การเลือกใช้แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพให้เหมาะสม EP.2

การเลือกใช้แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพให้เหมาะสม EP.2
JobsDB ทีมเนื้อหาอัปเดตเมื่อ 07 July, 2023
Share

หลังจากในบทความก่อนหน้านี้ได้พูดถึง การเลือกใช้แบบทดสอบความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพให้เหมาะสม ไปแล้ว ในบทความนี้จะมาพูดถึงแบบทดสอบที่เหลือกัน ว่าแบบไหนน่าสนใจและเหมาะในการใช้งานด้านไหนบ้างครับ


4. The Big FIVE or Who am I Personality Tests
ลักษณะแบบทดสอบ :
แบบทดสอบ Big FIVE เป็นแบบทดสอบที่จะลักษณะเป็นทางวิทยาศาสตร์มากที่สุด มีการประเมินผลบุคลิกภาพผ่านลักษณะทางจิตวิทยา Big FIVE หรือ Who am I เป็นแบบทดสอบลักษณะบุคลิกภาพซึ่งมีพื้นฐานอยู่บน Five Factor Model ซึ่งคะแนนจะขึ้นอยู่กับลักษณะทางบุคลิกภาพทังห้าแบบโดยกว้าง
- Openness (การเปิดกว้างในการเรียนรู้), Conscientiousness(การมีสติ), Extraversion(การเข้าสังคม), Agreeableness (การเห็นด้วย), and Neuroticism (ความมั่นคงในอารมณ์). สำหรับแบบทดสอบบุคลิกภาพ the Big FIVE, ควรใช้เวลาราวๆ 15 นาทีในการวิเคราะห์ 120 หัวข้อและเลือกเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วย For the Who am I ส่วนแบบทดสอบ Who am I หรือที่ส่วนมากเรียกกันว่าแบบทดสอบ VisualDNA คุณต้องจับคู่หัวข้อกับรูปภาพที่เกี่ยวข้องมากที่สุด แบบทดสอบ Who AM I/VisualDNA คือเป็นแบบทดสอบบุคลิกภาพ Big FIVE ในแบบที่สามารถเห็นภาพได้จริง

การทดสอบนี้จะบอกอะไรกับคุณ :
อย่างที่เกริ่นไปตอนต้น แบบทดสอบบุคลิกภาพ Five Factor Model ซึ่งประกอบด้วย Openness, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness, และ Emotional Stability คุณจะได้รายงานสรุปผลซึ่งประกอบด้วยคะแนนสำหรับลักษณะบุคลิกทั้งห้าแบบและกราฟเส้นเพื่อเปรียบเทียบคะแนนของคุณกับค่าเฉลี่ยของคนทั่วไปในแต่ละห้าบุคลิกภาพ มีบทสรุปแบบย่อให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่หากคุณอยากได้ข้อมูลทั้งหมดคุณต้องเสียตังค์เพิ่มเติม พึงระลึกไว้ว่า นี่ไม่ใช่แบบทดสอบความถนัดทางสายอาชีพดังนั้นจึงไม่มีคำแนะนำใดๆเกี่ยวกับตัวเลือกเรื่องงาน แต่คุณสามารถเข้าใจลักษณะและบุคลิกภาพของคุณได้นั่นเอง

ใครที่ควรทำแบบทดสอบนี้ :
เลือกทำแบบทดสอบนี้เพื่อช่วยให้เข้าใจตัวตนของคุณเองมากขึ้น แม้ว่าไม่ใชแบบทดสอบทางด้านความถนัดสายอาชีพ ก็ยังช่วยให้คุณได้พัฒนาวิธีการทำงานและจำนวนงาน นอกจากนี้ คุณยังรู้ได้อีกว่าความสามารถใดของคุณที่โดดเด่นเป็นพิเศษเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยของคนโดยรวมและนำไปใช้เพื่อปรับปรุงความสามารถเหล่านี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่การสัมภาษณ์งาน


5. Career Strengths Test
โครงสร้างของแบบทดสอบ :
แบบทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพซึ่งประกอบด้วยห้าส่วนด้วยกันคุณสามารถดาวน์โหลดได้ แบบทดสอบ Career Strengths นั้นใกล้เคียงกับแบบทดสอบ IQ ซึ่งจะประเมินทักษะการรับรู้ผ่านสถานการณ์และปัญหาต่างๆด้วยกัน ตำแหน่งงานที่ระบุโดยเฉพาะจะขึ้นอยู่กับคำตอบของคุณ

แบบทดสอบนี้บอกอะไรแก่คุณ :
แบบทดสอบประเมินจุดแข็งในการรวบรวบแนวคิด การใช้เหตุผล ความสามารถด้านตัวเลข การทำให้เห็นภาพและการคาดการณ์ล่วงหน้า แบบทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงทักษะด้านที่คุณถนัดและทักษะกับไหวพริบนี้เหมาะสมกับงานที่ทำอยู่หรือไม่ คุณยังจะได้รายชื่อตำแหน่งงานที่เหมาะสมมากที่สุดกับคุณอีกด้วย

ทำไมถึงควรทำแบบทดสอบนี้ :
แบบทดสอบนี้ควรเป็นแบบทดสอบลำดับต้นๆของคุณหากคุณต้องการวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของตัวเอง นอกเหนือจากการเน้นบนวิธีการทำงาน (พฤติกรรมการทำงาน, สภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดีที่สุด) การทดสอบนี้เน้นทางด้านไหวพริบและความรู้ของคุณล้วนๆ

6. MAPP Career Assessment - Motivation Appraisal Personal Potential
โครงสร้างของแบบทดสอบ :
แบบทดสอบความถนัดทางด้านอาชีพนี้ประกอบไปด้วย 71 คำถามและใช้เวลาราว 30 นาทีในการทำ แบบทดสอบ MAPP ถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลายโดยนักให้คำปรึกษาด้านอาชีพ บริษัทจัดหางาน มหาวิทยาลัย และโรงเรียนมัธยมต่างๆ อย่างไรก็ดี คุณจะได้รับผลลัพธ์หลังการทดสอบเพียงส่วนเดียวผ่านการทดสอบที่ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับรายงานผลลัพธ์ฉบับเต็มคุณสามารถเลือกจ่ายได้ทั้งสามตัวเลือกแบบพรีเมี่่ยม ขอแนะนำให้คุณทำแบบทดสอบจนเสร็จและเลือกซื้อรายงานหากเป็นไปได้ เพราะจะประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการหาเส้นทางอาชีพที่ใช่

แบบทดสอบนี้บอกอะไร :
แบบทดสอบนี้ช่วยบอกคุณถึงภาพรวมของแรงจูงใจสำหรับอาชีพของคุณและบอกถึงสายงานที่เหมาะกับคุณที่สุด 10 สายอาชีพ MAPP ช่วยจับคู่ผลลัพธ์การทดสอบของคุณพร้อมด้วยอาชีพอีกมากกว่า 1000 อาชีพในฐานข้อมูล นี่เป็นเหตุผลที่ทำไมหลายต่อหลายบริษัทเลือกใช้แบบทดสอบนี้

ทำไมถึงควรใช้แบบทดสอบนี้ :
เลือกทำแบบทดสอบนี้หากคุณประสบปัญหาในสายอาชีพของคุณ การทดสอบนี้ใช้เวลาในการทำแต่คุ้มค่าในการเลือกทำ แบบทดสอบนี้ความถนัดทางอาชีพนี้ควรเป็นตัวเลือกการทดสอบลำดับแรกๆหากคุณอยากรู้ถึงสิ่งที่ผู้ให้คำปรึกษาด้านอาชีพและบริษัทต่างๆใช้ หากคุณไม่สามารถซื้อรายงานฉบับเต็มได้ ลองทำแบบทดสอบร่วมกับทำแบบทดสอบความถนัดทางอาชีพอื่นๆแทน

บทสรุป
ถ้าคุณเกิดคำถามเกี่ยวกับในการเลือกเส้นทางในสายอาชีพหรือคุณไม่สนุกไปกับงานปัจจุบัน ลองทำแบบทดสอบความถนัดทางสายอาชีพตามที่กล่าวมา หากคุณอยากรู้เกี่ยวกับตัวตนของตัวเองมายิ่งขึ้น ลองทำแบบทดสอบบุคลิกภาพ แบบทดสอบที่พูดมาทั้งหมดจะประเมินความสนใจ ค่านิยม ความต้องการต่างๆและบอกถึงบุคลิกภาพและทางเลือกอาชีพอื่นๆ ผลลัพธ์ที่ได้จะทำให้คุณทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับแรงกระตุ้นและสิ่งที่ทำให้คุณสนใจมากยิ่งขึ้น

อย่าลืมว่าผลลัพธ์ที่ได้นั้นไม่ตรงตัวทั้งหมด แต่ควรจะตรงกับบุคลิกภาพและเพื่อ อาชีพที่เหมาะสมมากที่สุด ไม่ว่าแบบทดสอบจะแนะนำประเภทอุตสาหกรรมและงานเฉพาะทางแก่คุณอย่างไร คุณควรพิจารณาความสนใจ สิ่งที่ชอบ สิงที่ไม่ชอบ และประสบการณ์ในการทำงานก่อนที่คุณจะเลือกเส้นทางบนสายอาชีพ แบบทดสอบทั้งความถนัดทางสายอาชีพและบุคลิกภาพนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อช่วยให้คุณหาตัวตนเจอและพาคุณไปยังทิศทางที่ถูกต้อง แน่นอนว่า ยิ่งคุณทำแบบทดสอบคุณจะยิ่งเห็นภาพชัดเจนถึงบุคลิกภาพและสายอาชีพที่แนะนำ แบบทดสอบทั้งหกนี้มีชื่อเสียงและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เป็นอย่างมาก เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายมากยิ่งขึ้น ควรทำแบบทดสอบภายใต้คำแนะนำของผู้ให้คำแนะนำด้านสายอาชีพ ผู้ประกอบการสามารถนำแบบทดสอบดังกล่าวนี้ไปใช้เป็นแบบทดสอบสำหรับผู้สมัครงานในการพิจารณาความเหมาะสมในตำแหน่งต่างๆ และผู้สมัครงานเองก็สามารถเลือกทำแบบทดสอบทั้งด้านความถนัดทางอาชีพและบุคลิกภาพเพื่อค้นหาสายอาชีพที่ตนต้องการทำงานด้วยความเหมาะสมอย่างแท้จริงเช่นเดียวกัน

เรียกดูคำค้นหาที่ได้รับความนิยม

ทราบหรือไม่ว่ามีผู้สมัครจำนวนเท่าไหร่ที่เตรียมเรซูเม่ที่หาข้อมูลเกี่ยวกับอุตสาหกรรมของตนโดยการสำรวจด้วยคำค้นหาที่ได้รับความนิยม
สิ่งนี้มีประโยชน์สำหรับคุณหรือไม่
🙂
😐
😦

สมัครรับคำแนะนำด้านอาชีพ

รับคำปรึกษาด้านอาชีพจากผู้เชี่ยวชาญส่งตรงถึงอินบ็อกซ์ของคุณ
เพียงคลิก 'สมัครสมาชิก' เพื่อยอมรับ คำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลของ JobsDB โดยคุณสามารถยกเลิกอีเมลเมื่อใดก็ได้