนจำเป็นต้องเรียนรู้ มาดูกันว่ามี Tips & Tricks อะไรบ้าง ที่มีความจำเป็นต่อการวิศวกร ไม่ว่าจะอยู่ในสาขาไหนก็สามารถนำไปปรับใช้กับ การทำงาน ได้

ความสามารถในการสื่อสาร

วิศวกรจำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารที่ดี เพราะการทำงานส่วนใหญ่ต้องทำงานเป็นทีม หากเราไม่สามารถสื่อสารให้มีประสิทธิภาพแล้ว การทำงานอาจจะเกิดปัญหาและอุปสรรคได้ เราต้องทำให้ เพื่อนร่วมงาน ในทีมของเราเข้าใจวิธีการทำงาน ให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน การเพิ่มทักษะในการสื่อสาร สามารถทำได้โดยการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มบ่อย ๆ จะช่วยให้เรากล้าคิด กล้าแสดงความคิดเห็น แล้วเราก็จะสื่อสารให้คนอื่นเข้าใจได้ง่ายขึ้น เมื่อเกิดการฝึกฝนบ่อย ๆ

การทำงานเป็นทีม

ความรู้ความสามารถส่วนบุคคลอาจไม่เพียงพอ เพราะการทำงานที่ดี และสำเร็จไปได้ด้วยดีนั้น เราจำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนอื่นได้ด้วย ต้องรับรู้และรับฟังความคิดเห็นของคนอื่นด้วยเช่นกัน การทำงานเป็นทีมจะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะสมาชิกในทีมได้ช่วยกันทำงาน เมื่อการทำงานประสบความสำเร็จ ทุกคนในทีมก็จะเกิดความภาคภูมิใจ

ทักษะภาษาอังกฤษ

วิศวกรจำเป็นต้องมีทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในระดับที่สามารถสื่อสารได้เข้าใจ เพราะในปัจจุบัน วิศวกรส่วนใหญ่ต้องทำงานกับบริษัทต่างชาติ หรือต้องติดต่อกับลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น ดังนั้น ภาษาอังกฤษจึงเป็นสิ่งสำคัญ หากสื่อสารกันไม่ได้ จะทำให้เป็นอุปสรรคในการทำงานได้ ผู้ที่ทำงานด้านวิศวกรจึงต้องฝึกฝนการใช้ภาษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง

เทคโนโลยีที่ทันสมัยเกิดขึ้น และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา วิศวกรจึงต้องเพิ่มทักษะการทำงาน โดยต้องมีความสามารถในการเรียนรู้ด้วยตัวเอง อีกทั้ง วิศวกรที่ดีควรแสวงหาความรู้ด้วยตัวเอง เพื่อจะได้นำมาประยุกต์ใช้กับการทำงานได้ โดยไม่ต้องรอความช่วยเหลือจากใคร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น วิศวกรก็ต้องตามความเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีให้ทัน เพื่อจะได้เป็นวิศวกรที่มีคุณภาพ

ความสามารถในการแก้ปัญหา

ทักษะการแก้ปัญหาเป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ทักษะข้ออื่น ๆ เพราะการแก้ปัญหาและหาคำตอบ เป็นส่วนหนึ่งของงานวิศวกร เพราะเราต้องไล่เรียงให้ได้ว่าปัญหาเกิดจากอะไร แล้วเราจะมีแก้ปัญหาอย่างไรให้กับสิ่ง ๆ นี้ ทักษะด้านนี้อาจจะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยาก แต่วิศวกรมือใหม่หลาย ๆ คนสามารถเรียนรู้ได้จากรุ่นพี่ หรือนำปัญหานี้ไปปรึกษากับวิศวกรคนอื่น ทักษะการแก้ปัญหาสามารถฝึกฝนกันได้ และประสบการ์จะเพิ่มมากขึ้นจนเกิดเป็นความชำนาญ

ความรู้ทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานด้านวิศวกร เราจึงต้องมีความรู้ความเข้าใจในด้านนี้ เพราะเราต้องนำความซับซ้อนทางคณิตศาสตร์มาช่วยในการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับตัวงานที่เราทำ และยังต้องนำมาช่วยในการออกแบบแนวทางการแก้ปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุดด้วย

ทักษะงานวิศวกร ยึดหลักธรรมาภิบาลในการทำงาน

หลักธรรมาภิบาลถูกพูดถึงอย่างแพร่หลาย เพราะสามารถนำมาช่วยส่งเสริม และสร้างสรรค์องค์กรให้มีประสิทธิภาพในการบริหารงานได้ วิศวกรสามารถนำหลักการนี้ มาช่วยในการทำงานได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่เน้นหลักความโปร่งใส และมีคุณธรรมในการทำงาน ไม่ใช่ทำงานโดยไม่ใส่ใจว่าผู้บริโภคจะเป็นอย่างไร เพียงแค่ทำงานให้เสร็จแล้วก็แล้วกันไป

จะเห็นได้ว่า นอกจากทักษะในการทำงานเฉพาะทางที่คนทำงานด้านวิศวกรจำเป็นต้องมีแล้ว ทักษะการใช้ความฉลาดทางอารมณ์ในการทำงาน เช่น การติดต่อสื่อสาร ความคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหา เป็นต้น ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญไม่น้อย เพราะเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานจึงต้องอาศัยทักษะที่รอบด้าน ยิ่งเรามีทักษะมากเท่าไร เรายิ่งได้เปรียบ

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

jobsDB Mobile App

คว้างานที่ใช่ ด้วยการค้นหางานที่ง่ายและรวดเร็ว พร้อมทั้งจัดการเรซูเม่อย่างมีประสิทธิภาพ ให้คุณอัปโหลด ดู และลบได้ทุกเมื่อที่ต้องการ เพลิดเพลินไปกับประสบการณ์การใช้งานแสนง่าย ด้วยระบบ AI ใหม่ ช่วยค้นหางานที่ตรงใจมากขึ้นถึง 6 เท่า​

เรื่องอื่น ๆ ที่น่าสนใจ

วิศวะด้านไหนเงินเดือนเยอะสุด

ทำไมเด็กวิศวะไม่เก่งภาษาอังกฤษ

เทรนด์งานยอดฮิตและเงินเดือน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
😦
😐
🙂

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ Jobsdb โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้
สงวนลิขสิทธิ์ 1998-2024 โดย บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด